W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działy NCBR

Kontakty do poszczególnych Działów

Recepcja główna - Nowogrodzka 47a

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: kancelaria@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 401

Recepcja - Nowogrodzka 50/54

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: kancelaria@ncbr.gov.pl 

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle Tel.: +48 22 45 67 502

Sekretariat Dyrekcji Centrum

Sekretariat Dyrektora Centrum:
Kinga Bień

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: biurodyrekcji@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle Tel.: +48 22 39 07 105

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Centrum
Małgorzata Konopka

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: biurodyrekcji@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle Tel.: +48 22 39 07 411

Biuro Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej (BDP)

Dyrekcja:

Ewelina Żak - Dyrektor Działu

Nina Zys - Zastępca Dyrektora Działu

Joanna Bis - Zastępca Dyrektora Działu

 

Sekretariat:
Aleksandra Liszewska

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: aleksandra.liszewska@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 45 67 553

 

Biuro zapewnia sprawną obsługę pracy Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz Rady Centrum. Zajmuje się koordynacją kontroli i audytów zewnętrznych. BDP nadzoruje także zadania z zakresu kontroli zarządczej, w tym opracowania i aktualizacje procedur oraz innych dokumentów regulujących pracę Centrum. Do codziennych obowiązków BDP jest zajmowanie się obsługą prawną zarówno w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum, jak i przy realizacji zadań związanych z obsługą programów, które realizowane są w NCBR. Dba również o poprawną realizację Polityki Zgodności (Compliance).

Dział Finansowania Projektów (DFP)

Dyrekcja:

Beata Szwonder - Dyrektor Działu

Sylwia Dąbrowa - Zastępca Dyrektora Działu

Agnieszka Dacewicz - Zastępca Dyrektora Działu

 

Sekretariat:
Joanna Żołądek

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: joanna.zoladek@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 268

 

Dział Finansowania Projektów (DFP) realizuje zadania z zakresu zarządzania projektami i przedsięwzięciami, w tym ich finansowania i rozliczania z wyłączeniem zadań będących w kompetencji innych Komórek organizacyjnych oraz wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie monitorowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK)

Dyrekcja:

Michał Derlatka - Dyrektor Działu

Katarzyna Borowicz - Zastępca Dyrektora Działu

 

Sekretariat:
Katarzyna Sadzyńska

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: katarzyna.sadzynska@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 300

 

Dział Rozwoju Kadry Naukowej (DRK) realizuje zadania w zakresie ustanawiania, wdrażania i zarządzania programami i przedsięwzięciami rozwoju kadry naukowej oraz szkolnictwa wyższego, finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub środków krajowych. Do zadań DRK należy wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Biuro Strategii i Rozwoju (BSR)

Dyrekcja:

Agnieszka Marciniak - Dyrektor Biura

Agnieszka Tokaj-Krzewska - Zastępca Dyrektora Biura

 

Sekretariat:
Aleksandra Liszewska

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: aleksandra.liszewska@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 45 67 553

 

Biuro Strategii i Rozwoju definiuje wizję i strategię Centrum. Zajmuje się także koordynacją prac zmierzających do ich wdrożenia w działalności NCBR. Celem Biura jest rozwój potencjału Centrum, m.in. w obszarach zarządzania: procesami, programami, projektami i zmianą. Tworzy w tym celu polityki i systemy. BSR zapewnia skuteczne i efektywne wdrażanie oraz zarządzanie programami wspierającym realizację celów i strategii Centrum.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM)

Dyrekcja:

Agnieszka Ratajczyk - Dyrektor Biura

Cezary Błaszczyk - Dyrektor Działu

Ewa Kocińska-Lange - Dyrektor Biura Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli 

 

Sekretariat:
Aleksandra Liszewska

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: aleksandra.liszewska@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 45 67 553

 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (BWM) jest odpowiedzialne za realizację współpracy międzynarodowej, w tym za uczestnictwo Centrum w programach międzynarodowych z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych. Wspiera także podmioty publiczne i polskich wnioskodawców w Brukseli. BWM koordynuje prace związane z włączeniem Krajowego Punktu Kontaktowego w struktury NCBR.

Dział Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli (DWB)

Dyrekcja:

Ewa Kocińska-Lange - Dyrektor Biura Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli 

Email icon  E-mail: ewa.lange@ncbr.gov.pl
Phone icon  Tel: +32 486 274 874 / +48 509 215 353
Rue Belliard 40
1040 Brussels

Dział Wyboru Projektów (DWP)

Dyrekcja:

Ilona Hibner - Dyrektor Działu

Sylwia Kamińska - Zastępca Dyrektora Działu

 

Sekretariat:
Nella Kałęcka

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: nella.kalecka@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 166

 

Dział Wyboru Projektów (DWP) realizuje zadania w zakresie przeprowadzania konkursów ogłaszanych przez Centrum, które podlegają na obsłudze procesu oceny wyboru projektów tj. weryfikacji warunków formalnych, oceny formalnej, merytorycznej i oceny w ramach kryteriów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz oceny merytorycznej w ramach konkursów finansowanych ze środków krajowych. Do zadań DWP należy również podpisywanie umów z beneficjentami/wykonawcami projektów, z wyłączeniem konkursów organizowanych przez inne komórki organizacyjne, a także tworzenie i obsługa bazy ekspertów, z wyłączeniem bazy ekspertów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB)

Dyrekcja:

Rafał Sobolewski - Dyrektor Działu

 

Sekretariat:

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 266

 

Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB) wykonuje zadania w zakresie zarządzania realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa finansowanych lub dofinansowanych przez Centrum.

Dział Inwestycji B+R (DIBR)

Dyrekcja:

Włodzimierz Kuc - Dyrektor Działu

Adam Kostrzewa - Zastępca Dyrektora Działu

 

Sekretariat:
Nella Kałęcka

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: nella.kalecka@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 721

 

Dział Inwestycji B+R (DIBR) wspiera proces komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez wprowadzanie i zarządzanie programami w zakresie nowoczesnych metod i mechanizmów interwencji publicznej.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2020 12:27 Szymon Iwańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Szymon Iwańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Działy NCBR 14.0 14.01.2021 10:27 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 13.0 12.01.2021 14:08 Paweł Kęska
Działy NCBR 12.0 12.01.2021 14:08 Paweł Kęska
Działy NCBR 11.0 12.01.2021 14:06 Paweł Kęska
Działy NCBR 10.0 12.01.2021 13:34 Paweł Kęska
Działy NCBR 9.0 12.01.2021 08:11 Paweł Kęska
Działy NCBR 8.0 07.01.2021 08:50 Paweł Kęska
Działy NCBR 7.0 07.01.2021 04:01 Marta Höffner
Działy NCBR 6.0 05.01.2021 13:12 Paweł Kęska
Działy NCBR 5.0 05.01.2021 13:08 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 4.0 30.12.2020 15:48 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 3.0 30.12.2020 13:21 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 2.0 07.12.2020 14:24 Paweł Kęska
Działy NCBR 1.0 04.11.2020 12:27 Szymon Iwańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP