W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działy NCBR

Kontakty do poszczególnych Działów

Recepcja główna 

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: kancelaria@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 401

Sekretariat Dyrekcji Centrum

Sekretariat Dyrektora Centrum:

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: biurodyrekcji@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle Tel.: +48 22 39 07 105

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Centrum

 biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: biurodyrekcji@ncbr.gov.pl

 biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle Tel.: +48 22 25 66 715

Biuro Zarządzania Obsługą Beneficjenta (BZB)

Dyrekcja:

Ksenia Wójcik – Karasiewicz – dyrektor biura

Katarzyna Piętak - zastępca dyrektora Biura Zarządzania Obsługą Beneficjenta

Jakub Ardyn - dyrektor Działu Współpracy z Beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego​​​

 

Sekretariat:
Marzena Zapora

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: marzena.zapora@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 443

 

Biuro Zarządzania Obsługą Beneficjenta (BZB) realizuje zadania z zakresu obsługi umów o dofinansowanie dla projektów i przedsięwzięć zawartych przez Centrum, rozlicza ich postęp finansowy oraz merytoryczny oraz wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie monitorowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

Dyrekcja:

Agnieszka Ratajczak - dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej 

Cezary Błaszczyk - dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej

Magdalena Bem-Andrzejewska - dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego

Ewa Kocińska-Lange - dyrektor Biura NCBR w Brukseli

 

Sekretariat:
Aleksandra Liszewska

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: aleksandra.liszewska@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 45 67 553

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM) prowadzi działania związane z szeroko rozumianą współpracą międzynarodową. Jest odpowiedzialne między innymi za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, jednostkami naukowymi czy przedstawicielami biznesu. W ramach swojej działalności, uczestniczy w licznych programach i inicjatywach międzynarodowych, z których finansowane są projekty międzynarodowe z udziałem krajowych beneficjentów. NCBR poprzez swoje Biuro w Brukseli dba o reprezentację interesów polskiego środowiska naukowego i biznesu, reprezentuje stanowisko Polski w gremiach związanych z polityką naukową i innowacyjną UE oraz uczestniczy w procesach konsultacyjnych i lobbyingowych na rzecz polskich interesów naukowych i gospodarczych. Ponadto, BWM prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, mentoringową oraz doradczą na rzecz rodzimych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektów z programu Horyzont Europa.

Biuro NCBR w Brukseli (DBRU)

Dyrekcja:

Ewa Kocińska-Lange - dyrektor Biura NCBR w Brukseli 

Email icon  E-mail: ewa.lange@ncbr.gov.pl
Phone icon  Tel: +32 486 274 874 / +48 509 215 353
Rue Belliard 40
1040 Brussels

Dział Programowania i Wyboru Projektów (DPWP)

Dyrekcja:

Tomasz Szeląg - p.o. dyrektor działu

Sylwia Dąbrowa – zastępca dyrektora działu

 

Sekretariat:
Nella Kałęcka

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: nella.kalecka@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 166

 

Dział Programowania i Wyboru Projektów (DPWP) realizuje zadania w zakresie zarządzania portfelem programów i konkursów w celu zapewnienia realizacji strategii Centrum we współpracy z Działem Strategii, przeprowadzania konkursów ogłaszanych przez Dyrektora Centrum, w szczególności obsługi procesu programowania i wyboru wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania umów z beneficjentami/wykonawcami projektów z wyłączeniem konkursów nadzorowanych przez inne Komórki organizacyjne Centrum, a także obsługą umów o dofinansowanie dla projektów zawartych przez Centrum w ramach POIR, z wyłączeniem umów o dofinansowanie będących w kompetencji innych komórek organizacyjnych Centrum.

Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB)

Dyrekcja:

Rafał Sobolewski - dyrektor działu

Magdalena Kołodziejska - p.o. zastępcy dyrektora działu

 

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: dobr@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 256 67 76

 

Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DOB) wykonuje zadania w zakresie zarządzania realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa finansowanych lub dofinansowanych przez Centrum.

Dział Funduszy Kapitałowych (DFK)

Sekretariat:​​​​​

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 25 66 776

 

Dział Funduszy Kapitałowych (DFK) analizuje instrumenty wsparcia w zakresie transferu technologii oraz wspierania komercjalizacji wyników badań w Polsce i na świecie, obsługuje beneficjentów programu Bridge Alfa oraz prowadzi nadzór nad realizowanymi przez nich umowami o dofinansowanie Projektów Grantowych.

Biuro Zaawansowanych Programów Badawczych i Inwestycyjnych (BZPI)

Sekretariat:
Nella Kałęcka

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: nella.kalecka@ncbr.gov.pl

biały kontur słuchawki telefonicznej na niebieskim tle  Tel.: +48 22 39 07 721

 

Biuro Zaawansowanych Programów Badawczych i Inwestycyjnych (BZPI) realizuje zadania w zakresie zarządzania realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa finansowanych lub dofinansowanych przez Centrum, analizy instrumentów oraz zasad udzielania wsparcia w obszarze rozwoju technologii oraz wspierania komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce i na świecie, rozwijania we współpracy z partnerami komercyjnymi systemu funduszy zalążkowych, funduszy Venture Capital (VC) i Corporate Venture Capital (CVC) dedykowanych komercjalizacji wyników B+R, a także realizuje zadania umożliwiające wdrażanie kompleksowych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych o strategicznym oddziaływaniu i wysokim potencjale do komercjalizacji, z wykorzystaniem innowacyjnych zamówień publicznych.

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

biały kontur koperty na niebieskim tle  Email: hr@ncbr.gov.pl

 

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL) realizuje zadania obejmujące politykę kadrową, płacową, sprawy socjalne pracowników Centrum oraz wspiera realizację działań mających na celu podnoszenie kompetencji pracowników Centrum.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2020 12:27 Szymon Iwańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Szymon Iwańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Działy NCBR 67.0 05.05.2023 14:39 Maciej Buźniak
Działy NCBR 66.0 05.05.2023 14:33 Maciej Buźniak
Działy NCBR 65.0 05.05.2023 14:32 Maciej Buźniak
Działy NCBR 64.0 05.04.2023 16:46 Maciej Buźniak
Działy NCBR 63.0 28.03.2023 13:09 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 62.0 17.03.2023 15:11 Maciej Buźniak
Działy NCBR 61.0 13.03.2023 14:02 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 60.0 01.03.2023 16:25 Maciej Buźniak
Działy NCBR 59.0 24.02.2023 09:31 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 58.0 12.01.2023 14:23 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 57.0 20.12.2022 14:46 Maciej Buźniak
Działy NCBR 56.0 15.12.2022 14:41 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 55.0 15.12.2022 14:37 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 54.0 01.12.2022 13:50 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 53.0 01.12.2022 13:49 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 52.0 01.12.2022 13:37 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 51.0 01.12.2022 13:33 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 50.0 01.12.2022 13:29 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 49.0 01.12.2022 13:29 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 48.0 01.12.2022 13:27 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 47.0 01.12.2022 13:13 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 46.0 29.11.2022 12:57 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 45.0 25.11.2022 10:23 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 44.0 14.11.2022 11:25 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 43.0 24.10.2022 11:55 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 42.0 04.10.2022 11:56 Maciej Buźniak
Działy NCBR 41.0 12.09.2022 16:00 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 40.0 31.08.2022 09:17 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 39.0 22.08.2022 10:46 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 38.0 19.07.2022 16:42 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 37.0 23.06.2022 15:32 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 36.0 28.04.2022 10:52 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 35.0 28.04.2022 10:51 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 34.0 22.03.2022 15:13 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 33.0 22.03.2022 10:46 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 32.0 16.11.2021 12:23 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 31.0 28.10.2021 10:29 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 30.0 24.09.2021 08:14 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 29.0 03.08.2021 11:44 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 28.0 01.06.2021 14:47 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 27.0 14.05.2021 10:54 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 26.0 07.05.2021 13:29 Paweł Kęska
Działy NCBR 25.0 05.05.2021 10:48 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 24.0 18.03.2021 15:59 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 23.0 16.03.2021 16:42 Paweł Kęska
Działy NCBR 22.0 03.03.2021 11:23 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 21.0 24.02.2021 09:57 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 20.0 23.02.2021 09:57 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 19.0 29.01.2021 15:53 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 18.0 22.01.2021 08:29 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 17.0 22.01.2021 08:28 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 16.0 21.01.2021 16:07 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 15.0 18.01.2021 12:01 Paweł Kęska
Działy NCBR 14.0 14.01.2021 10:27 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 13.0 12.01.2021 14:08 Paweł Kęska
Działy NCBR 12.0 12.01.2021 14:08 Paweł Kęska
Działy NCBR 11.0 12.01.2021 14:06 Paweł Kęska
Działy NCBR 10.0 12.01.2021 13:34 Paweł Kęska
Działy NCBR 9.0 12.01.2021 08:11 Paweł Kęska
Działy NCBR 8.0 07.01.2021 08:50 Paweł Kęska
Działy NCBR 7.0 07.01.2021 04:01 Marta Höffner
Działy NCBR 6.0 05.01.2021 13:12 Paweł Kęska
Działy NCBR 5.0 05.01.2021 13:08 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 4.0 30.12.2020 15:48 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 3.0 30.12.2020 13:21 Szymon Iwańczuk
Działy NCBR 2.0 07.12.2020 14:24 Paweł Kęska
Działy NCBR 1.0 04.11.2020 12:27 Szymon Iwańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}