W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prace legislacyjne Rady Ministrów - ARCHIWUM

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Rada Minstrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych obejmujący: projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń Rady Ministrów.

Od 21 listopada 2019 r. do 27 listopada 2023 r. obowiązywał następujący wykaz prac legislacyjnych:

Materiały

Od 4 grudnia 2015 r. do 21 listopada 2019 r. obowiązywał następujący wykaz prac legislacyjnych:

Materiały

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów z okresu 16 listopada 2015 r. – 21 listopada 2019 r
Archiwalny​_wykaz​_prac​_legislacyjnych​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_okresu​_16​_listopada​_2015​_r​_–​_21​_listopada​_2019​_r.xls 0.91MB
Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r
Archiwalny​_wykaz​_prac​_legislacyjnych​_i​_programowych​_Rady​_Ministrów​_z​_okresu​_4​_grudnia​_2015​_r​_–​_21​_listopada​_2019​_r.xls 13.05MB

Przed 4 grudnia 2015 r. obowiązywał:

Materiały

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015
Archiwalny​_wykaz​_prac​_legislacyjnych​_i​_programowych​_Rady​_Ministrów​_z​_okresu​_1​_września​_2011​_–​_4​_grudnia​_2015.xls 6.45MB

Przed dniem 1 września 2011 roku Rada Ministrów przygotowywała, co najmniej raz na 6 miesięcy, programy prac legislacyjnych.

Materiały

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW na 2011 r. - projekty ustaw
01​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_na​_2011​_r​_-​_projekty​_ustaw.pdf 0.45MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW na 2011 r. - założenia do projektów ustaw
02​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_na​_2011​_r​_-​_założenia​_do​_projektów​_ustaw.pdf 0.22MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW na 2011 r. - projekty rozporządzeń
03​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_na​_2011​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń.pdf 0.33MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW na 2011 r. - projekty innych dokumentów rządowych
04​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_na​_2011​_r​_-​_projekty​_innych​_dokumentów​_rządowych.pdf 0.42MB
Wykaz projektów wycofanych - niezrealizowanych w II półroczu 2010 r. i nieprzeniesionych na 2011 r.
05​_Wykaz​_projektów​_wycofanych​_-​_niezrealizowanych​_w​_II​_półroczu​_2010​_r​_i​_nieprzeniesionych​_na​_2011​_r.pdf 0.09MB
Wykaz projektów procedowanych bezterminowo
06​_Wykaz​_projektów​_procedowanych​_bezterminowo.pdf 1.08MB
Program pracy Rady Ministrów na 2011 r. w ujęciu zadaniowym
07​_Program​_pracy​_Rady​_Ministrów​_na​_2011​_r​_w​_ujęciu​_zadaniowym.pdf 4.31MB

PLAN PRAC RZĄDU W OKRESIE LIPIEC - GRUDZIEŃ 2010 r.

Materiały

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2010 r. - projekty ustaw
08​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_lipiec​_-​_grudzień​_2010​_r​_-​_projekty​_ustaw.pdf 0.49MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2010 r. - założenia do projektów ustaw
09​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_lipiec​_-​_grudzień​_2010​_r​_-​_założenia​_do​_projektów​_ustaw.pdf 0.33MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2010 r. - projekty rozporządzeń
10​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_lipiec​_-​_grudzień​_2010​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń.pdf 0.41MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2010 r. - projekty innych dokumentów rządowych
11​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_lipiec​_-​_grudzień​_2010​_r​_-​_projekty​_innych​_dokumentów​_rządowych.pdf 0.27MB
Wykaz dokumentów wycofanych z PROGRAMU PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2010 r.
12​_Wykaz​_dokumentów​_wycofanych​_z​_PROGRAMU​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2010​_r.pdf 0.10MB
Wykaz projektów, nad którymi prowadzone są prace w poszczególnych ministerstwach (bez limitu czasowego)
13​_Wykaz​_projektów,​_nad​_którymi​_prowadzone​_są​_prace​_w​_poszczególnych​_ministerstwach​_(bez​_limitu​_czasowego).pdf 1.14MB

Program prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie styczeń-czerwiec 2010 r.

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 stycznia 2010 r., został podzielony na części A (obejmujące projekty o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki rządu) oraz części B (obejmujące pozostałe projekty, przy czym w przypadku dokumentów, których opracowanie jest szczególnie czasochłonne lub wymaga przeprowadzenia pogłębionych analiz, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ich realizacji).

Materiały

projekty ustaw - A
14​_projekty​_ustaw​_-​_A.pdf 0.39MB
projekty ustaw - B
15​_projekty​_ustaw​_-​_B.pdf 0.26MB
założenia projektów ustaw - A
16​_założenia​_projektów​_ustaw​_-​_A.pdf 0.26MB
założenia projektów ustaw - B
17​_założenia​_projektów​_ustaw​_-​_B.pdf 0.19MB
projekty rozporządzeń Rady Ministrów - A
18​_projekty​_rozporządzeń​_Rady​_Ministrów​_-​_A.pdf 0.23MB
projekty rozporządzeń Rady Ministrów - B
19​_projekty​_rozporządzeń​_Rady​_Ministrów​_-​_B.pdf 0.17MB
inne dokumenty rządowe - A
20​_inne​_dokumenty​_rządowe​_-​_A.pdf 0.25MB
inne dokumenty rządowe - B
21​_inne​_dokumenty​_rządowe​_-​_B.pdf 0.12MB
Program prac rządu w ujęciu zadaniowym
22​_Program​_prac​_rządu​_w​_ujęciu​_zadaniowym.pdf 2.91MB
Wykaz dokumentów niezrealizowanych w II półroczu 2009 r. i nieprzeniesionych do Programu prac rządu w I półroczu 2010 r.
23​_Wykaz​_dokumentów​_niezrealizowanych​_w​_II​_półroczu​_2009​_r​_i​_nieprzeniesionych​_do​_Programu​_prac​_rządu​_w​_I​_półroczu​_2010​_r.pdf 0.11MB

Materiały

Program prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie lipiec-grudzień 2009 r. - projekty ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.
24​_Program​_prac​_legislacyjnych​_Rady​_Ministrów​_w​_okresie​_lipiec-grudzień​_2009​_r​_-​_projekty​_ustaw,​_przyjęty​_przez​_Radę​_Ministrów​_w​_dniu​_14​_lipca​_2009​_r.pdf 0.47MB
Program prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie lipiec-grudzień 2009 r. - założenia projektów ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.
25​_Program​_prac​_legislacyjnych​_Rady​_Ministrów​_w​_okresie​_lipiec-grudzień​_2009​_r​_-​_założenia​_projektów​_ustaw,​_przyjęty​_przez​_Radę​_Ministrów​_w​_dniu​_14​_lipca​_2009​_r.pdf 0.21MB
Program prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie lipiec-grudzień 2009 r. - projekty rozporządzeń Rady Ministrów, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.
26​_Program​_prac​_legislacyjnych​_Rady​_Ministrów​_w​_okresie​_lipiec-grudzień​_2009​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń​_Rady​_Ministrów,​_przyjęty​_przez​_Radę​_Ministrów​_w​_dniu​_14​_lipca​_2009​_r.pdf 0.32MB
Program prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie lipiec-grudzień 2009 r. - inne dokumenty rządowe, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.
27​_Program​_prac​_legislacyjnych​_Rady​_Ministrów​_w​_okresie​_lipiec-grudzień​_2009​_r​_-​_inne​_dokumenty​_rządowe,​_przyjęty​_przez​_Radę​_Ministrów​_w​_dniu​_14​_lipca​_2009​_r.pdf 0.23MB
Wykaz projektów niezrealizowanych w I półroczu 2009 r.
28​_Wykaz​_projektów​_niezrealizowanych​_w​_I​_półroczu​_2009​_r.pdf 0.14MB
PLAN PRAC RZĄDU NA I PÓŁROCZE 2009 r.- wersja zaktualizowana
29​_PLAN​_PRAC​_RZĄDU​_NA​_I​_PÓŁROCZE​_2009​_r-​_wersja​_zaktualizowana.pdf 1.24MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2009 r.- projekty ustaw - wersja zaktualizowana
30​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2009​_r-​_projekty​_ustaw​_-​_wersja​_zaktualizowana.pdf 0.36MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. - założenia do projektów ustaw - wersja zaktualizowana
31​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2009​_r​_-​_założenia​_do​_projektów​_ustaw​_-​_wersja​_zaktualizowana.pdf 0.12MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. - projekty rozporządzeń - wersja zaktualizowana
32​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2009​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń​_-​_wersja​_zaktualizowana.pdf 0.19MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. - projekty innych dokumentów rządowych - wersja zaktualizowana
33​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2009​_r​_-​_projekty​_innych​_dokumentów​_rządowych​_-​_wersja​_zaktualizowana.pdf 0.14MB
Wykaz dokumentów wycofanych z PROGRAMU PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń-czerwiec 2009 r.
34​_Wykaz​_dokumentów​_wycofanych​_z​_PROGRAMU​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń-czerwiec​_2009​_r.pdf 0.12MB
Zestawienie dokumentów planowanych do przeniesienia do kolejnego Planu na II półrocze br. lub procedowania poza planem
35​_Zestawienie​_dokumentów​_planowanych​_do​_przeniesienia​_do​_kolejnego​_Planu​_na​_II​_półrocze​_br​_lub​_procedowania​_poza​_planem.pdf 0.33MB

Materiały

PLAN PRAC RZĄDU NA I PÓŁROCZE 2009 r.
36​_PLAN​_PRAC​_RZĄDU​_NA​_I​_PÓŁROCZE​_2009​_r.pdf 1.76MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2009 r.- projekty ustaw
37​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2009​_r-​_projekty​_ustaw.pdf 0.51MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. - założenia do projektów ustaw
38​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2009​_r​_-​_założenia​_do​_projektów​_ustaw.pdf 0.13MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. - projekty rozporządzeń
39​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2009​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń.pdf 0.27MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. - projekty innych dokumentów rządowych
40​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2009​_r​_-​_projekty​_innych​_dokumentów​_rządowych.pdf 0.22MB
Wykaz dokumentów wycofanych z PROGRAMU PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2008 r.
41​_Wykaz​_dokumentów​_wycofanych​_z​_PROGRAMU​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_lipiec​_-​_grudzień​_2008​_r.pdf 0.07MB

Materiały

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2008 r. - projekty ustaw
42​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_lipiec​_-​_grudzień​_2008​_r​_-​_projekty​_ustaw.pdf 0.61MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2008 r. - projekty rozporządzeń
43​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_lipiec​_-​_grudzień​_2008​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń.pdf 0.23MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2008 r. - projekty innych dokumentów rządowych
44​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_lipiec​_-​_grudzień​_2008​_r​_-​_projekty​_innych​_dokumentów​_rządowych.pdf 0.28MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2008 r. - w ujęciu zadaniowym
45​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_lipiec​_-​_grudzień​_2008​_r​_-​_w​_ujęciu​_zadaniowym.pdf 1.81MB

Materiały

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. - projekty ustaw
46​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń-czerwiec​_2008​_r​_-​_projekty​_ustaw.pdf 0.43MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. - projekty rozporządzeń
47​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_​_styczeń-czerwiec​_2008​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń.pdf 0.24MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. - projekty innych dokumentów rządowych
48​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń-czerwiec​_2008​_r​_​_-​_projekty​_innych​_dokumentów​_rządowych.pdf 0.44MB

Materiały

Wykaz dokumentów wycofanych z PROGRAMU PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2008 r.
49​_Wykaz​_dokumentów​_wycofanych​_z​_PROGRAMU​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_styczeń​_-​_czerwiec​_2008​_r.pdf 0.01MB
Wykaz dokumentów niezrealizowanych w I półroczu 2008 r. - do procedowania poza planem
50​_Wykaz​_dokumentów​_niezrealizowanych​_w​_I​_półroczu​_2008​_r​_-​_do​_procedowania​_poza​_planem.pdf 0.04MB

Materiały

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie sierpień - grudzień 2007 r. - projekty ustaw
51​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_sierpień​_-​_grudzień​_2007​_r​_-​_projekty​_ustaw.pdf 0.33MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie sierpień - grudzień 2007 r. - projekty rozporządzeń
52​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_sierpień​_-​_grudzień​_2007​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń.pdf 0.13MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie sierpień - grudzień 2007 r. - projekty innych dokumentów rządowych
53​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_sierpień​_-​_grudzień​_2007​_r​_-​_projekty​_innych​_dokumentów​_rządowych.pdf 0.33MB

Dokumenty niezrealizowane z planu maj - lipiec i nieumieszczone w planie sierpień - grudzień będą procedowane poza planem.

Materiały

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie maj - lipiec 2007 r. - projekty ustaw
54a​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_maj​_-​_lipiec​_2007​_r​_-​_projekty​_ustaw​_​_wraz​_z​_informacją​_o​_projektach​_ustaw​_wycofanych​_z​_planu.pdf 0.39MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie maj - lipiec 2007 r. - informacja o projektach ustaw wycofanych z planu
54b​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_maj​_-​_lipiec​_2007​_r​_-​_projekty​_ustaw​_​_wraz​_z​_informacją​_o​_projektach​_ustaw​_wycofanych​_z​_planu.pdf 0.14MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie maj - lipiec 2007 r. - projekty rozporządzeń
55a​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_maj​_-​_lipiec​_2007​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń​_wraz​_z​_informacją​_o​_projektach​_rozporządzeń​_nierozpatrzonych.pdf 0.23MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie maj - lipiec 2007 r. - informacja o projektach rozporządzeń nierozpatrzonych
55b​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_maj​_-​_lipiec​_2007​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń​_wraz​_z​_informacją​_o​_projektach​_rozporządzeń​_nierozpatrzonych.pdf 0.12MB
Informacja o dokumentach dotychczas niezrealizowanych, które zostaną ujęte w kolejnym planie prac
56​_Informacja​_o​_dokumentach​_dotychczas​_niezrealizowanych,​_które​_zostaną​_ujęte​_w​_kolejnym​_planie​_prac.pdf 0.03MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w I. półroczu 2007 r. - projekty ustaw
57​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_I​_półroczu​_2007​_r​_-​_projekty​_ustaw.pdf 0.64MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w I. półroczu 2007 r. - projekty rozporządzeń Rady Ministrów
58​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_I​_półroczu​_2007​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń​_Rady​_Ministrów.pdf 0.35MB
PROGRAM PRACY RADY MINISTRÓW w I. półroczu 2007 r. - inne dokumenty rządowe
59​_PROGRAM​_PRACY​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_I​_półroczu​_2007​_r​_-​_inne​_dokumenty​_rządowe.pdf 0.33MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w II półroczu 2006 r. - projekty ustaw
60a​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_II​_półroczu​_2006​_r​_-​_projekty​_ustaw​_z​_informacją​_o​_projektach​_ustaw​_niezrealizowanych​_w​_2006​_r.pdf 0.55MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w II półroczu 2006 r. - informacja o projektach ustaw niezrealizowanych w 2006 r.
60b​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_II​_półroczu​_2006​_r​_-​_projekty​_ustaw​_z​_informacją​_o​_projektach​_ustaw​_niezrealizowanych​_w​_2006​_r.pdf 0.06MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w II półroczu 2006 r. - projekty rozporządzeń Rady Ministrów
61​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_II​_półroczu​_2006​_r​_-​_projekty​_rozporządzeń​_Rady​_Ministrów.pdf 0.25MB
PROGRAM PRACY RADY MINISTRÓW w II półroczu 2006 r. - inne dokumenty rządowe
62​_PROGRAM​_PRACY​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_II​_półroczu​_2006​_r​_-​_inne​_dokumenty​_rządowe.pdf 0.27MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW na 2006 r. (marzec-czerwiec) - projekty ustaw
63a​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_na​_2006​_r​_(marzec-czerwiec)​_-​_projekty​_ustaw​_wraz​_z​_informacją​_o​_projektach​_wycofanych​_z​_Programu.pdf 0.39MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW na 2006 r. (marzec-czerwiec) - informacja o projektach wycofanych z Programu
63b​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_na​_2006​_r​_(marzec-czerwiec)​_-​_projekty​_ustaw​_wraz​_z​_informacją​_o​_projektach​_wycofanych​_z​_Programu.pdf 0.39MB
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie kwiecień-czerwiec 2006 r. - rozporządzenia Rady Ministrów
64​_PROGRAM​_PRAC​_LEGISLACYJNYCH​_RADY​_MINISTRÓW​_w​_okresie​_kwiecień-czerwiec​_2006​_r​_-​_rozporządzenia​_Rady​_Ministrów.pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}