W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów”

10.06.2021

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu publicznym dot. przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów” zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez NCBR.

Rusza nabór w przedsięwzięciu „Wentylacja dla szkół i domów”

Głównym celem przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów” jest opracowanie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie technologii wentylacji mechanicznej z regulacją temperatury powietrza nawiewanego, przeznaczonych dla istniejących już budynków mieszkalnych i szkół. Będą one gwarantować wysoką jakość powietrza poprzez: obniżanie poziomu stężenia CO2, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a także filtrację zanieczyszczeń pyłowych PM2.5 i PM10.

W szczególności skoncentrujemy się na omówieniu oczekiwań wobec potencjalnych Wnioskodawców oraz na najważniejszych aspektach związanych z przygotowaniem wniosków o udział w Przedsięwzięciu.

Podczas spotkania przedstawiciele NCBR przedstawią i omówią zagadnienia merytoryczne przedsięwzięcia:

 • cel przedsięwzięcia,
 • wymagania obligatoryjne i konkursowe,
 • harmonogram i etapy realizacji,
 • budżet,
 • zasady ujęte w umowie i regulaminie, skupiając się w szczególności na zagadnieniach:
  • prawo własności intelektualnej,
  • ścieżki komercjalizacji technologii,
  • sposób wypłaty i zabezpieczenia zaliczek.

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 9:00 – 11:30, on-line na platformie Teams.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest zgłoszeniu chęci udziału, dokonane drogą elektroniczną (e-mail) na adres: zuzanna.biernacka@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2021 r., godz. 10:00 oraz otrzymanie od NCBR potwierdzenia zgłoszenia. Udział w spotkaniu nie wymaga wnoszenia przez uczestników jakichkolwiek opłat.

 „Wentylacja dla szkół i domów” to nowe przedsięwzięcie NCBR, które realizowane jest w formule zamówień przedkomercyjnych. W centrum programów opartych na tej nowej formule leży określone wyzwanie, które nie może zostać rozwiązane za pomocą dostępnych narzędzi i środków. Celem jest więc wypracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych nowych rozwiązań dla konkretnie zdefiniowanego problemu. NCBR występuje w roli zamawiającego przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz definiuje wyzwanie badawcze, którego wynik będzie stanowił nowy impuls rozwojowy w sektorze rozwiązań związanych z wentylacją.

 

Dowiedz się więcej


Zamówienie stanowi część realizowanego przez NCBR projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 12 kwietnia 2017 r. nr POIR.04.01.03-00-0001/16