W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zainaugurowano program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w GUMed

29.01.2020

Gdański Uniwersytet Medyczny świetnie wykorzystał szansę, jaką dawał konkurs „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, aby przeprowadzić rzetelną analizę mocnych i słabych stron uczelni – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas oficjalnej inauguracji programu IDUB w Gdańsku.

Ministrowie Jarosław Gowin i Anna Budzanowska stoją na tle białej ściany

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) został wybrany do grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wyniki pierwszej edycji programu minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił 30 października 2019 r. w Warszawie. Gdańska uczelnia może liczyć na dodatkowe środki finansowe w wysokości ok. 100 mln zł w perspektywie najbliższych 7 lat.

Wicepremier, minister nauki J. Gowin: GUMed jedyną uczelnią medyczną wśród laureatów konkursu

„Gratuluję GUMed spektakularnego sukcesu – jest jedyną uczelnią medyczną w gronie laureatów konkursu” – mówił 29 stycznia br. podczas uroczystości w Gdańsku szef MNiSW Jarosław Gowin. „Państwa uczelnia została wyłoniona przez  międzynarodowy zespół ekspertów, w którego skład weszli byli rektorzy czołowych europejskich uczelni, byli ministrowie oraz wybitni naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki” – zauważył minister. Podkreślił, ze zagraniczni eksperci oceniający wnioski w konkursie byli pod wielkim wrażeniem potencjału polskich uczelni.

Zdaniem szefa resortu nauki, Gdański Uniwersytet Medyczny „wykorzystał szansę, jaką dawała inicjatywa doskonałości, aby przeprowadzić rzetelną analizę mocnych i słabych stron uczelni”.

Minister nauki Jarosław Gowin zastrzegł jednocześnie, że przewodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów prof. Lauritz Holm-Nielsen w liście przewodnim wskazał, że - w ramach oceny śródokresowej -  międzynarodowy zespół oceniający powinien niektórym aspektom przyjrzeć się w sposób szczególny. „W przypadku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zespół podkreślił m.in. potrzebę położenia szczególnego nacisku na rozwój współpracy międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami z zagranicy, budowę wspólnych międzynarodowych zespołów badawczych czy publikowanie we współpracy z naukowcami z zagranicy” – zauważył minister.

Szczególny nacisk zespół położył na konieczność podjęcia działań w zakresie konsolidacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim. „We wniosku zaproponowano utworzenie związku gdańskich uczelni pod nazwą „Unia uniwersytetów”, którą miałyby tworzyć Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Kluczowe znaczenie ma wykorzystywanie lokalnego potencjału i zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami z Gdańska” – podkreślił szef MNiSW.

Rektor GUMed prof. dr. hab. Marcin Gruchała: ważni są dla nas ludzie i wartości

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. Marcin Gruchała podkreślił, że znalezienie się w gronie zwycięskich uczelni konkursu IDUB to efekt wieloletniego wysiłku pracowników GUMed.

Podkreślił też, że medycyna należy do tej części polskiej nauki, która jest dziś dobrze widoczna na arenie międzynarodowej. „Nasza misja jest oczywista – to nowoczesna edukacja i badania” – dodał. „Ważni są dla nas ludzie i wartości: humanizm, profesjonalizm, proaktywność, partnerstwo, dobro wspólne” – wyliczał.

Jak zauważył, zgodnie z założeniami projektu, uczelnia zamierza zintensyfikować działalność naukową w trzech priorytetowych obszarach badawczych, do których należą: onkologia; kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna.

Plany GUMed

W ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” GUMed zamierza wspierać potencjał najwybitniejszych naukowców oraz zespołów realizujących prace w zakresie obszarów uznanych za priorytetowe.

GUMed umocni współpracę wewnątrzuczelnianą pomiędzy klinicystami i nowocześnie funkcjonującymi badaczami z obszarów nauk podstawowych: biochemii, biologii molekularnej i genetyki. Kluczem do sukcesu jest powołanie Centrum Medycyny Translacyjnej - to  jednostka uczelniana rozwijająca obszary badawcze o dużym potencjale, starająca się bezpośrednio przekładać działalność naukowców na praktyczne zastosowania w medycynie, usługach i technologii, tworząc wymierne efekty badawcze w obszarze kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej.

Równie ważny jest rozwój Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnej Fazy (OBKWF), wykorzystującego zasoby Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (UCK).

W ramach zaplanowanych działań powstaną struktury, które regularnie będą monitorować trendy i rozliczać wyniki badawcze. GUMed planuje także wprowadzić nowy model rekrutowania i rozwoju młodych, wybitnych badaczy, m.in. studentów i doktorantów. Najbardziej obiecujący studenci otrzymają programy spersonalizowanego wsparcia oraz międzynarodowego networkingu.

I konkurs IDUB – najważniejsze informacje

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które mają szansę w przyszłości stać się uczelniami badawczymi.

Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie):

  1. Uniwersytet Warszawski
  2. Politechnika Gdańska
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  4. Politechnika Warszawska
  5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  6. Uniwersytet Jagielloński
  7. Gdański Uniwersytet Medyczny
  8. Politechnika Śląska
  9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Uniwersytet Wrocławski

Zdjęcia (4)