W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Krajowy Punkt Kontaktowy

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w programie Horyzont Europa. Eksperci KPK prezentują polskie stanowisko na posiedzeniach komitetów programowych i innych gremiów związanych z realizacją polityki naukowej i innowacyjnej UE. KPK ściśle współpracuje z Działem Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli (Biuro w Brukseli), uczestniczy w kluczowych wydarzeniach i konsultacjach dotyczących programu Horyzont Europa.

 

Więcej informacji

 

Działania KPK

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego realizuje zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polegające na działaniach związanych z pełnieniem funkcji koordynatora krajowych punktów kontaktowych programu ramowego UE Horyzont Europa oraz programu Euratom w zakresie Fission,  w tym:

  1. zapewnieniem wsparcia eksperckiego dla właściwego kompetencyjnie Ministerstwa w zakresie negocjacji planu strategicznego programu Horyzont Europa, programów pracy wdrażających plan strategiczny oraz programu pracy Euratom;
  2. udzielaniem wsparcia polskim wnioskodawcom oraz beneficjentom Horyzontu Europa oraz Euratom na etapie aplikacji, realizacji oraz rozliczania projektów, w tym:
  • informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji,  

  • przygotowywanie publikacji i biuletynów,

  • rozpowszechnianie informacji poprzez dedykowaną stronę internetową,

  • usługi konsultacyjne, doradztwo w zakresie przygotowania wniosków projektowych oraz mentoring, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii prawnych, finansowych, własności intelektualnej itp.

KPK w NCBR

Zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa zlecił NCBR Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z dniem 1 listopada 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN został przeniesiony do NCBR. 

Bazując na dotychczasowym, wieloletnim doświadczeniu ekspertów KPK w realizacji programu Horyzont 2020 oraz w związku z rozpoczęciem nowego programu Horyzont Europa, planujemy przygotowanie kompleksowej oferty wsparcia dla polskich wnioskodawców. Naszym celem jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa.