W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM

Materiały

Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.pdf
Zarządzenie​_nr​_20​_Szefa​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_1​_grudnia​_2006​_r​_w​_sprawie​_sposobu​_postępowania​_w​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_podmiotami​_wykonującymi​_działalność​_lobbingową.pdf 0.38MB
Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec organów obsługiwanych przez KPRM w 2021 r.
Informacja​_roczna​_o​_działaniach​_lobbingowych​_w​_procesie​_stanowienia​_prawa​_podejmowanej​_wobec​_organów​_obsługiwanych​_przez​_Kancelarię​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2021.DOC 0.22MB
Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec organów obsługiwanych przez KPRM w 2020 r.,
Informacja​_roczna​_na​_temat​_zawodowej​_działalności​_lobbingowej​_w​_procesie​_stanowienia​_prawa​_podejmowanej​_wobec​_organów​_obsługiwanych​_przez​_KPRM​_w​_2020​_r,.doc 0.22MB
Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2019 r.
Informacja​_roczna​_na​_temat​_zawodowej​_działalności​_lobbingowej​_w​_procesie​_stanowienia​_prawa​_podejmowanej​_wobec​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2019​_r.pdf 0.26MB
Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2018 r.
Informacja​_roczna​_na​_temat​_zawodowej​_działalności​_lobbingowej​_w​_procesie​_stanowienia​_prawa​_podejmowanej​_wobec​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2018​_r.pdf 0.51MB
Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2017 r..pdf
Informacja​_roczna​_na​_temat​_zawodowej​_działalności​_lobbingowej​_w​_procesie​_stanowienia​_prawa​_podejmowanej​_wobec​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2017​_r.pdf 0.93MB
Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2016 r.
Informacja​_roczna​_na​_temat​_zawodowej​_działalności​_lobbingowej​_w​_procesie​_stanowienia​_prawa​_podejmowanej​_wobec​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2016​_r.pdf 0.05MB

Przetwarzanie danych osobowych w związku z działalnością lobbingową w procesie stanowienia prawa w KPRM

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w związku z działalnością lobbingową podejmowaną wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny spoczywający na administratorze danych osobowych, w tym wynikający z przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności lobbingowej oraz po jej zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji obowiązków w stosunku do podmiotów prowadzących działalność lobbingową wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Dane mogą być przekazywane do organów publicznych lub innych podmiotów, jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany wyżej, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.10.2020 16:53 Adam Nowakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Prawny KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM 4.0 07.02.2022 08:21 Beata Żmijewska
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM 3.0 04.02.2021 11:02 Agnieszka Kowalska
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM 2.0 27.10.2020 16:54 Adam Nowakowski
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM 1.0 27.10.2020 16:53 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}