W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komitet Sterujący

Na szmaragdowym tle w górnym lewym rogu logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czyli odwrócona wielka litera B stykająca się z wielką literą R, poniżej napis wielkimi literami: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Po prawej stronie ukośne przez ukośne wycięcia w tle widać kciuk, na który nałożono grafikę układu scalonego.

Członkowie Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa:

 • Marcin Ociepa
 • Marek Małkowski
 • Rafał Magryś
 • Anna Woźnica
 • Dariusz Laskowski
 • Tadeusz Bednarczyk
 • Waldemar Kamrat

Zadania Komitetu Sterującego:
 

 • przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach których są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej „badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi";
 • określanie zakresów tematycznych badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • koordynowanie realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych lub innych zadań Centrum;
 • wyrażanie opinii w sprawach okresowych sprawozdań i końcowego sprawozdania z realizacji strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach którego są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • ustalanie i ogłaszanie regulaminów konkursów, o których mowa w pkt 6;
 • wyznaczanie ekspertów lub zespołów ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w pkt 6;
 • przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi list rankingowych pozytywnie zaopiniowanych wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w pkt 6;
 • rozpatrywanie odwołań, o których mowa w art. 40 ust. 2;
 • końcowa ocena merytoryczna projektów, o których mowa w pkt 6.
{"register":{"columns":[]}}