W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Krajowy Punkt Kontaktowy

Krajowy Punkt Kontaktowy

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (Dział KPK) wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (2021-27).

Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie analiz statystycznych, publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponujemy pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz wsparcie na różnych etapach realizacji projektów. Bezpłatną pomocą służy kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających wiedzę z zakresu programów sektorowych jak i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. Istotne wsparcie świadczymy również w przypadku rozwiązywania problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania kredytów itp.

Eksperci KPK to osoby oficjalnie mianowane przez Komisję Europejską i pełniące funkcję National Contact Points – oznacza to, że ich obowiązkiem jest nieść zainteresowanym jednostkom pomoc w uczestnictwie w PR UE, ale też gwarantuje dostęp do wiedzy bezpośrednio z Komisji Europejskiej i udział w pracach nad założeniami i zasadami wszelkich inicjatyw w ramach Horyzontu Europa. W ramach NCBR współpracujemy obecnie przy programowaniu działań ze środków europejskich na nową perspektywę finansową oraz działamy na rzecz harmonizacji grantowej oferty krajowej z ofertą nowego programu ramowego.

Działania KPK w Programie Horyzont Europa są wspomagane przez 10 Regionalnych Punktów Kontaktowych mieszczących się w największych polskich ośrodkach akademickich. Polską społeczność biznesową i naukową wspiera również od 2019 r. Biuro NCBR w Brukseli – dział NCBR równoległy do DKPK – z którym współpracujemy na bieżąco.

 

Więcej informacji

 

Działania KPK

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego realizuje zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polegające na działaniach związanych z pełnieniem funkcji koordynatora krajowych punktów kontaktowych programu ramowego UE Horyzont Europa oraz programu Euratom w zakresie Fission,  w tym:

  1. zapewnieniem wsparcia eksperckiego dla właściwego kompetencyjnie Ministerstwa w zakresie negocjacji planu strategicznego programu Horyzont Europa, programów pracy wdrażających plan strategiczny oraz programu pracy Euratom;
  2. udzielaniem wsparcia polskim wnioskodawcom oraz beneficjentom Horyzontu Europa oraz Euratom na etapie aplikacji, realizacji oraz rozliczania projektów, w tym:
  • informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji,  

  • przygotowywanie publikacji i biuletynów,

  • rozpowszechnianie informacji poprzez dedykowaną stronę internetową,

  • usługi konsultacyjne, doradztwo w zakresie przygotowania wniosków projektowych, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii prawnych, finansowych, własności intelektualnej itp.

KPK w NCBR

Zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa zlecił NCBR Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z dniem 1 listopada 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN został przeniesiony do NCBR. 

Bazując na dotychczasowym, wieloletnim doświadczeniu ekspertów KPK w realizacji programu Horyzont 2020 oraz w związku z rozpoczęciem nowego programu Horyzont Europa, planujemy przygotowanie kompleksowej oferty wsparcia dla polskich wnioskodawców. Naszym celem jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa.

 

{"register":{"columns":[]}}