W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego

KPK

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego (Dział KPK) wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (2021-27).

Zadaniem Działu KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie analiz statystycznych, publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponujemy pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz wsparcie na różnych etapach realizacji projektów. Bezpłatną pomocą służy kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających wiedzę z zakresu programów sektorowych jak i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. Istotne wsparcie świadczymy również w przypadku rozwiązywania problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania kredytów itp.

Eksperci KPK to osoby oficjalnie mianowane przez Komisję Europejską i pełniące funkcję National Contact Points – oznacza to, że ich obowiązkiem jest nieść zainteresowanym jednostkom pomoc w uczestnictwie w PR UE, ale też gwarantuje dostęp do wiedzy bezpośrednio z Komisji Europejskiej i udział w pracach nad założeniami i zasadami wszelkich inicjatyw w ramach Horyzontu Europa. W ramach NCBR współpracujemy obecnie przy programowaniu działań ze środków europejskich na nową perspektywę finansową oraz działamy na rzecz harmonizacji grantowej oferty krajowej z ofertą programu ramowego.

Od 2022 r. DKPK NCBR finansuje i koordynuje sieć 6 Horyzontalnych Punktów Kontaktowych, które uzupełniają krajowy system wsparcia. Polską społeczność biznesową i naukową wspomaga również od 2019 r. Biuro NCBR w Brukseli – dział NCBR równoległy do DKPK – z którym współpracujemy na bieżąco.

 

 

Więcej informacji

 

Działania KPK

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego realizuje zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polegające na działaniach związanych z pełnieniem funkcji koordynatora krajowych punktów kontaktowych programu ramowego UE Horyzont Europa oraz programu Euratom w zakresie Fission,  w tym:

  1. zapewnieniem wsparcia eksperckiego dla właściwego kompetencyjnie Ministerstwa w zakresie negocjacji planu strategicznego programu Horyzont Europa, programów pracy wdrażających plan strategiczny oraz programu pracy Euratom;
  2. udzielaniem wsparcia polskim wnioskodawcom oraz beneficjentom Horyzontu Europa oraz Euratom na etapie aplikacji, realizacji oraz rozliczania projektów, w tym:
  • informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji,  

  • przygotowywanie publikacji i biuletynów,

  • rozpowszechnianie informacji poprzez dedykowaną stronę internetową,

  • usługi konsultacyjne, doradztwo w zakresie przygotowania wniosków projektowych, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii prawnych, finansowych, własności intelektualnej itp.

KPK w NCBR

Zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa zlecił NCBR Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z dniem 1 listopada 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN został przeniesiony do NCBR. 

Bazując na dotychczasowym, wieloletnim doświadczeniu ekspertów KPK oraz w związku z rozpoczęciem nowego programu ramowego UE Horyzont Europa, przygotowaliśmy kompleksową, zróżnicowaną i elastyczną ofertę szkoleniową dla polskich wnioskodawców. Naszym celem jest wszechstronne wspieranie udziału polskich podmiotów w tym programie – poprzez szkolenia, warsztaty, konsultacje i skuteczną komunikację. W tej misji współdziała z nami sieć 6 Horyzontalnych Punktów Kontaktowych (w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Poznaniu) – wyłonionych, finansowanych i koordynowanych przez DKPK NCBR począwszy od lutego 2022 r.

 

{"register":{"columns":[]}}