W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Formularz zgłoszenia do Wykazu prac Rady Ministrów

Zgodnie z § 25 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Ministrów wniosek o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac przedstawia się na formularzu, którego wzór Szef KPRM zamieszcza w BIP na stronie podmiotowej KPRM. Formularz stosowany jest w przypadku wniosku o wprowadzenie nowych projektów do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a także aktualizacji wpisu projektu już ujętego w Wykazie i wycofania projektu z Wykazu. Do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisywane są projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń Rady Ministrów, do Wykazu prac programowych Rady Ministrów – projekty strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów.

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem ww. projektów poprzedza się złożeniem wniosku o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu (§ 25 ust. 1 i 2 Regulaminu). Do wniosku o wprowadzenie do właściwego wykazu prac legislacyjnych projektu założeń projektu ustawy i projektu ustawy dołącza się wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych (§ 25 ust. 1a Regulaminu).

Skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, który podlega wpisowi do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, może nastąpić po wpisaniu projektu do danego wykazu (§ 31 Regulaminu).

Materiały

Formularz zgłoszenia​ do​ Wykazu​ prac Prezesa Rady Ministrów.docx
Formularz​​_zgłoszenia​​_do​​_Wykazu​​_prac​​_PRM.docx 0.03MB
Formularz zgłoszenia do Wykazu prac Rady Ministrów
Formularz​_zgłoszenia​_do​_Wykazu​_prac​_Rady​_Ministrów.docx 0.04MB
Formularz oceny skutków regulacji
Formularz​_OSR​_nowy​_2021.doc 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.11.2020 09:01 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Oceny Skutków Regulacji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Formularz zgłoszenia do Wykazu prac Rady Ministrów 3.0 18.11.2021 07:12 Beata Żmijewska
Formularz zgłoszenia do Wykazu prac Rady Ministrów 2.0 17.02.2021 14:43 Adam Nowakowski
Formularz zgłoszenia do Wykazu prac Rady Ministrów 1.0 13.11.2020 09:01 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}