W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawy prawne

Przedmiot działalności Rady Ministrów

Zgodnie z art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów zatem:

 • zapewnia wykonanie ustaw,
 • wydaje rozporządzenia,
 • koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
 • chroni interesy Skarbu Państwa,
 • uchwala projekt budżetu państwa,
 • kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
 • zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
 • zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
 • zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
 • określa organizację i tryb swojej pracy.

Szczegółowe zadania i kompetencje rządu określa ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów z późn. zm. Zaś uchwała nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. z późn. zm. Regulamin pracy Rady Ministrów mówi, że Rada Ministrów, wykonując zadania i kompetencje, ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach związanych z polityką wewnętrzną i zewnętrzną kraju.

Procedury przyjmowania dokumentów rządowych szczegółowo i obszernie zostały opisane na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Status prawny Rady Ministrów

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej - mówi artykuł 10. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Rada Ministrów obok prezydenta RP jest organem władzy wykonawczej. Rada Ministrów kieruje administracją rządową (art. 146 ust. 3 konstytucji).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.11.2020 08:46 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Żmijewska, Centrum Informacyjne Rządu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawy prawne 3.0 15.03.2023 11:02 Beata Żmijewska
Podstawy prawne 2.0 15.03.2023 10:55 Beata Żmijewska
Podstawy prawne 1.0 13.11.2020 08:46 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}