W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż petycję

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Jak złożyć petycję?

Petycja może zostać złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycję można wnieść w interesie własnym, publicznym lub podmiotu trzeciego. Jeżeli petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać zgodę tego podmiotu na jej złożenie, którą należy dołączyć do petycji.

Petycję można złożyć:

  • w formie pisemnej na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Chmielna 69
00-801 Warszawa
Godziny pracy: 8:15 - 16:15

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

 Adres mailowy E-mail: kancelaria@ncbr.gov.pl
 Adres mailowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:
/NCBiR/default
/NCBiR/esp
/NCBiR/SkrytkaESP
Numer telefonu Faks: +48 22 20 13 408

Petycja powinna uwzględniać wymagania określone w ustawie o petycjach, w szczególności przepisy art. 2 ust. 3, art. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o petycjach:

  • NCBR zamieszcza na swojej stronie internetowej informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - wyłącznie za udzieloną zgodą - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacje te są na bieżąco aktualizowane o dane dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji. W przypadku przesłania petycji nie zawierającej powyższej zgody, informacje dotyczące imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu nie są zamieszczane na stronie internetowej.
  • Petycje, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji NCBR podlegają przekazaniu do właściwych organów.
  • NCBR corocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej zbiorczą informację dotyczącą petycji rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności liczbę, przedmiot oraz sposób załatwienia petycji.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2021 12:50 Monika Ciślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja ds. Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Zgodnością
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż petycję 2.0 12.09.2022 08:40 Szymon Iwańczuk
Złóż petycję 1.0 01.02.2021 12:50 Monika Ciślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}