W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działy NCBR

Kontakty do poszczególnych Działów

Recepcja główna - Nowogrodzka 47a

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: kancelaria@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 401

Recepcja - Nowogrodzka 50/54

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: kancelaria@ncbr.gov.pl 

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle Tel.: +48 22 45 67 502

Sekretariat Dyrekcji Centrum

Sekretariat Dyrektora Centrum:

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: biurodyrekcji@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle Tel.: +48 22 39 07 105

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Centrum

 biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle Tel.: +48 22 25 66 715

Biuro Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej (BDP)

Dyrekcja:

Ewelina Żak - Dyrektor Działu

Nina Zys - Zastępca Dyrektora Działu

Joanna Bis - Zastępca Dyrektora Działu

 

Sekretariat:

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 25 66 715

 

Biuro zapewnia sprawną obsługę pracy Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz Rady Centrum. Zajmuje się koordynacją kontroli i audytów zewnętrznych. BDP nadzoruje także zadania z zakresu kontroli zarządczej, w tym opracowania i aktualizacje procedur oraz innych dokumentów regulujących pracę Centrum. Do codziennych obowiązków BDP jest zajmowanie się obsługą prawną zarówno w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum, jak i przy realizacji zadań związanych z obsługą programów, które realizowane są w NCBR.

Dział Współpracy z Beneficjentem (DWB)

Dyrekcja:

Michał Derlatka - Dyrektor Działu

Jakub Ardyn - Zastępca Dyrektora Działu

 

Sekretariat:
Magdalena Maleszyk

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: magdalena.maleszyk@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 443

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 268

 

Dział Współpracy z Beneficjentem powstał po połączeniu DRK i DFP

Biuro Strategii i Rozwoju (BSR)

Dyrekcja:

Agnieszka Marciniak - Dyrektor Biura

Agnieszka Tokaj-Krzewska - Zastępca Dyrektora Biura

 

Sekretariat:

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 25 66 715

 

Biuro Strategii i Rozwoju definiuje wizję i strategię Centrum. Zajmuje się także koordynacją prac zmierzających do ich wdrożenia w działalności NCBR. Celem Biura jest rozwój potencjału Centrum, m.in. w obszarach zarządzania: procesami, programami, projektami i zmianą. Tworzy w tym celu polityki i systemy. BSR zapewnia skuteczne i efektywne wdrażanie oraz zarządzanie programami wspierającym realizację celów i strategii Centrum.

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

Dyrekcja:

Agnieszka Ratajczak - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej 

Cezary Błaszczyk - Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej

Magdalena Bem-Andrzejewska - Dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego

Ewa Kocińska-Lange - Dyrektor Działu Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli 

 

Sekretariat:
Aleksandra Liszewska

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: aleksandra.liszewska@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 45 67 553

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM) prowadzi działania związane z szeroko rozumianą współpracą międzynarodową. Jest odpowiedzialne między innymi za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, jednostkami naukowymi czy przedstawicielami biznesu. W ramach swojej działalności, uczestniczy w licznych programach i inicjatywach międzynarodowych, z których finansowane są projekty międzynarodowe z udziałem krajowych beneficjentów. NCBR poprzez swoje Biuro w Brukseli dba o reprezentację interesów polskiego środowiska naukowego i biznesu, reprezentuje stanowisko Polski w gremiach związanych z polityką naukową i innowacyjną UE oraz uczestniczy w procesach konsultacyjnych i lobbyingowych na rzecz polskich interesów naukowych i gospodarczych. Ponadto, BWM prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, mentoringową oraz doradczą na rzecz rodzimych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektów z programu Horyzont Europa.

Dział Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli (DWB)

Dyrekcja:

Ewa Kocińska-Lange - Dyrektor Działu Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli 

Email icon  E-mail: ewa.lange@ncbr.gov.pl
Phone icon  Tel: +32 486 274 874 / +48 509 215 353
Rue Belliard 40
1040 Brussels

Dział Wyboru Projektów (DWP)

Dyrekcja:

Ilona Hibner - Dyrektor Działu

Sylwia Kamińska - Zastępca Dyrektora Działu

Sylwia Dąbrowa – Zastępca Dyrektora Działu

 

Sekretariat:
Nella Kałęcka

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: nella.kalecka@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 166

 

Dział Wyboru Projektów (DWP) realizuje zadania w zakresie przeprowadzania konkursów ogłaszanych przez Centrum, które podlegają na obsłudze procesu oceny wyboru projektów tj. weryfikacji warunków formalnych, oceny formalnej, merytorycznej i oceny w ramach kryteriów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz oceny merytorycznej w ramach konkursów finansowanych ze środków krajowych. Do zadań DWP należy również podpisywanie umów z beneficjentami/wykonawcami projektów, z wyłączeniem konkursów organizowanych przez inne komórki organizacyjne, a także tworzenie i obsługa bazy ekspertów, z wyłączeniem bazy ekspertów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB)

Dyrekcja:

Rafał Sobolewski - Dyrektor Działu

Barbara Pastuszek – Lipińska – p.o. Zastępcy Dyrektora Działu

 

Sekretariat:

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 266

 

Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB) wykonuje zadania w zakresie zarządzania realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa finansowanych lub dofinansowanych przez Centrum.

Dział Instrumentów Zwrotnych (DIZ)

Dyrekcja:

Włodzimierz Kuc - Dyrektor Działu

 

Sekretariat:
Nella Kałęcka

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: nella.kalecka@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 721

Dział Funduszy Kapitałowych (DFK)

Dyrekcja:

Hanna Strykowska - Dyrektor Działu

 

Sekretariat:
Nella Kałęcka

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: nella.kalecka@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 721

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2020 12:27 Szymon Iwańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Szymon Iwańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Działy NCBR 32.0 16.11.2021 12:23 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 31.0 28.10.2021 10:29 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 30.0 24.09.2021 08:14 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 29.0 03.08.2021 11:44 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 28.0 01.06.2021 14:47 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 27.0 14.05.2021 10:54 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 26.0 07.05.2021 13:29 Paweł Kęska
Działy NCBR 25.0 05.05.2021 10:48 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 24.0 18.03.2021 15:59 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 23.0 16.03.2021 16:42 Paweł Kęska
Działy NCBR 22.0 03.03.2021 11:23 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 21.0 24.02.2021 09:57 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 20.0 23.02.2021 09:57 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 19.0 29.01.2021 15:53 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 18.0 22.01.2021 08:29 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 17.0 22.01.2021 08:28 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 16.0 21.01.2021 16:07 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 15.0 18.01.2021 12:01 Paweł Kęska
Działy NCBR 14.0 14.01.2021 10:27 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 13.0 12.01.2021 14:08 Paweł Kęska
Działy NCBR 12.0 12.01.2021 14:08 Paweł Kęska
Działy NCBR 11.0 12.01.2021 14:06 Paweł Kęska
Działy NCBR 10.0 12.01.2021 13:34 Paweł Kęska
Działy NCBR 9.0 12.01.2021 08:11 Paweł Kęska
Działy NCBR 8.0 07.01.2021 08:50 Paweł Kęska
Działy NCBR 7.0 07.01.2021 04:01 Marta Höffner
Działy NCBR 6.0 05.01.2021 13:12 Paweł Kęska
Działy NCBR 5.0 05.01.2021 13:08 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 4.0 30.12.2020 15:48 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 3.0 30.12.2020 13:21 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 2.0 07.12.2020 14:24 Paweł Kęska
Działy NCBR 1.0 04.11.2020 12:27 Szymon Iwańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}