W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Oznaczenie "Dostępność cyfrowa": ikona przekreślonego oka

Deklaracja dostępności serwisu ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej ncbr.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-27.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-08-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innym podmiocie,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia;
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy do tych filmów są sukcesywnie uzupełniane;

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28. Data ostatniego przeglądu deklaracji to 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Gdy natrafisz na problemy z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Izabelą Lewandowską,

 • adres poczty elektronicznej: izabela.lewandowska@ncbr.gov.pl
 • telefon/sms: +48 508 488 615.

Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, możesz złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801, Warszawa

Siedziba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mieści się w biurowcu Varso Tover przy ulicy Chmielnej 69. Główne wejście znajduje się od alei Jana Pawła II, składa się z drzwi obrotowych, przesuwających się automatycznie oraz dodatkowych automatycznych drzwi uchylnych po ich lewej stronie. Po prawej stronie drzwi uchylnych, na słupku, zamontowany jest domofon pozwalający na komunikację z ochroną budynku, która służy pomocą w dostępie do holu głównego. Po prawej stronie holu, za wejściem znajdziemy recepcję Varso Tover. Tam możesz skontaktować się z pracownikiem NCBR. Aby dostać się do siedziby NCBRu musimy przejść przez bramki otwierane za pomocą kart magnetycznych. Gościom wydawane są specjalne kody QR pozwalające na dostanie się na 3 piętro – recepcję NCBR (znajduje się ona na wprost wejścia). NCBR zajmuje piętra od 3 do 8. Na wyższe piętra można się dostawć tylko z pracownikiem NCBR. Dodatkowe wejście do budynku Varso Tover jest zlokalizowane od strony ulicy Chmielnej.

Przy budynku od stronu ulicy Chmielnej znajdują się miejsca postojowe, w strefie płatnego parkowania. Pod budynkiem znajduje się płatny parking podziemny z wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością (wjazd od ulicy Chmielnej). Miejsca te zlokalizowane są w pobliżu wind.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów lub podjazdu. Punkt informacyjny NCBR jest zlokalizowany na 3 piętrze budynku. Tam też znajduje się recepcja główna NCBR. Aby do nich dotrzeć należy skorzystać z pomocy Recepcji Varso Tover.

W holu głównym znajduje się toaleta oraz dostęp do 6 wind osobowych. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku, pracownika NCBRu lub karta dostępu. Sterowanie windą odbywa się za pomocą dwóch paneli umieszczonych na pomiędzy windami.

W całym budynku obowiązuje kontrola dostępu za pomocą kart magnetycznych.

Na parterze budynku znajdują się lokale gastronomiczne, bankomat, drogeria oraz sklep spożywczy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Dworzec Centralny PKP.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa jest nieodpłatna, jednak chęć skorzystania z niej wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 1. PJM (Polski język migowy),
 2. SJM (System językowo-migowy),
 3. SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych),

aby skorzystać z usługi tłumacza (PJM, SJM, SKOGN), osoba uprawniona* powinna zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Szczegółowe informacje o środkach wspierających komunikowanie się z NCBR znajdują się w zakładce Praktyczne informacje dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 30 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Recepcji Głównej NCBR w godzinach 8.30-15.30, ul. Chmielna 69 Warszawa, 3 piętro.
 • korespondencją pocztową na adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801, Warszawa z dopiskiem wniosek o zapewnienie dostępności.
 • Droga mailową na adres izabela.lewandowska@ncbr.gov.pl
 • Poprzez epuap: /NCBiR/default

NCBR powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, NCBR niezwłocznie Cię powiadomi o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, NCBR niezwłocznie Cię o zawiadomi o braku możliwości zapewnienia dostępności i proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy nie zapewnimy Ci wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, masz prawo do złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności. Skargę składa się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2020 12:25 Szymon Iwańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Szymon Iwańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 9.0 28.03.2024 14:44 Szymon Iwańczuk
Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 8.0 31.03.2023 10:53 Szymon Iwańczuk
Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 7.0 28.09.2022 12:46 Maciej Buźniak
Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6.0 28.09.2022 12:45 Maciej Buźniak
Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5.0 06.07.2022 10:25 Szymon Iwańczuk
Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 4.0 22.03.2022 17:59 Paweł Kęska
Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 3.0 30.03.2021 15:22 Szymon Iwańczuk
Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 2.0 12.11.2020 12:23 Monika Ciślak
Deklaracja dostępności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1.0 04.11.2020 12:25 Szymon Iwańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}