W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Komisja Rozpatrująca Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet do spraw Europejskich

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Społeczny Rady Ministrów

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Polski Komitet do Spraw UNESCO

Polski Komitet do Spraw UNESCO działa na podstawie zarządzenia Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO z późn. zm.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Rada Konsultacyjna do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Rządowa Komisja Konkordatowa

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Stały Komitet Rady Ministrów

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Zespół do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

Podstawa prawna

Materiały

Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Zarządzenie​_Nr​_37​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_17​_kwietnia​_2007​_r​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_spraw​_dalszej​_realizacji​_rent​_odszkodowawczych​_przyznanych​_osobom​_poszkodowanym.pdf 0.36MB
Zarządzenie Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Zarządzenie​_Nr​_89​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_22​_września​_2004​_r​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_spraw​_dalszej​_realizacji​_rent​_odszkodowawczych​_przyznanych​_osobom​_poszkodowanym.pdf 0.36MB
Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.pdf
Zarządzenie​_Nr​_78​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_28​_czerwca​_2002​_r​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_spraw​_dalszej​_realizacji​_rent​_odszkodowawczych​_przyznanych​_osobom​_poszkodowanym​_przez​_żołnierzy​_wojsk​_Federacji​_Rosyjskiej.pdf 0.37MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Zespół do Spraw Nagród

Zespół do Spraw Nagród działa na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (z późn. zm.)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Zespół do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

Podstawa prawna

Materiały

Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach
Zarządzenie​_Nr​_57​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_24​_lipca​_2009​_r​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_współpracy​_przy​_realizacji​_zadań​_związanych​_z​_koordynacją​_uznawania​_kwalifikacji​_w​_zawodach.pdf 0.11MB
Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach
Zarządzenie​_Nr​_127​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_21​_listopada​_2008​_r​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_współpracy​_przy​_realizacji​_zadań​_związanych​_z​_koordynacją​_uznawania​_kwalifikacji​_w​_zawodach​_regulowanych.pdf 0.37MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Zespół do spraw Incydentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Podstawa prawna

Materiały

Zarządzenie Nr 5 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw incydentu bezpieczeństwa teleinformatycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.pdf
Zarządzenie​_Nr​_5​_Szefa​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_7​_marca​_2013​_r​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_spraw​_incydentu​_bezpieczeństwa​_teleinformatycznego​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów.pdf 0.06MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2020 15:14 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski