W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

29. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – Kielce 2021

10.09.2021

W dniach 7-10 września odbył się MSPO Kielce 2021, w którym uczestniczyło 15 oficjalnych delegacji zagranicznych. Pawilony narodowe zorganizowało 6 państw: USA, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania i Ukraina, a swoje stanowiska wystawowe przygotowało 401 wystawców reprezentujących 27 krajów.

Bezzałogowy BIZON dla Sił Zbrojnych RP

Czas 29. Salonu to nie tylko okazja do pokazania swoich produktów, ale to także doskonały moment na promocję polskiej myśli zbrojeniowej, wymiany doświadczeń czy nawiązania kontaktów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od kilku lat jest obecne podczas MSPO w Kielcach. W czasie wydarzenia Centrum promuje swoją ofertę konkursową, dzielić się wiedzą praktyczną dotyczącą aplikowania o środki NCBR oraz z satysfakcją śledzi sukcesy swoich beneficjentów, a tych w tym roku również nie zabrakło.

W trakcie Salonu można było spotkać i porozmawiać z beneficjentami programów NCBR na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, programów krajowych oraz programów finansowanych z funduszy europejskich (w szczególności z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). W latach 2011-2020 dofinansowanie pochodzące z NCBR uzyskało ponad 260 projektów z zakresu bezpieczeństwa i obronności na kwotę prawie 3,4 mld zł.  Uczestnicy MSPO mogli podziwiać rezultaty projektów powstałych przy współpracy polskich naukowców, technologów i uczelni technicznych, a także polskich firm, dofinansowanych przez NCBR. Produkty projektów są już na wyposażeniu jednostek i w praktyczny sposób ułatwiają pracę różnego rodzaju formacjom mundurowym.

Do grona beneficjentów z największą liczbą projektów, realizowanych przy wsparciu NCBR, którzy pokazali swoje produkty na MSPO, należą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych oraz Instytut Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Poza Beneficjentami, którzy w tym roku prezentowali swoje sukcesy powstałe przy wsparciu Centrum, należy również wspomnieć o pozostałych  beneficjentach Centrum, którzy korzystają ze środków NCBR i byli obecni podczas Salonu, są to m.in.: Polska Grupa Zbrojeniowa czy Akademia Sztuki Wojennej.

Chwalimy się!

MSPO to czas nagród. Co roku podczas Salonu organizowany jest konkurs DEFENDER, którego ideą jest nagrodzenie produktów wyróżniających się oryginalnością i nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej, walorami eksploatacyjnymi oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Produkty dwóch naszych Beneficjentów zostały dostrzeżone przez jury konkursy.

Dwie Nagrody DEFENDER dla beneficjentów NCBR!

Nagrodę DEFENDER otrzymał Instytut Technicznych Wojsk Lotniczych w konsorcjum z Dobrowolski  Sp. z o. o. (Lider konsorcjum), za projekt – Bezzałogowa autonomiczna platforma pomiarowa do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły oraz monitorowania i patrolowania stanu nawierzchni elementów funkcjonalnych lotniska – BIZON. Projekt został zrealizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Szybka ścieżka. Centrum dofinansowało projekt kwotą 4 457 729,41 zł (wartość projektu ogółem 6 508 436,74 zł).

Bezzałogowa autonomiczna platforma pomiarowa do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły oraz monitorowania i patrolowania stanu nawierzchni elementów funkcjonalnych lotniska – BIZON

Drugą nagrodę DEFENDER otrzymała Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w konsorcjum z Kenbit Koenig i Wspólnicy Sp. j., Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Nordcom Sp. z o.o. za projekt Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu nr 9/2018 i został dofinansowany kwotą 8 914 198,00 zł (wartość projektu ogółem 9 154 198,00 zł).

Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów

Po raz pierwszy podczas MSPO przyznano wyróżnienie w konkursie DEFENDER, które przypadło beneficjentowi NCBR.

Wyróżnienie otrzymał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w konsorcjum z Boryszew S.A. Oddział Nylonbor oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Przemysłu Organicznego za projekt Opracowanie technologii flar i kasety do ich odpalania, spełniających wymogi STANAG-u 4687 do obrony biernej lotniczych platform załogowych. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu „Projekty rozwojowe” i został dofinansowany kwotą 13 471 494,00 zł (dofinansowanie NCBR 100%).

projekt Opracowanie technologii flar i kasety do ich odpalania, spełniających wymogi STANAG-u 4687 do obrony biernej lotniczych platform załogowych

Przez cztery dni, stanowisko wystawowe Centrum odwiedziło blisko 200 uczestników MSPO. Dużym zainteresowaniem cieszyły się  trzy publikacje NCBR z cyklu „Krajobraz innowacji” oraz „Raport roczny 2020”, które stały się przyczynkiem do wielu inspirujących rozmów, refleksji i wymiany dobrych praktyk. Tegoroczny Salon reprezentował Rafał Sobolewski, dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa oraz członek Rady Programowej 29. MSPO wraz z ekspertami z Działu.

Wszystkim, którzy odwiedzili stanowisko Centrum i podzielili się swoimi życzliwymi uwagami, serdecznie dziękujemy! To dzięki Państwa opiniom i przemyśleniom możemy jeszcze lepiej spełniać oczekiwania rynku.