W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Komisja Rozpatrująca Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne

Komisja rozpatrująca wnioski o zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

Kancelartia Przezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

tel. +48 22 694 69 63

       +48 607 490 911

Materiały

Skład komisji - kadencja 2019-2023
Skład​_Komisji​_rozpatrującej​_wnioski​_o​_wyrażenie​_zgody​_na​_zatrudnienie​_osób.docx 0.01MB
Kogo dotyczy
Kogo​_dotyczy.docx 0.02MB
Informacja o sposobie prowadzenia spraw
Informacja​_o​_sposobie​_prowadzenia​_spraw.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_Komisja​_​_​_BO+IOD.docx 0.03MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet do spraw Europejskich

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Komitet Społeczny Rady Ministrów

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Polski Komitet do Spraw UNESCO

Polski Komitet do Spraw UNESCO działa na podstawie zarządzenia Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO z późn. zm.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Rada Konsultacyjna do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Rządowa Komisja Konkordatowa

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Stały Komitet Rady Ministrów

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Zespół do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

Podstawa prawna

Materiały

Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Zarządzenie​_Nr​_37​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_17​_kwietnia​_2007​_r​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_spraw​_dalszej​_realizacji​_rent​_odszkodowawczych​_przyznanych​_osobom​_poszkodowanym.pdf 0.36MB
Zarządzenie Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Zarządzenie​_Nr​_89​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_22​_września​_2004​_r​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_spraw​_dalszej​_realizacji​_rent​_odszkodowawczych​_przyznanych​_osobom​_poszkodowanym.pdf 0.36MB
Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.pdf
Zarządzenie​_Nr​_78​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_28​_czerwca​_2002​_r​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_spraw​_dalszej​_realizacji​_rent​_odszkodowawczych​_przyznanych​_osobom​_poszkodowanym​_przez​_żołnierzy​_wojsk​_Federacji​_Rosyjskiej.pdf 0.37MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Zespół do Spraw Nagród

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
Zespół do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

Podstawa prawna

Materiały

Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach
Zarządzenie​_Nr​_57​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_24​_lipca​_2009​_r​_zmieniające​_zarządzenie​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_współpracy​_przy​_realizacji​_zadań​_związanych​_z​_koordynacją​_uznawania​_kwalifikacji​_w​_zawodach.pdf 0.11MB
Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach
Zarządzenie​_Nr​_127​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_21​_listopada​_2008​_r​_w​_sprawie​_powołania​_Zespołu​_do​_współpracy​_przy​_realizacji​_zadań​_związanych​_z​_koordynacją​_uznawania​_kwalifikacji​_w​_zawodach​_regulowanych.pdf 0.37MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.02.2021 09:20 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
29.09.2020 14:14 Adam Nowakowski
{"register":{"columns":[]}}