W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostęp do informacji publicznych

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma informacji, której poszukujesz, skontaktuj się z redaktorem BIP: 

Numer telefonu Tel.:  +48 22 39 07 401
Numer telefonu Fax:  +48 22 20 13 408
Adres mailowy E-mail: bip@ncbr.gov.pl

adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją przez telefon lub na wskazany adres e-mail. W pozostałych przypadkach, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniona na wniosek. Prosimy o jego czytelne i dokładne wypełnienie i przesłanie e-mail na adres: bip@ncbr.gov.pl.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym czasie, podmiot - zobowiązany do jej udostępnienia - powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonym we wniosku, przez organ władzy publicznej następuję w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Materiały

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Wzór​_wniosku​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.docx 0.11MB
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Wzór​_wniosku​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.01.2021 21:36 Monika Ciślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redaktor BIP NCBR
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostęp do informacji publicznych 4.0 10.07.2023 14:45 Maciej Buźniak
Dostęp do informacji publicznych 3.0 13.09.2022 15:35 Szymon Iwańczuk
Dostęp do informacji publicznych 2.0 12.09.2022 09:10 Szymon Iwańczuk
Dostęp do informacji publicznych 1.0 12.01.2021 21:36 Monika Ciślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}