W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"GOV_PAGES","hideDetails":true,"shareSourceFile":false,"columns":[{"name":"Numer projektu","display":"Numer projektu","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Numer projektu","sequence":{"regex":"TU_PODAJ_PREFIX{#ZA_1}"},"showInContent":true,"required":false,"instruction":"Wpisz prawidłowy PREFIX: ZA; ZB; ZC; ZD; UA; UB; UC; UD; RA; RB; RC; RD; IA; IB; IC; ID; Każda sekwencja ( sposób numerowania) powoduje wzrost liczby o jeden"}},{"name":"Tytuł","display":"Tytuł","type":"SEARCH","width":20,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"OBJECT","name":"page","child":{"type":"STRAIGHT","name":"name","showInContent":false,"required":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Rodzaj dokumentu","display":"Rodzaj dokumentu","type":"DETAILS","width":15,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Rodzaj dokumentu","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Projekty ustaw","Założenia do projektów ustaw","Projekty rozporządzeń","Projekty innych dokumentów rządowych","Projekty wycofane","Projekty procedowane bezterminowo"],"multiple":false},"showInContent":true,"required":false}},{"name":"Typ dokumentu","display":"Typ dokumentu","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Typ dokumentu","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["A - projekty wynikające z expose","B – projekty wykonujące wyroki TK","C – projekty implementujące UE","D – pozostałe projekty"],"multiple":false},"showInContent":true,"required":false}},{"name":"Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie","display":"Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie","type":"DETAILS","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie","showInContent":true,"required":false}},{"name":"Istota rozwiązań ujętych w projekcie","display":"Istota rozwiązań ujętych w projekcie","type":"DETAILS","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Istota rozwiązań ujętych w projekcie","showInContent":true,"required":false}},{"name":"Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu","display":"Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Minister - Członek RM Agnieszka Ścigaj","Prezes Rady Ministrów","MS","MPiPS","MI","MG","MRiRW","MAiC","MEN","MKiDN","MON","MRR","MSP","MTBiGM","MZ","Szef Służby Cywilnej","Szef Służby Celnej","Główny Geodeta Kraju","Prezes Państwowej Agencji Atomistyki","Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej","Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską","UDT","MNiSW","MSiT","GIS","KPRM","Minister - członek RM, Szef KPRM","Prezes UOKiK","Prezes GUS","Rada Statystyki","Prezes RCL","UZP","Prezes UZP","Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych","Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego","MŚ","MF","MSW","MSPORT","UOKiK","GUS","PAA","MSZ","Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania","Szef Agencji Wywiadu","Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych","Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego","Główny Lekarz Weterynarii","MIiR","GIF","MSWiA","MC","MR","MIiB","MGMiŻŚ","MRPiPS","ME","Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego","Koordynator Służb Specjalnych","RCB","MRiF","Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego","Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego","Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa","Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej","MPiT","Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego","Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów","Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej","Wiceprezes Rady Ministrów","MFIiR","MSp","MAP","MK","MFiPR","Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej","Dyrektor RCB","Wojewoda Dolnośląski","MKDNiS","MRPiT","MFFiPR","MRiPS","MKiŚ","MEiN","Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej","Przewodniczący Rady Statystyki","Główny Inspektor Transportu Drogowego","Minister - Członek RM Michał Wójcik","Minister - Członek RM Michał Dworczyk","Minister - Członek RM Michał Cieślak","Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci","MRiT",""],"multiple":true},"showInContent":true,"required":false}},{"name":"Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu","display":"Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu","showInContent":true,"required":false}},{"name":"Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM","display":"Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Minister - Członek RM Agnieszka Ścigaj","MS","MPiPS","MI","MG","MRiRW","MAiC","MEN","MKiDN","MON","MRR","MSP","MTBiGM","MZ","Szef Służby Cywilnej","Szef Służby Celnej","Główny Geodeta Kraju","Prezes Państwowej Agencji Atomistyki","Minister - Członek RM Michał Dworczyk","Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej","Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską","UDT","MNiSW","MSiT","GIS","KPRM","Minister - członek RM, Szef KPRM","Prezes UOKiK","Prezes GUS","Rada Statystyki","Prezes RCL","UZP","Prezes UZP","Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych","Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego","MŚ","MF","MSW","MSPORT","UOKiK","GUS","PAA","MSZ","Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania","Szef Agencji Wywiadu","Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych","Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego","Główny Lekarz Weterynarii","MIiR","GIF","MSWiA","MC","MR","MIiB","MGMiŻŚ","MRPiPS","ME","Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego","Koordynator Służb Specjalnych","RCB","MRiF","Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego","Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego","Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa","Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej","MPiT","Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego","Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów","Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej","Wiceprezes Rady Ministrów","MFIiR","MSp","MAP","MK","MFiPR","Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej","Dyrektor RCB","Wojewoda Dolnośląski","MKDNiS","MRPiT","MFFiPR","MRiPS","MKiŚ","MEiN","Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej","Przewodniczący Rady Statystyki","Główny Inspektor Transportu Drogowego","Minister - Członek RM Michał Wójcik","Minister - Członek RM Michał Cieślak","Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci","MRiT","Prezes Rady Ministrów"],"multiple":true},"showInContent":true,"required":false}},{"name":"Planowany termin przyjęcia projektu przez RM","display":"Planowany termin przyjęcia projektu przez RM","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Planowany termin przyjęcia projektu przez RM","showInContent":true,"required":false}},{"name":"Informacja o rezygnacji z prac nad projektem","display":"Informacja o rezygnacji z prac nad projektem","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Informacja o rezygnacji z prac nad projektem","showInContent":true,"required":false}},{"name":"Status realizacji","display":"Status realizacji","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Status realizacji","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Zrealizowany","Niezrealizowany","Wycofany"],"multiple":false},"showInContent":true,"required":false}},{"name":"Data publikacji","display":"Data publikacji","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"OBJECT","name":"page","child":{"type":"STRAIGHT","name":"publishDate","showInContent":false,"required":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Podgląd","display":"Podgląd","type":"SOURCE","width":10,"summary":false,"sortable":false,"linkName":"Zobacz","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false}],"childPages":{"pageType":"ARTICLE","parentPage":{"type":"INNER_PAGE","page":{"pageId":20476989},"urlParams":[],"pageId":20476989},"nested":true},"defaultSorting":{"orders":[{"direction":"DESC","property":"Data publikacji"}]}}
20476989
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}