W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  gov.pl/premier zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano także takie dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję. Staramy się dodawać napisy sukcesywnie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Nowakowski.

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz też zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.

 • Podmiot publiczny ma obowiązek zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni;
 • Jeżeli nie można dotrzymać tego terminu, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;
 • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Siedziba główna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

Pozostałe budynki Kancelarii znajdują się przy:

 • Al. Szucha 14 (Biuro Podawcze),
 • Al. Szucha 21 (budynek Articom Center),
 • ul. Sulkiewicza 16 (Archiwum Rady Ministrów),
 • ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • ul. Królewska 27,
 • ul Powsińska 69/71.

Dostępność architektoniczna budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3

Do Kancelarii prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.

Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć.

W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia.

W Kancelarii obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się:

 • na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego,
 • na drugim piętrze skrzydła B.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą. Więcej informacji znajduje się w zakładce Jak umówić się na spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów .

W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami.

W naszym urzedzie działają już pętle indukcyjne. Znajdziesz je w:

 1. Biurze Przepustek A, budynek przy Al. Ujazdowskich 1/3
 2. Biurze Podawczym, budynek przy Al. Szucha 14.

Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową''). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6

 • ul. Wspólna 6 - wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami
 • ul. Żurawia 7/9 - wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Windy w budynku, które są przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, mają przyciski sterujące, które pozwalają na odczyt w alfabecie Braille’a. W windach jest też sygnalizacja dźwiękowa. Niektóre windy mają syntezator mowy.

Część toalet jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na dziedzińcu jest wyznaczone jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność architektoniczna budynku przy Al. Szucha 21

Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Prosimy, aby osoba ze szczególnymi potrzebami, która planuje odwiedzić Kancelarię, zgłosiła przed umówioną wizytą, że potrzebuje asysty przy wejściu.

Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku.

Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność architektoniczna budynku Archiwum Rady Ministrów przy ul. Sulkiewicza 16 i przy Al. Szucha 14

Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności Kancelarii dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdziesz w zakładce Informacja o dostępności KPRM dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność architektoniczna budynku "L" przy Królewskiej 27 w Warszawie

Budynek o czterech kondygnacjach naziemnych z windą, w większości dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku.

Dostępność architektoniczna budynku "L" przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie

Budynek "L" mieści się na terenie kompleksu należącego do Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek siedmiokondygnacyjny wyposażony w windę nieposiadającą syntezatora mowy oraz oznaczeń przycisków sterujących w alfabecie Braille'a.

Dojście do windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Część toalet jest przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na dziedzińcu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 13:29 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Żmijewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11.0 05.09.2022 09:12 Agnieszka Kowalska
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 10.0 02.09.2022 09:00 Agnieszka Kowalska
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 9.0 02.09.2022 08:59 Agnieszka Kowalska
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 8.0 08.02.2022 09:51 Adam Nowakowski
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 7.0 02.12.2020 12:17 Daria Chełstowska
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 6.0 02.12.2020 12:02 Daria Chełstowska
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 5.0 20.11.2020 10:21 Adam Nowakowski
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 4.0 20.11.2020 10:17 Adam Nowakowski
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3.0 20.11.2020 10:16 Adam Nowakowski
Deklaracja dostępności serwisu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2.0 20.11.2020 10:15 Adam Nowakowski
Deklaracja dostępności 1.0 29.09.2020 13:29 administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}