W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekretariaty, Departamenty, Biura

Biuro Prezesa Rady Ministrów

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Anna Wójcik
 • zastępca dyrektora - Grzegorz Gmyrek
 • zastępca dyrektora - Monika Roguska
 • zastępca dyrektora - Katarzyna Krupa

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 70
faks (+48) 22 694 70 53
e-mail do sekretariatu: bprm@kprm.gov.pl

Biuro Prezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii oraz Zastępcy Szefa Kancelarii, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach Sekretariatu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 2. koordynacji polityki kadrowej realizowanej w administracji rządowej, powoływania i odwoływania członków organów kolegialnych i opiniodawczych oraz realizacji obsługi spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, doradców i asystentów politycznych zatrudnionych w Kancelarii;
 3. spraw związanych z realizacją kompetencji Prezesa Rady Ministrów w sprawach orderów, odznaczeń oraz świadczeń specjalnych;
 4. obsługi kancelaryjno-biurowej (sekretarskiej) członków Kierownictwa Kancelarii wskazanych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym;
 5. przygotowywania projektów decyzji w sprawie przyznawania środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz analiz i opinii dotyczących dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa;
 6. zapewnienia obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Ministra Cyfryzacji, w tym w zakresie spraw związanych z wyznaczaniem i odwoływaniem pełnomocników Ministra Cyfryzacji oraz powoływaniem i odwoływaniem zastępców Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Cyfryzacji.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:04 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Smolnik Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Prezesa Rady Ministrów 14.0 31.08.2022 09:12 Anna Sadłocha
Biuro Prezesa Rady Ministrów 13.0 03.08.2022 07:20 Michał Smolnik
Biuro Prezesa Rady Ministrów 12.0 03.08.2022 07:19 Michał Smolnik
Biuro Prezesa Rady Ministrów 11.0 14.02.2022 13:37 Anna Sadłocha
Biuro Prezesa Rady Ministrów 10.0 25.11.2021 09:54 Anna Sadłocha
Biuro Prezesa Rady Ministrów 9.0 09.08.2021 14:31 Jolanta Przybył
Biuro Prezesa Rady Ministrów 8.0 01.02.2021 15:01 Jolanta Przybył
Biuro Prezesa Rady Ministrów 7.0 10.12.2020 10:36 Beata Żmijewska
Biuro Prezesa Rady Ministrów 6.0 26.11.2020 10:00 Adam Nowakowski
Biuro Prezesa Rady Ministrów 5.0 18.11.2020 15:15 Jolanta Przybył
Biuro Prezesa Rady Ministrów 4.0 26.10.2020 15:49 Beata Żmijewska
Biuro Prezesa Rady Ministrów 3.0 26.10.2020 07:14 Beata Żmijewska
Biuro Prezesa Rady Ministrów 2.0 06.08.2020 08:08 Agnieszka Kowalska
Biuro Prezesa Rady Ministrów 1.0 05.08.2020 15:04 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Michał Radek

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 63 04
faks (+48) 22 694 68 69
e-mail do sekretariatu: sekretariatwprm@kprm.gov.pl

Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, w tym opracowywania opinii do dokumentów rządowych oraz uwag przedkładanych pod obrady Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego;
 2. obsługi organizacyjnej (w tym przygotowania i obsługi wizyt i spotkań krajowych i zagranicznych) oraz kancelaryjno-biurowej (sekretarskiej) Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego oraz Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego;
 3. koordynacji współdziałania Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów, organami administracji państwowej, Sejmem, Senatem, organami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi, w tym kościołami i związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego;
 4. obsługi merytorycznej i organizacyjnej Komitetu Społecznego Rady Ministrów, w tym nadzorowania obiegu dokumentów, opracowywania protokołów posiedzeń oraz monitorowania realizacji ustaleń w nich ujętych, a także udostępniania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektów aktów normatywnych kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Społeczny Rady Ministrów;
 5. obsługi merytorycznej Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, w szczególności w zakresie udziału w rządowym procesie legislacyjnym, we współpracy z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:04 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 11.0 18.07.2022 08:36 Anna Sadłocha
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 10.0 12.05.2022 17:12 administrator gov.pl
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 9.0 17.01.2022 11:54 Anna Sadłocha
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 8.0 09.08.2021 14:31 Jolanta Przybył
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 7.0 17.06.2021 16:06 Jolanta Przybył
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 6.0 13.04.2021 10:18 Jolanta Przybył
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 5.0 26.11.2020 10:02 Adam Nowakowski
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 4.0 26.11.2020 10:01 Adam Nowakowski
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 3.0 18.11.2020 15:15 Jolanta Przybył
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 2.0 06.08.2020 08:09 Agnieszka Kowalska
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów 1.0 05.08.2020 15:04 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sekretariat II Wiceprezesa Rady Ministrów

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Robert Szaniawski

Kontakt:

telefon do sekretariatu: +48 (22) 694 75 15
e-mail do sekretariatu: 

Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Wiceprezesa Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka;
 2. obsługi merytorycznej Wiceprezesa Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka, w tym opracowywania opinii do dokumentów rządowych;
 3. współpracy z ministerstwami i urzędami administracji państwowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działań podejmowanych przez Wiceprezesa Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka, w tym w zakresie bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. obsługi dziennikarzy oraz interesariuszy, we współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu oraz innymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, jak również Ministerstwem Obrony Narodowej – w zależności od potrzeb merytorycznych, w szczególności w zakresie wypracowywania projektów odpowiedzi na pytania dziennikarzy;
 5. przygotowywania dokumentów, materiałów tezowo-informacyjnych, notatek merytorycznych oraz komunikatów na potrzeby współpracy międzynarodowej Wiceprezesa Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka.
Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Aneta Kordowska
 • zastępca dyrektora - Alexandra Ochmańska

Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej Szefa Kancelarii, w szczególności dokonywania analiz w sprawach bieżących, przygotowywania materiałów w sprawach zleconych oraz opiniowania projektów dokumentów przedkładanych do podpisu Szefa Kancelarii;
 2. koordynowania obsługi organizacyjnej Szefa Kancelarii w zakresie wystąpień, patronatów, zaproszeń oraz przygotowywania korespondencji okolicznościowej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii;
 3. inicjowania i koordynowania działań Szefa Kancelarii związanych ze wzmacnianiem etosu służby publicznej, we współpracy z Departamentem Służby Cywilnej, a także Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i innymi podmiotami podległymi lub nadzorowanymi przez Prezesa Rady Ministrów;
 4. organizacji, logistyki i wsparcia merytorycznego spotkań z udziałem członków Kierownictwa Kancelarii oraz posiedzeń zespołów i grup roboczych powoływanych lub koordynowanych przez Szefa Kancelarii, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii;
 5. wynikającym z podległości Prezesowi Rady Ministrów Instytutu Pokolenia;
 6. zapewnienia wsparcia i koordynacji działań komórek organizacyjnych Kancelarii, do właściwości których należy realizacja zadań wynikających z podległości lub nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad: Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Polskim Instytutem Ekonomicznym, Instytutem Europy Środkowej, Instytutem De Republica oraz Instytutem Strat Wojennych im. Jana Karskiego;
 7. zapewnienia wsparcia w zakresie nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych;
 8. współpracy z organami administracji państwowej, Sejmem, Senatem, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zleconym przez Szefa Kancelarii;
 9. przygotowania dokumentów, materiałów tezowo-informacyjnych, notatek merytorycznych oraz komunikatów na potrzeby współpracy międzynarodowej Szefa Kancelarii;
 10. obsługi sekretarskiej członków Kierownictwa Kancelarii wskazanych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Kancelarii.

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.10.2022 09:18 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sadłocha, Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 4.0 22.11.2022 08:41 Anna Sadłocha
Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3.0 22.11.2022 08:33 Anna Sadłocha
Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2.0 19.10.2022 09:54 Anna Sadłocha
Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 1.0 17.10.2022 09:18 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Kamil Sierszak

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 69 01
e-mail do sekretariatu: BMUE@kprm.gov.pl

Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej  realizuje zadania w zakresie:

 

 1. obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz zastępującego go członka Kierownictwa Kancelarii, w tym przekazywania otrzymywanej korespondencji do komórek organizacyjnych Kancelarii i jednostek organizacyjnych według właściwości;
 2. zapewnienia prawidłowego pod względem organizacyjnym i merytorycznym przebiegu wizyt i spotkań oraz rozmów telefonicznych Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz zastępującego go członka Kierownictwa Kancelarii;
 3. koordynacji działań związanych z udziałem Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz zastępującego go członka Kierownictwa Kancelarii w pracach Rady Ministrów i jej komitetów, a także współpracą z Sejmem i Senatem oraz innymi organami administracji państwowej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:05 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej 9.0 24.11.2022 10:26 Anna Sadłocha
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej 8.0 31.03.2022 15:47 Damian Rychlik
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej 7.0 09.08.2021 14:46 Jolanta Przybył
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej 6.0 01.03.2021 13:08 Michał Smolnik
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej 5.0 01.03.2021 13:05 Michał Smolnik
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej 4.0 01.03.2021 13:03 Michał Smolnik
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej 3.0 26.11.2020 10:03 Adam Nowakowski
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej 2.0 18.11.2020 15:15 Jolanta Przybył
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej 1.0 05.08.2020 15:05 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Edyta Pindel
 • zastępca dyrektora - Agata Kurek - Stec

Kontakt:

telefon do sekretariatu: +48 22 245 54 42
e-mail do sekretariatu: sekretariat.BPC@mc.gov.pl 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, w tym koordynowania obowiązków służbowych, rozdziału korespondencji i reprezentowania Pełnomocnika w kontaktach zewnętrznych;
 2. prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem Rady do spraw Cyfryzacji oraz rady naukowej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego;
 3. obsługi parlamentarnej, rządowej i protokolarnej sekretarzy stanu w Kancelarii, realizujących zadania w zakresie działu administracji rządowej informatyzacja;
 4. realizacji obowiązków informacyjnych ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 5. działań komunikacyjnych oraz edukacyjno-informacyjnych dotyczących wykorzystywania technologii cyfrowych i promocji polityki cyfrowej;
 6. monitoringu i podejmowania interwencji w zakresie nadzoru ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, we współpracy z Departamentem Telekomunikacji;
 7. prowadzenia spraw wynikających ze sprawowania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji nadzoru nad fundacjami.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.08.2021 15:16 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 12.0 24.11.2022 10:30 Anna Sadłocha
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 11.0 01.09.2022 10:14 Anna Sadłocha
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 10.0 31.08.2022 14:56 Anna Sadłocha
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 9.0 01.04.2022 10:58 Damian Rychlik
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 8.0 12.01.2022 09:15 Anna Sadłocha
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 7.0 11.01.2022 13:20 Anna Sadłocha
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 6.0 24.11.2021 08:50 Anna Sadłocha
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 5.0 08.10.2021 07:06 Michał Smolnik
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 4.0 25.08.2021 07:11 Michał Smolnik
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 3.0 17.08.2021 12:07 Jolanta Przybył
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 2.0 17.08.2021 11:54 Jolanta Przybył
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 1.0 09.08.2021 15:16 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Centrum Informacyjne Rządu

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Tomasz Matynia
 • zastępca dyrektora - Oliwia Skóra
 • zastępca dyrektora - Marta Michalska
 • zastępca dyrektora - Urszula Bednarz-Brzozowska
 • zastępca dyrektora - Piotr Podstawek

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 28
faks (+48) 22 840 38 10
e-mail: bip@kprm.gov.pl

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 52
faks (+48) 22 694 71 27

Centrum Informacyjne Rządu realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi informacyjnej i prasowej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii, obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej sekretarza stanu, Rzecznika Prasowego Rządu, a także wsparcia komórek organizacyjnych Kancelarii w zakresie obsługi informacyjnej członków Kierownictwa Kancelarii oraz organów pomocniczych i opiniodawczo doradczych Rady Ministrów;
 2. właściwych dla Kancelarii, merytorycznej obsługi stron internetowych Kancelarii, a także public relations, w tym:
 • wydawania publikacji informacyjno-promocyjnych o pracach Rady Ministrów, działaniach Prezesa Rady Ministrów oraz o innych wydarzeniach związanych z działalnością Kancelarii,
 • prowadzenia kampanii informacyjnych dotyczących prac Prezesa Rady Ministrów,
 • prowadzenia dokumentacji fotograficznej wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów,
 • koordynacji aktywności ministerstw i urzędów wojewódzkich w mediach społecznościowych,
 • prowadzenia korespondencji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej zaproszeń, patronatów, konkursów i próśb o wsparcie charytatywne;
 1. udzielania odpowiedzi w zakresie dostępu do informacji publicznej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, w tym wykonywania zadań związanych z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;
 2. wynikającym z regulacji dotyczących organizacji w Kancelarii lotów krajowych Prezesa Rady Ministrów – we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;
 3. obsługi organizacyjnej spotkań i wizyt krajowych Prezesa Rady Ministrów oraz obsługi medialnej wizyt i spotkań krajowych oraz międzynarodowych Prezesa Rady Ministrów, a także wizyt w Rzeczypospolitej Polskiej gości zagranicznych Prezesa Rady Ministrów.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:04 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centrum Informacyjne Rządu 9.0 01.12.2021 07:35 Anna Sadłocha
Centrum Informacyjne Rządu 8.0 17.08.2021 11:45 Jolanta Przybył
Centrum Informacyjne Rządu 7.0 09.08.2021 16:01 Jolanta Przybył
Centrum Informacyjne Rządu 6.0 26.11.2020 10:05 Adam Nowakowski
Centrum Informacyjne Rządu 5.0 26.11.2020 10:05 Adam Nowakowski
Centrum Informacyjne Rządu 4.0 18.11.2020 15:15 Jolanta Przybył
Centrum Informacyjne Rządu 3.0 17.11.2020 15:01 Jolanta Przybył
Centrum Informacyjne Rządu 2.0 06.08.2020 08:09 Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu 1.0 05.08.2020 15:04 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Katarzyna Nosalska
 • zastępca dyrektora - Michał Mucha

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 54 50
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.CRKC@mc.gov.pl

Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych realizuje zadania w zakresie:

 1. inicjowania, koordynowania i realizowania działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych;
 2. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) oraz prowadzenia działań na rzecz dostępności cyfrowej i wynikających z rządowych działań na rzecz aktywizacji cyfrowej osób z niepełnosprawnościami;
 3. realizacji badań i analiz, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia kompetencji cyfrowych oraz określania wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych i koordynacji polityk publicznych w tym obszarze;
 4. promowania pozytywnych postaw w interakcjach osób fizycznych i prawnych w środowisku cyfrowym oraz walki z występującymi w nim negatywnymi zjawiskami, w tym dezinformacją, oraz prowadzenia innych działań mających na celu zwiększanie poziomu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie lub popularyzacji inicjatyw służących temu celowi;
 5. inicjowania, koordynowania i realizowania działań na rzecz zwiększania kompetencji sektora publicznego, w tym poprzez zachęcanie środowisk innowatorów, w tym młodzieży, do interakcji z sektorem publicznym.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2022 10:10 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 9.0 01.12.2022 07:37 Anna Sadłocha
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 8.0 26.09.2022 07:02 Anna Sadłocha
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 7.0 31.03.2022 15:48 Damian Rychlik
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 6.0 23.02.2022 08:22 Anna Sadłocha
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 5.0 14.02.2022 09:32 Anna Sadłocha
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 4.0 14.02.2022 09:08 Anna Sadłocha
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 3.0 11.02.2022 15:23 Anna Sadłocha
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 2.0 11.02.2022 15:23 Anna Sadłocha
Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 1.0 11.02.2022 10:10 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Analiz

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Michał Wierzbowski
 • zastępca dyrektora - Błażej Olek
 • zastępca dyrektora - Katarzyna Jachowicz

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 18
faks: (+48) 22 694 63 74
e-mail do sekretariatu: da@kprm.gov.pl

Departament Analiz realizuje zadania w zakresie:

 1. analizowania wybranych obszarów społeczno-gospodarczych, w ujęciu horyzontalnym lub strategicznym, w celu identyfikacji problemów oraz określenia propozycji ich rozwiązania, z wykorzystaniem autorskich narzędzi analitycznych, systemów informatycznych i gromadzonych danych;
 2. analizowania debaty publicznej w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych, wpływu podejmowanych interwencji publicznych oraz potrzeb i oczekiwań społecznych;
 3. oceny funkcjonowania struktur państwa i sprawności ich działania;
 4. monitorowania portfela programów i projektów strategicznych z wykorzystaniem metodyk zarządzania projektowego w celu dostarczenia odpowiedniej jakości informacji zarządczej, wdrażania kultury projektowej w administracji publicznej oraz usprawnienia realizacji przedsięwzięć portfela;obsługi organizacyjnej i merytorycznej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Rady monitorowania portfela projektów strategicznych oraz wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego i Polskim Instytutem Ekonomicznym.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:09 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Analiz 8.0 22.11.2022 08:38 Anna Sadłocha
Departament Analiz 7.0 11.02.2022 10:09 Anna Sadłocha
Departament Analiz 6.0 17.08.2021 11:45 Jolanta Przybył
Departament Analiz 5.0 07.07.2021 16:12 Jolanta Przybył
Departament Analiz 4.0 29.04.2021 12:56 Jolanta Przybył
Departament Analiz 3.0 26.11.2020 10:06 Adam Nowakowski
Departament Analiz 2.0 18.11.2020 15:15 Jolanta Przybył
Departament Analiz 1.0 05.08.2020 15:09 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Szymon Jajko
 • zastępca dyrektora - Eliasz Grubiński
 • zastępca dyrektora - Andrzej Wochna 

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 38
faks: (+48) 22 694 76 35

Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa realizuje zadania w zakresie:

 

 1. opracowywania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Szefa Kancelarii oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, analiz, studiów i rekomendacji działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności państwa, spraw wewnętrznych, porządku publicznego, wymiaru sprawiedliwości, polityki zagranicznej, zarządzania kryzysowego oraz opiniowania projektów aktów normatywnych w zakresie tych obszarów;
 2. analizowania i opiniowania projektów strategii, planów i programów oraz innych dokumentów w zakresie obszarów, o których mowa w pkt 1, oraz formułowania na ich podstawie wniosków i rekomendacji dla Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych;
 3. analizowania funkcjonalności struktur systemu bezpieczeństwa narodowego i sprawności ich działania;
 4. opracowywania analiz, studiów i rekomendacji działań w zakresie komunikacji strategicznej z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa narodowego;
 5. przeprowadzania symulacji, gier decyzyjnych i wykorzystywania innych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji o charakterze obronnym oraz formułowania wniosków i rekomendacji w tym zakresie dla osób i organów, o których mowa w pkt 1;
 6. współpracy z podmiotami wykonującymi zadania w obszarach o których mowa w pkt 1, w tym przeprowadzania wizyt studyjnych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2022 10:12 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa 6.0 13.07.2022 14:27 Anna Sadłocha
Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa 5.0 15.02.2022 12:07 Anna Sadłocha
Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa 4.0 15.02.2022 11:13 Anna Sadłocha
Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa 3.0 14.02.2022 13:26 Anna Sadłocha
Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa 2.0 11.02.2022 13:27 Anna Sadłocha
Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa 1.0 11.02.2022 10:12 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Architektury Informacyjnej Państwa

Adres:

ul. Królewska 27
00-060  Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Katarzyna Bis-Płaza
 • zastępca dyrektora - Marek Gregorczyk

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 13
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DAIP@mc.gov.pl

Departament Architektury Informacyjnej Państwa realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Rady do spraw Cyfryzacji;
 2. prowadzenia polityki dotyczącej funduszy Unii Europejskiej i programowania Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej, Pomocy Technicznej oraz pełnienia funkcji Instytucji Otoczenie Umowy Partnerstwa w obszarze cyfrowym;
 3. koordynowania działań realizowanych przez Kancelarię w ramach KPO, związanych z transformacją cyfrową;
 4. reformy w ramach KPO związanej ze zwiększeniem skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie w zakresie przygotowania zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii i podmiotami zewnętrznymi realizującymi tę reformę;
 5. inwestycji w ramach KPO związanych z e-usługami publicznymi, rozwiązaniami IT usprawniającymi funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologiami przełomowymi w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie;
 6. przeprowadzania kontroli realizacji działań Kancelarii realizowanych w ramach KPO, związanych z transformacją cyfrową;
 7. kształtowania architektury informacyjnej państwa oraz prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, w tym między innymi wsparcie organów administracji centralnej w zakresie przygotowania architektury rozwiązań informatycznych zgodnie z wytycznymi AIP;
 8. kreowania polityki w obszarze budowy i rozwoju e-administracji, w tym w zakresie wdrażania i monitorowania realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz koordynowania współpracy w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego;
 9. wsparcia i zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w dziale informatyzacja, w tym koordynacji finansowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz koordynacji realizacji umów ramowych na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich;
 10. nadzoru ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 10:05 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 13.0 24.11.2022 10:35 Anna Sadłocha
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 12.0 21.11.2022 07:01 Anna Sadłocha
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 11.0 24.10.2022 14:58 Anna Sadłocha
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 10.0 16.09.2022 10:15 Anna Sadłocha
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 9.0 31.05.2022 06:29 Anna Sadłocha
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 8.0 31.03.2022 16:27 Damian Rychlik
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 7.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 6.0 17.08.2021 10:52 Jolanta Przybył
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 5.0 02.08.2021 10:40 Jolanta Przybył
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 4.0 31.12.2020 10:55 Jolanta Przybył
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 3.0 15.12.2020 12:08 Jolanta Przybył
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 2.0 26.11.2020 10:08 Adam Nowakowski
Departament Architektury Informacyjnej Państwa 1.0 24.11.2020 10:05 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Bezpieczeństwa Narodowego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Bogusław Rąpała
 • zastępca dyrektora - Grzegorz Nalazek

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 54
faks (+48) 22 621 67 03
e-mail do sekretariatu: smk@kprm.gov.pl 

Departament Bezpieczeństwa Narodowego realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej, analitycznej (w tym koordynacji działań instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwa narodowe, analizy informacji dotyczących zagrożeń w tym obszarze i rekomendacji odpowiednich rozwiązań), prawnej (opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i legislacyjnym projektów aktów normatywnych i innych dokumentów), medialnej (informacyjna i prasowa), organizacyjnej, technicznej oraz kancelaryjno-biurowej Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego, Koordynatora Służb Specjalnych oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Macieja Wąsika w realizacji nadzoru, kontroli i koordynowania działalności służb specjalnych;
 2. obsługi merytorycznej, organizacyjnej, prawnej oraz analitycznej i kancelaryjno-biurowej sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Żaryna w zakresie realizacji zadań:
 • określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1714),
 • z zakresu bezpieczeństwa państwa, określonych w odrębnych przepisach;

3.  obsługi merytorycznej, organizacyjnej, prawnej oraz kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – Prezesa Rady Ministrów oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w obszarze działania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

4.  wykonywania zadań i kompetencji Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów wobec służb specjalnych oraz wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:18 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 10.0 24.11.2022 10:40 Anna Sadłocha
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 9.0 19.09.2022 12:36 Anna Sadłocha
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 8.0 12.09.2022 10:44 Anna Sadłocha
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 7.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 6.0 26.11.2020 10:09 Adam Nowakowski
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 5.0 18.11.2020 15:30 Jolanta Przybył
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 4.0 01.10.2020 12:40 Agnieszka Kowalska
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 3.0 15.09.2020 10:25 Agnieszka Kowalska
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 2.0 06.08.2020 08:12 Agnieszka Kowalska
Departament Bezpieczeństwa Narodowego 1.0 05.08.2020 15:18 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Cyberbezpieczeństwa

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Łukasz Wojewoda
 • zastępca dyrektora - Marcin Wysocki
 • zastępca dyrektora - Monika Pieniek
 • zastępca dyrektora - Michał Pukaluk

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 22
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DC@mc.gov.pl

Departament Cyberbezpieczeństwa realizuje zadania w zakresie:

 1. funkcjonowania i rozwoju Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz koordynacji realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa;
 2. opracowywania i aktualizacji Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa oraz przygotowywania i prowadzenia programów edukacyjnych, kampanii i szkoleń na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 3. budowy i rozwoju Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;
 4. wynikającym z nadzoru ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 10:05 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Cyberbezpieczeństwa 13.0 05.07.2022 06:41 Anna Sadłocha
Departament Cyberbezpieczeństwa 12.0 01.06.2022 11:32 Anna Sadłocha
Departament Cyberbezpieczeństwa 11.0 06.05.2022 14:17 Anna Sadłocha
Departament Cyberbezpieczeństwa 10.0 31.03.2022 15:58 Damian Rychlik
Departament Cyberbezpieczeństwa 9.0 18.10.2021 10:13 Anna Sadłocha
Departament Cyberbezpieczeństwa 8.0 15.10.2021 09:24 Michał Smolnik
Departament Cyberbezpieczeństwa 7.0 15.10.2021 09:09 Anna Sadłocha
Departament Cyberbezpieczeństwa 6.0 23.08.2021 09:28 Jolanta Przybył
Departament Cyberbezpieczeństwa 5.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Cyberbezpieczeństwa 4.0 29.12.2020 10:24 Jolanta Przybył
Departament Cyberbezpieczeństwa 3.0 15.12.2020 11:38 Jolanta Przybył
Departament Cyberbezpieczeństwa 2.0 26.11.2020 10:10 Adam Nowakowski
Departament Cyberbezpieczeństwa 1.0 24.11.2020 10:05 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Małgorzata Kałużyńska
 • zastępca dyrektora - Wojciech Burkiewicz
 • zastępca dyrektora - Marcin Kwasowski
 • zastępca dyrektora - Krzysztof Bednarek

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 63
e-mail do sekretariatu: DEUE.Sekretariat@kprm.gov.pl 

Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej realizuje zadania w zakresie:

 1. udziału Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kształtowaniu polityk społeczno gospodarczych oraz klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej;
 2. wypracowania i koordynacji, w ramach polskiej administracji, dokumentów rządowych i stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wieloletnich ram finansowych budżetu Unii Europejskiej i relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią oraz prowadzenia negocjacji w tym zakresie;
 3. prowadzenia prac analitycznych:
 • nad wizją budżetu Unii Europejskiej, polityk wydatkowych i strony dochodowej,
 • w zakresie zagadnień społeczno-gospodarczych, klimatycznych, energetycznych oraz uczestniczenia w przygotowaniu projektów stanowisk wobec reform podejmowanych w Unii Europejskiej,
 • dotyczących społeczno-gospodarczych i finansowych efektów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
 • dotyczących ekonomicznych efektów realizowanych i planowanych zmian polityk ekonomicznych Unii Europejskiej dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyzwań dotyczących procesu integracji europejskiej;
 1. współdziałania w zapewnieniu merytorycznej obsługi przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w posiedzeniach Rady Europejskiej i Rad Unii Europejskiej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1–3, oraz współuczestniczenia w opracowaniu strategii polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej;
 2. współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi think-tankami, instytucjami badawczymi, placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej i z jednostkami rządowymi do spraw polityk europejskich w państwach członkowskich w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1–3, oraz sprawowania merytorycznej koordynacji udziału Polski w Instytucie Bruegel – Europejskim Centrum Ekonomii Międzynarodowej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.08.2020 07:51 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej 5.0 31.08.2021 12:14 Michał Smolnik
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej 4.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej 3.0 26.11.2020 10:13 Adam Nowakowski
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej 2.0 18.11.2020 15:30 Jolanta Przybył
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej 1.0 06.08.2020 07:51 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament GovTech

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Justyna Orłowska
 • zastępca dyrektora - 

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 76 67
e-mail do sekretariatu: govtech@kprm.gov.pl
strona internetowa: www.gov.pl/govtech 

Departament GovTech realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynacji prac Zespołu do spraw Programu GovTech Polska oraz wspierania go w wykonywaniu zadań określonych w zarządzeniu nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska (M.P. z 2020 r. poz. 807), w tym w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z krajowymi i zagranicznymi podmiotami działającymi w obszarze GovTech;
 2. wyznaczania kierunków rozwoju ekosystemu innowacji w sektorze publicznym; 
 3. podnoszenia zdolności administracji publicznej do współpracy z podmiotami opracowującymi nowoczesne rozwiązania techniczne oraz wsparcie i aktywizacja tych podmiotów, w tym poprzez organizowanie wydarzeń i zachęty finansowe;
 4. koordynacji prac Centrum GovTech w Kancelarii, w tym reprezentacji podmiotów wchodzących w skład lub realizujących zadania Centrum w relacjach z podmiotami zewnętrznymi;
 5. angażowania podmiotów publicznych, prywatnych oraz osób fizycznych w proces popularyzacji standardów, narzędzi i innych rozwiązań realizowanych przez Departament.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2022 10:13 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament GovTech 3.0 01.08.2022 10:47 Michał Smolnik
Departament GovTech 2.0 11.03.2022 10:01 Anna Sadłocha
Departament GovTech 1.0 11.02.2022 10:13 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Instrumentów Rozwojowych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Grzegorz Pazura
 • zastępca dyrektora - Joanna Strzesak-Rochewicz

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 84 77
faks: (+48) 22 629 80 97
e-mail do sekretariatu: sekretariat_DIR@kprm.gov.pl

Departament Instrumentów Rozwojowych realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych;
 2. zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2022 r. poz. 318, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324) oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153) – w zakresie, w jakim wynikają z nich uprawnienia Prezesa Rady Ministrów dotyczące nadzoru właścicielskiego wobec spółek lub państwowych osób prawnych;
 3. współpracy z komórkami organizacyjnymi Kancelarii w celu zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w zakresie, w jakim wynikają z nich uprawnienia Prezesa Rady Ministrów wobec Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 4. zapewnienia obsługi Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
 5. monitorowania terminów składania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcję prezesa w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji zobowiązanych do ich złożenia Prezesowi Rady Ministrów, a także analizowania tych oświadczeń i ich przechowywania.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.08.2020 07:53 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Smolnik Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Instrumentów Rozwojowych 11.0 29.11.2022 14:48 Michał Smolnik
Departament Instrumentów Rozwojowych 10.0 22.11.2022 08:39 Anna Sadłocha
Departament Instrumentów Rozwojowych 9.0 11.04.2022 06:50 Anna Sadłocha
Departament Instrumentów Rozwojowych 8.0 01.04.2022 14:10 Anna Sadłocha
Departament Instrumentów Rozwojowych 7.0 31.01.2022 14:58 Anna Sadłocha
Departament Instrumentów Rozwojowych 6.0 28.10.2021 07:18 Anna Sadłocha
Departament Instrumentów Rozwojowych 5.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Instrumentów Rozwojowych 4.0 14.05.2021 10:11 Jolanta Przybył
Departament Instrumentów Rozwojowych 3.0 26.11.2020 10:15 Adam Nowakowski
Departament Instrumentów Rozwojowych 2.0 18.11.2020 15:30 Jolanta Przybył
Departament Instrumentów Rozwojowych 1.0 06.08.2020 07:53 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Integracji Społecznej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Natalia Rzenno
 • zastępca dyrektora - Katarzyna Krupa

Kontakt:

telefon do sekretariatu:
faks:
e-mail do sekretariatu: 

Departament Integracji Społecznej realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej Ministra – członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj, w tym opracowywania pism, opinii, stanowisk, obsługi organizacyjno-technicznej wizyt i spotkań Ministra – członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj;
 2. analizowania polskiej polityki społecznej, w ujęciu strategicznym, w celu identyfikacji problemów oraz określenia propozycji ich rozwiązywania;;
 3. analizowania programów polityki społecznej Unii Europejskiej oraz monitorowania wdrażania elementów ekonomii społecznej zawartych w nowej perspektywie funduszy unijnych i w Krajowym Planie Odbudowy;
 4. współpracy z placówkami badawczymi i ekspertami, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu sporządzania dokumentów programowych i strategicznych;
 5. wsparcia w prowadzeniu polityki mającej na celu integrację społeczną obywateli polskich i cudzoziemców;
 6. koordynacji działań na rzecz społeczności cudzoziemców realizowanych przez instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, w zakresie relokacji z dużych miast do mniejszych ośrodków, zwłaszcza w odniesieniu do polityki mieszkaniowej, aktywizacji zawodowej, edukacji i rozwoju lokalnych społeczności.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.07.2022 11:32 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sadłocha Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Integracji Społecznej 1.0 27.07.2022 11:32 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Komitetu do Spraw Europejskich

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Karolina Ostrzyniewska
 • zastępca dyrektora - Magdalena Kurek
 • zastępca dyrektora - Anna Piesiak
 • zastępca dyrektora - Beata Wścisły-Białek

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 06, (+48) 22 694 75 07
e-mail do sekretariatu: dkse.sekretariat@kprm.gov.pl

Departament Komitetu do Spraw Europejskich realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynowania udziału Prezesa Rady Ministrów w posiedzeniach Rady Europejskiej, Ministra do Spraw Unii Europejskiej w Radzie do spraw Ogólnych oraz organów administracji rządowej w pracach Unii Europejskiej, w szczególności Rady Unii Europejskiej i Komitetu Stałych Przedstawicieli;
 2. koordynowania prac Komitetu do Spraw Europejskich, w tym zapewnienie obsługi Przewodniczącego Komitetu;
 3. koordynowania realizacji ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1395);
 4. współpracy i merytorycznego nadzoru nad Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań Ministra do Spraw Unii Europejskiej;
 5. współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za koordynację polityk Unii Europejskiej w pozostałych państwach członkowskich;
 6. wymiaru politycznego i instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organach Unii Europejskiej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.08.2020 07:54 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Komitetu do Spraw Europejskich 8.0 01.10.2021 07:04 Michał Smolnik
Departament Komitetu do Spraw Europejskich 7.0 30.09.2021 12:56 Michał Smolnik
Departament Komitetu do Spraw Europejskich 6.0 30.09.2021 12:51 Michał Smolnik
Departament Komitetu do Spraw Europejskich 5.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Komitetu do Spraw Europejskich 4.0 26.11.2020 10:17 Adam Nowakowski
Departament Komitetu do Spraw Europejskich 3.0 18.11.2020 15:30 Jolanta Przybył
Departament Komitetu do Spraw Europejskich 2.0 12.10.2020 08:37 Agnieszka Kowalska
Departament Komitetu do Spraw Europejskich 1.0 06.08.2020 07:54 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Adres:

ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Sławomir Wosiński

 

Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, w tym opracowywania opinii do dokumentów rządowych oraz materiałów przedkładanych pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów;
 2. koordynowania prac Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, w tym zapewnienie obsługi przewodniczącego Komitetu;
 3. obsługi merytorycznej i organizacyjnej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, w tym nadzorowania obiegu dokumentów, opracowywania protokołów posiedzeń oraz monitorowania realizacji ustaleń w nich ujętych, a także udostępniania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektów aktów normatywnych kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów;
 4. koordynacji współdziałania Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów, organami administracji państwowej, Sejmem, Senatem, organami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi, w tym kościołami i związkami wyznaniowymi.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2022 10:14 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 8.0 06.10.2022 13:25 Anna Sadłocha
Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 7.0 14.09.2022 07:26 Anna Sadłocha
Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 6.0 01.04.2022 14:40 Anna Sadłocha
Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 5.0 01.04.2022 14:10 Anna Sadłocha
Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 4.0 01.04.2022 11:01 Damian Rychlik
Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 3.0 01.04.2022 06:53 Anna Sadłocha
Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 2.0 15.02.2022 14:21 Anna Sadłocha
Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 1.0 11.02.2022 10:14 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor, sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów - Mariusz Skowroński
 • zastępca dyrektora - Mikołaj Miącz
 • zastępca dyrektora - Małgorzata Porażyńska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 00
faks (+48) 22 694 64 81
e-mail do sekretariatu: dkpl@kprm.gov.pl

Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego realizuje zadania w zakresie:o

1.  pracowywania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, Sekretarza Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów i Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów informacji, analiz, opinii i innych dokumentów o takim charakterze – w odniesieniu do projektów dokumentów rządowych przedkładanych, odpowiednio, Radzie Ministrów lub Stałemu Komitetowi Rady Ministrów;

2.  zapewnienia merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej obsługi prac Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Sekretarza Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów i Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, w tym:

 • prowadzenia ewidencji dokumentów i zapewnienia ich prawidłowego obiegu,
 • oceny formalnej wnoszonych dokumentów,
 • organizacji i koordynacji posiedzeń Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów,
 • zapewnienia obsługi dokumentacji posiedzeń Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów, w tym zapisów przebiegu posiedzeń;

3.  zapewnienia merytorycznej i redakcyjnej obsługi niejawnych dokumentów rządowych wnoszonych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów i Stały Komitet Rady Ministrów, w tym:

 • oceny formalnej wnoszonych dokumentów,
 • przygotowywania ostatecznej redakcji, w tym korekty edytorskiej: projektów uchwał Rady Ministrów, projektów zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, projektów zarządzeń Szefa Kancelarii oraz innych dokumentów rządowych;

4.  przygotowywania ostatecznej redakcji, w tym korekty edytorskiej:

 • projektów ustaw i aktów normatywnych,
 • projektów uchwał Rady Ministrów i innych dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów,
 • projektów rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz innych dokumentów Prezesa Rady Ministrów wskazanych przez Sekretarza Rady Ministrów,
 • projektów zarządzeń Szefa Kancelarii;

 5.  opracowywania protokołów ustaleń posiedzeń Stałego Komitetu Rady Ministrów i ich przekazywania Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów w celu przedłożenia do podpisu Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz ich rozpowszechniania;

6.  opracowywania protokołów ustaleń posiedzeń Rady Ministrów i ich rozpowszechniania;

7.  przekazywania Sekretarzowi Rady Ministrów dokumentów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 lit. a–c oraz w pkt 6, w celu ich przedłożenia do podpisu Prezesa Rady Ministrów;

8.  przekazywania podpisanych przez Prezesa Rady Ministrów:

 • projektów ustaw – do Sejmu,
 • publikowanych aktów prawnych – do ogłoszenia,
 • niepublikowanych aktów prawnych – według właściwości;

9.  wykonywania prac edytorskich, w tym sporządzania stenogramów na podstawie zapisów dźwięku posiedzeń Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz sporządzania stenogramów na potrzeby komitetów utworzonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, których obsługę zapewnia Kancelaria, a także Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz Rady monitorowania portfela projektów strategicznych;

10.  obsługi stanowisk Komputerowego Systemu Zastrzeżonego w zakresie przetwarzania dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. d i pkt 3 lit. b, oraz w zakresie prac edytorskich, o których mowa w pkt 9.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:25 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 7.0 24.11.2022 10:56 Anna Sadłocha
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 6.0 24.08.2021 11:31 Beata Żmijewska
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 5.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 4.0 26.11.2020 10:20 Adam Nowakowski
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 3.0 18.11.2020 15:45 Jolanta Przybył
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 2.0 06.08.2020 08:13 Agnieszka Kowalska
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 1.0 05.08.2020 15:25 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrektor:

 • dyrektor - Bartosz Światłowski
 • zastępca dyrektora - 

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 43

Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynacji wizyt oraz spotkań krajowych i zagranicznych Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami zagranicznych i międzynarodowych instytucji, organizacji, agencji, think-tanków, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych;
 2. realizacji zadań na rzecz projektów zagranicznych, w szczególności w zakresie współpracy z zagranicznymi oraz międzynarodowymi think-tankami, instytucjami badawczymi, fundacjami, organizacjami typu non-profit oraz organizacjami pozarządowymi;
 3. obsługi dziennikarzy oraz interesariuszy zagranicznych, we współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu oraz innymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii – w zależności od potrzeb merytorycznych, w szczególności w zakresie wypracowywania odpowiedzi na pytania dziennikarzy zagranicznych;
 4. przygotowywania dokumentów, materiałów tezowo-informacyjnych, notatek merytorycznych oraz komunikatów na potrzeby współpracy międzynarodowej Prezesa Rady Ministrów oraz osób działających w zastępstwie lub z polecenia Prezesa Rady Ministrów z ww. organizacjami i instytucjami.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:27 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 11.0 12.04.2022 14:03 Anna Sadłocha
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 10.0 08.04.2022 10:00 Anna Sadłocha
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 9.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 8.0 01.06.2021 13:02 Michał Smolnik
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 7.0 10.03.2021 12:19 Jolanta Przybył
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 6.0 01.01.2021 08:05 Jolanta Przybył
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 5.0 31.12.2020 08:40 Jolanta Przybył
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 4.0 26.11.2020 10:22 Adam Nowakowski
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 3.0 18.11.2020 15:45 Jolanta Przybył
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 2.0 06.08.2020 08:13 Agnieszka Kowalska
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych 1.0 05.08.2020 15:27 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Nadzoru i Kontroli

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Maciej Tomczak
 • zastępca dyrektora - Małgorzata Sokołowska

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 36
faks: (+48) 22 694 68 25
e-mail do sekretariatu: dnk@kprm.gov.pl

Departament Nadzoru i Kontroli realizuje zadania w zakresie:

 1. nadzoru nad jednostkami i podmiotami, sprawowanego przez Prezesa Rady Ministrów na mocy odrębnych przepisów, w zakresie niepowierzonym innym organom lub komórkom organizacyjnym Kancelarii oraz podejmowania działań służących koordynacji nadzoru sprawowanego w imieniu Prezesa Rady Ministrów i Ministra Cyfryzacji przez komórki organizacyjne Kancelarii;
 2. koordynacji przez Prezesa Rady Ministrów działalności kontrolnej w administracji rządowej, w tym doskonalenia funkcji oceniająco-weryfikacyjnych i jakości kontroli oraz koordynacji współpracy Prezesa Rady Ministrów z Najwyższą Izbą Kontroli;
 3. realizacji kontroli, zgodnie z planem kontroli albo zleceniem wydanym przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, Szefa Kancelarii lub Dyrektora Generalnego;
 4. przygotowywania, na podstawie wniosków z prowadzonej działalności, rekomendacji lub propozycji zmian w zakresie realizacji zadań publicznych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.08.2020 07:58 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Nadzoru i Kontroli 6.0 21.03.2022 11:29 Anna Sadłocha
Departament Nadzoru i Kontroli 5.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Nadzoru i Kontroli 4.0 27.04.2021 06:58 Michał Smolnik
Departament Nadzoru i Kontroli 3.0 26.11.2020 10:23 Adam Nowakowski
Departament Nadzoru i Kontroli 2.0 18.11.2020 15:45 Jolanta Przybył
Departament Nadzoru i Kontroli 1.0 06.08.2020 07:58 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Oceny Skutków Regulacji

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Katarzyna Grzelak-Bach
 • zastępca dyrektora - Antoni Olszewski
 • zastępca dyrektora - Katarzyna Mącznik

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22  694 75 16

Departament Oceny Skutków Regulacji realizuje zadania w zakresie:

 1. opiniowania ocen skutków regulacji sporządzanych do projektów dokumentów rządowych;
 2. opiniowania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, przekazywanych planów działalności ministrów oraz analizowania efektów działalności komitetów Rady Ministrów;
 3. sporządzania opinii dotyczących zgodności projektów dokumentów rządowych z celami polityki Rady Ministrów oraz prognozowanych skutków społecznych, gospodarczych i prawnych tych projektów;
 4. zapewnienia obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Szefa Rządowego Centrum Analiz;
 5. zapewnienia obsługi organizacyjnej Rządowego Centrum Analiz w zakresie prac Zespołu Programowania Prac Rządu, Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz komitetów Rady Ministrów.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:29 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Smolnik Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Oceny Skutków Regulacji 8.0 24.06.2022 12:04 Michał Smolnik
Departament Oceny Skutków Regulacji 7.0 06.12.2021 14:28 Anna Sadłocha
Departament Oceny Skutków Regulacji 6.0 24.11.2021 13:58 Anna Sadłocha
Departament Oceny Skutków Regulacji 5.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Oceny Skutków Regulacji 4.0 26.11.2020 10:24 Adam Nowakowski
Departament Oceny Skutków Regulacji 3.0 18.11.2020 15:45 Jolanta Przybył
Departament Oceny Skutków Regulacji 2.0 06.08.2020 08:14 Agnieszka Kowalska
Departament Oceny Skutków Regulacji 1.0 05.08.2020 15:29 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Polityki Cyfrowej

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrektor:

 • dyrektor - 
 • zastępca dyrektora - Natalia Matyba

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 55 28
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DPC@mc.gov.pl

Departament Polityki Cyfrowej realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynacji, przygotowywania i realizacji dwustronnych i wielostronnych kontaktów zagranicznych członków Kierownictwa Kancelarii w sprawach cyfrowych, w tym wyjazdów zagranicznych członków Kierownictwa Kancelarii oraz oficjalnych wizyt zagranicznych gości w Polsce;
 2. kształtowania i realizacji krajowej i międzynarodowej polityki zarządzania przestrzenią cyfrową, w tym prowadzenia spraw dotyczących organizacji corocznego Szczytu Cyfrowego – IGF Polska, a także działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią cyfrową;
 3. koordynacji realizacji zadań Ministra Cyfryzacji wynikających z członkostwa Polski w globalnych i regionalnych organizacjach międzynarodowych, zwłaszcza: Unii Europejskiej (UE), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Internetowej Korporacji do spraw Nadanych Nazw i Numerów (ICANN), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Radzie Europy;
 4. koordynacji udziału Ministra Cyfryzacji w pracach krajowych gremiów (zespołów, komitetów i grup zadaniowych) odpowiedzialnych za politykę międzynarodową, w zakresie zadań Ministra Cyfryzacji, w tym Komitetu do Spraw Europejskich i Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;
 5. koordynacji spraw dotyczących europejskich i międzynarodowych regulacji cyfrowych oraz aktów nienormatywnych w ramach problematyki cyfrowej;
 6. analizy aktywności państw i organizacji międzynarodowych w sprawach cyfrowych w kontekście korzyści i zagrożeń dla interesów Polski;
 7. opracowywania, na potrzeby członków Kierownictwa Kancelarii, innych organów administracji rządowej oraz podmiotów zewnętrznych, stanowisk, opinii i ocen z zakresu międzynarodowej współpracy cyfrowej dotyczących polityki cyfrowej państw i organizacji międzynarodowych;
 8. koordynacji wymiany wiedzy i doświadczeń z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi w sprawach cyfrowych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Polityki Cyfrowej 17.0 24.11.2022 11:03 Anna Sadłocha
Departament Polityki Cyfrowej 16.0 22.08.2022 08:50 Anna Sadłocha
Departament Polityki Cyfrowej 15.0 09.08.2022 12:39 Michał Smolnik
Departament Polityki Cyfrowej 14.0 05.07.2022 06:39 Anna Sadłocha
Departament Polityki Cyfrowej 13.0 02.05.2022 06:54 Anna Sadłocha
Departament Polityki Cyfrowej 12.0 07.04.2022 09:51 Anna Sadłocha
Departament Polityki Cyfrowej 11.0 01.04.2022 14:12 Anna Sadłocha
Departament Polityki Cyfrowej 10.0 14.02.2022 07:05 Anna Sadłocha
Departament Polityki Cyfrowej 9.0 08.10.2021 07:05 Michał Smolnik
Departament Polityki Cyfrowej 8.0 09.09.2021 12:52 Jolanta Przybył
Departament Polityki Cyfrowej 7.0 17.08.2021 12:28 Jolanta Przybył
Departament Polityki Cyfrowej 6.0 15.01.2021 12:55 Jolanta Przybył
Departament Polityki Cyfrowej 5.0 05.01.2021 14:11 Jolanta Przybył
Departament Polityki Cyfrowej 4.0 31.12.2020 10:55 Jolanta Przybył
Departament Polityki Cyfrowej 3.0 15.12.2020 12:08 Jolanta Przybył
Departament Polityki Cyfrowej 2.0 26.11.2020 10:25 Adam Nowakowski
Departament Polityki Cyfrowej 1.0 24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Karina Bednik
 • zastępca dyrektora - Beata Bachurska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 71 09
e-mail do sekretariatu:

Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej realizuje zadania w zakresie:

 1. inicjowania, opracowywania (we współpracy z właściwymi organami administracji oraz organizacjami pozarządowymi) i opiniowania projektów aktów prawnych, programów i innych dokumentów rządowych, mających na celu:
  1. poprawę jakości działania organów administracji w zakresie ochrony praw dzieci oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  2. zwiększenie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, z uwzględnieniem konstytucyjnej ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz tożsamości europejskiej;
 2. monitorowania i prowadzenia analiz rozwiązań prawnych stosowanych w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej w zakresie określonym w pkt 1;
 3. koordynowania udziału Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika w posiedzeniach Rady Ministrów oraz właściwych komitetów.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej 10.0 08.06.2021 11:41 Jolanta Przybył
Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej 9.0 08.06.2021 11:38 Jolanta Przybył
Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej 8.0 08.06.2021 11:33 Michał Smolnik
Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej 7.0 08.06.2021 11:28 Jolanta Przybył
Departament Tożsamości Europejskiej 6.0 15.01.2021 13:10 Jolanta Przybył
Departament Tożsamości Europejskiej 5.0 04.01.2021 15:02 Jolanta Przybył
Departament Tożsamości Europejskiej 4.0 29.12.2020 10:09 Jolanta Przybył
Departament Tożsamości Europejskiej 3.0 15.12.2020 12:08 Jolanta Przybył
Departament Tożsamości Europejskiej 2.0 26.11.2020 10:43 Adam Nowakowski
Departament Tożsamości Europejskiej 1.0 24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Prawa Unii Europejskiej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Kontakt:

 • dyrektor - Kinga Straś
 • zastępca dyrektora - Magdalena Kamejsza-Kozłowska
 • zastępca dyrektora - Bogusław Majczyna
 • zastępca dyrektora - Mirosława Malczewska

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22  694 75 61,  (+48) 22 694 75 62
e-mail do sekretariatu: dpue.sekretariat@kprm.gov.pl

Departament Prawa Unii Europejskiej realizuje zadania w zakresie:

 1. sporządzania opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej:
 • rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego i projektów umów międzynarodowych, na zasadach określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów,
 • projektów ustaw, na zasadach określonych w regulaminach Sejmu i Senatu;
 1. reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz monitorowania wykonywania wyroków organów sądowych Unii Europejskiej;
 2. koordynacji procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa, w szczególności pełni rolę administratora bazy e-STEP oraz krajowego koordynatora bazy notyfikacji krajowych środków wykonawczych;
 3. koordynacji udziału w postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej prowadzonych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, w szczególności pełni rolę krajowego koordynatora bazy naruszeń;
 4. wykonywania analiz z zakresu prawa Unii Europejskiej na potrzeby Ministra do Spraw Unii Europejskiej, nadzorującego ministra oraz innych organów administracji rządowej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.08.2020 07:59 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Prawa Unii Europejskiej 8.0 24.11.2022 11:14 Anna Sadłocha
Departament Prawa Unii Europejskiej 7.0 21.09.2021 11:53 Michał Smolnik
Departament Prawa Unii Europejskiej 6.0 17.08.2021 12:43 Jolanta Przybył
Departament Prawa Unii Europejskiej 5.0 26.11.2020 10:26 Adam Nowakowski
Departament Prawa Unii Europejskiej 4.0 18.11.2020 16:01 Jolanta Przybył
Departament Prawa Unii Europejskiej 3.0 11.09.2020 07:38 Beata Żmijewska
Departament Prawa Unii Europejskiej 2.0 17.08.2020 08:19 Beata Żmijewska
Departament Prawa Unii Europejskiej 1.0 06.08.2020 07:59 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Prawny

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Michał Frączkiewicz
 • zastępca dyrektora - Aleksandra Wrochna
 • zastępca dyrektora - Anna Ulewska-Marciniak

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 79
faks: (+48) 22 694 68 28

Departament Prawny realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia obsługi prawnej i legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, Szefa Służby Cywilnej oraz Dyrektora Generalnego;
 2. zapewnienia obsługi prawnej Ministra Cyfryzacji w zakresie opiniowania projektów umów cywilnoprawnych i umów dotacji;
 3. zapewnienia zastępstwa prawnego Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, Szefa Kancelarii, Kancelarii i Dyrektora Generalnego;
 4. prowadzenia postępowań, w tym postępowań administracyjnych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Kancelarii;
 5. obsługi innych podmiotów, w zakresie określonym przez Szefa Kancelarii lub Dyrektora Generalnego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:33 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Prawny 8.0 17.08.2021 12:43 Jolanta Przybył
Departament Prawny 7.0 01.06.2021 11:16 Michał Smolnik
Departament Prawny 6.0 20.04.2021 09:33 Jolanta Przybył
Departament Prawny 5.0 14.01.2021 15:58 Jolanta Przybył
Departament Prawny 4.0 26.11.2020 10:27 Adam Nowakowski
Departament Prawny 3.0 18.11.2020 16:01 Jolanta Przybył
Departament Prawny 2.0 06.08.2020 08:14 Agnieszka Kowalska
Departament Prawny 1.0 05.08.2020 15:33 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Programowania Prac Rządu

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrkecja:

 • dyrektor - Honorata Krysiewicz
 • zastępca dyrektora - Andrzej Kulon

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22  694 75 65
faks: (+48) 22 694 72 05

Departament Programowania Prac Rządu realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia merytorycznej i organizacyjnej obsługi Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, w tym przygotowywania i prowadzenia obiegu dokumentów związanych z jego pracami;
 2. prowadzenia Wykazu prac legislacyjnych lub programowych Rady Ministrów oraz Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów oraz Kancelarii;
 3. sporządzania wykazu projektów ustaw, dla których określono w Wykazie prac legislacyjnych lub programowych Rady Ministrów planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów, w ramach realizacji obowiązku Rady Ministrów wobec Sejmu;
 4. dokonywania analiz oraz okresowych przeglądów terminowości procedowania rządowych projektów ustaw i założeń rządowych projektów ustaw oraz kompletności Wykazu prac legislacyjnych albo programowych Rady Ministrów oraz Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, w szczególności w zakresie projektów realizujących exposé Prezesa Rady Ministrów;
 5. analizy merytorycznej i monitorowania projektów rządowych, przygotowywanych w resortach oraz opiniowania projektów dokumentów rządowych kierowanych w ramach uzgodnień do Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w zakresie ustalonym przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora;
 6. zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w tym w zakresie zadań wynikających z odrębnych przepisów; 
 7.  wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Instytutem De Republica. 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:35 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Programowania Prac Rządu 5.0 17.08.2021 12:43 Jolanta Przybył
Departament Programowania Prac Rządu 4.0 26.11.2020 10:29 Adam Nowakowski
Departament Programowania Prac Rządu 3.0 18.11.2020 16:01 Jolanta Przybył
Departament Programowania Prac Rządu 2.0 06.08.2020 08:15 Agnieszka Kowalska
Departament Programowania Prac Rządu 1.0 05.08.2020 15:35 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Regulacji Cyfrowych

Adres:

ul. Królewska 27
00-060  Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Magdalena Witkowska-Krzymowska
 • zastępca dyrektora - Jolanta Sarnowska
 • zastępca dyrektora - Anna Markowska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 15
e-mail do sekretariatu: sekretariat.dp@mc.gov.pl

Departament Regulacji Cyfrowych realizuje zadania w zakresie:

 1. opracowywania i opiniowania, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych z zakresu działu informatyzacja oraz sprawowania obsługi legislacyjnej ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 2. koordynowania opiniowania projektów dokumentów rządowych pod względem zgodności z przepisami z zakresu działu informatyzacja;
 3. prowadzenia analiz i sporządzania opinii dotyczących stosowania przepisów z zakresu działu informatyzacja;
 4. koordynowania procesu dotyczącego zawierania umów międzynarodowych, pozostających we właściwości działu informatyzacja oraz prowadzenia spraw dotyczących ratyfikowania, zatwierdzania, wypowiadania i ogłaszania tych umów;
 5. redakcji Dziennika Urzędowego Ministra Cyfryzacji.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 10:01 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Regulacji Cyfrowych 7.0 17.08.2021 12:35 Jolanta Przybył
Departament Regulacji Cyfrowych 6.0 04.05.2021 15:00 Jolanta Przybył
Departament Regulacji Cyfrowych 5.0 28.12.2020 14:03 Jolanta Przybył
Departament Regulacji Cyfrowych 4.0 28.12.2020 12:47 Jolanta Przybył
Departament Regulacji Cyfrowych 3.0 15.12.2020 12:08 Jolanta Przybył
Departament Regulacji Cyfrowych 2.0 26.11.2020 10:30 Adam Nowakowski
Departament Regulacji Cyfrowych 1.0 24.11.2020 10:01 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Służby Cywilnej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Hubert Wojtach
 • zastępca dyrektora - Sylwia Ojdym

telefon (+48) 22 694 70 04
faks (+48) 22 694 66 90

zastępca dyrektora - Magdalena Eilmes-Klasińska

telefon (+48) 22 694 69 57
faks (+48) 22 694 66 90

Kontakt:

e-mail: dsc@kprm.gov.pl
Strona internetowa.

Departament Służby Cywilnej realizuje zadania w zakresie:

 1. kierowania procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
 2. przygotowywania i wykonywania budżetu państwa w części dotyczącej wynagrodzeń i szkoleń członków korpusu służby cywilnej;
 3. podziału przez Radę Ministrów rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych;
 4. nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad zgodną z przepisami ustawowymi i statutem działalnością Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz obsługi Rady Służby Publicznej i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:37 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Służby Cywilnej 8.0 14.10.2022 06:58 Anna Sadłocha
Departament Służby Cywilnej 7.0 14.09.2022 07:14 Anna Sadłocha
Departament Służby Cywilnej 6.0 26.11.2020 10:35 Adam Nowakowski
Departament Służby Cywilnej 5.0 26.11.2020 10:34 Adam Nowakowski
Departament Służby Cywilnej 4.0 18.11.2020 16:01 Jolanta Przybył
Departament Służby Cywilnej 3.0 17.08.2020 08:20 Beata Żmijewska
Departament Służby Cywilnej 2.0 06.08.2020 08:15 Agnieszka Kowalska
Departament Służby Cywilnej 1.0 05.08.2020 15:37 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Tomasz Moliński
 • zastępca dyrektora - Sebastian Zawadzki
 • zastępca dyrektora - Łukasz Marcisz

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 29
faks (+48) 22 694 72 34
e-mail do sekretariatu: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie:
 • przygotowywania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, tworzenia przyjaznego temu rozwojowi prawodawstwa, a także planowania i realizowania działania nadzorczego i kontrolnego w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego,
 • działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz prowadzenia dialogu obywatelskiego z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w tym przeprowadzania konsultacji publicznych;
 1. realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Szefa Kancelarii funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 2. obsługi merytorycznej i organizacyjnej wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, w tym w zakresie zadań wynikających z przepisów odrębnych oraz zadań wynikających z nadzoru powierzonego przez Szefa Kancelarii;
 3. obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Rady do Spraw Uchodźców, Zespołu do spraw realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej, a także innych pełnomocników, zespołów i rad – w zakresie ustalonym przez Szefa Kancelarii;
 4. wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Instytutem Europy Środkowej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:40 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 21.0 20.09.2022 09:35 Anna Sadłocha
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 20.0 16.05.2022 12:13 Anna Sadłocha
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 19.0 16.05.2022 07:01 Anna Sadłocha
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 18.0 17.01.2022 11:52 Anna Sadłocha
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 17.0 17.08.2021 13:13 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 16.0 17.06.2021 16:06 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 15.0 17.06.2021 16:00 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 14.0 14.06.2021 09:42 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 13.0 26.04.2021 15:56 Michał Smolnik
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 12.0 13.04.2021 10:18 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 11.0 06.04.2021 09:03 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 10.0 06.04.2021 08:48 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 9.0 19.03.2021 11:23 Michał Smolnik
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 8.0 18.01.2021 09:18 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 7.0 14.01.2021 10:25 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 6.0 01.01.2021 00:14 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 5.0 26.11.2020 10:37 Adam Nowakowski
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 4.0 18.11.2020 16:16 Jolanta Przybył
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 3.0 03.11.2020 08:14 Beata Żmijewska
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 2.0 06.08.2020 08:16 Agnieszka Kowalska
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 1.0 05.08.2020 15:40 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Spraw Obywatelskich

Adres:

al. J. Ch. Szucha 14
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Kacper Halski
 • zastępca dyrektora - Jacek Świderski

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+ 48) 22 694 61 25
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

Departament Spraw Obywatelskich realizuje zadania w zakresie:

 1. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji, postulatów oraz innych spraw kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, organizacje związkowe i inne instytucje do Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Ministra Cyfryzacji oraz Kancelarii – w zakresie niepowierzonym innym komórkom organizacyjnym Kancelarii – oraz sporządzania okresowych analiz i opracowań dotyczących spraw rozpatrzonych przez Departament;
 2. prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz przygotowywania corocznej zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach – we współpracy z komórkami organizacyjnymi Kancelarii;
 3. wykonywania zadań dotyczących nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do organów administracji publicznej, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:42 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Gyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Spraw Obywatelskich 12.0 19.10.2022 14:39 Anna Sadłocha
Departament Spraw Obywatelskich 11.0 18.07.2022 12:48 Anna Sadłocha
Departament Spraw Obywatelskich 10.0 28.06.2022 13:14 Daria Chełstowska
Departament Spraw Obywatelskich 9.0 26.10.2021 14:49 Damian Rychlik
Departament Spraw Obywatelskich 8.0 26.11.2020 10:39 Adam Nowakowski
Departament Spraw Obywatelskich 7.0 18.11.2020 16:16 Jolanta Przybył
Departament Spraw Obywatelskich 6.0 27.10.2020 12:12 Beata Żmijewska
Departament Spraw Obywatelskich 5.0 27.10.2020 12:11 Beata Żmijewska
Departament Spraw Obywatelskich 4.0 22.10.2020 09:46 Beata Żmijewska
Departament Spraw Obywatelskich 3.0 22.10.2020 09:45 Beata Żmijewska
Departament Spraw Obywatelskich 2.0 06.08.2020 08:16 Agnieszka Kowalska
Departament Spraw Obywatelskich 1.0 05.08.2020 15:42 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Spraw Parlamentarnych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Piotr Mierzwa
 • zastępca dyrektora - Krzysztof Nurzyński
 • zastępca dyrektora - Waldemar Frydrychowicz

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 31
faks: (+48) 22 694 74 43

Departament Spraw Parlamentarnych realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia koordynacji współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem i Senatem;
 2. sporządzania analiz i opinii do projektów ustaw i ustaw procedowanych na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych, a także sporządzania analiz i opinii do zmian legislacyjnych proponowanych do tych projektów ustaw i ustaw;
 3. koordynowania procesu udzielania odpowiedzi przez organy administracji rządowej na interpelacje, zapytania poselskie, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia senatorów, interwencje posłów lub senatorów, wystąpienia posłów do Parlamentu Europejskiego, dezyderaty komisji sejmowych oraz opinie i inne wystąpienia komisji sejmowych i senackich;
 4. zapewnienia członkom Kierownictwa Kancelarii informacji o pracach Sejmu i Senatu w oparciu o monitorowanie plenarnych posiedzeń Sejmu i Senatu i wybranych posiedzeń komisji sejmowych i senackich oraz monitorowanie i analizowanie przebiegu prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie nad rządowymi i pozarządowymi projektami ustaw;
 5. zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w tym w zakresie zadań wynikających z odrębnych przepisów.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:44 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Spraw Parlamentarnych 8.0 08.11.2021 14:26 Michał Smolnik
Departament Spraw Parlamentarnych 7.0 08.11.2021 09:40 Anna Sadłocha
Departament Spraw Parlamentarnych 6.0 06.09.2021 10:09 Michał Smolnik
Departament Spraw Parlamentarnych 5.0 02.08.2021 10:40 Jolanta Przybył
Departament Spraw Parlamentarnych 4.0 26.11.2020 10:40 Adam Nowakowski
Departament Spraw Parlamentarnych 3.0 18.11.2020 16:16 Jolanta Przybył
Departament Spraw Parlamentarnych 2.0 06.08.2020 08:16 Agnieszka Kowalska
Departament Spraw Parlamentarnych 1.0 05.08.2020 15:44 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Spraw Zagranicznych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Marek Korowajczyk
 • zastępca dyrektora - Jędrzej Kotarski

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 46
faks: (+48) 22 628 26 52
e-mail do sekretariatu: dsz@kprm.gov.pl

Departament Spraw Zagranicznych realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia prawidłowego (pod względem organizacyjnym i merytorycznym) przebiegu wizyt i spotkań zagranicznych oraz rozmów telefonicznych Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii;
 2. zapewnienia Prezesowi Rady Ministrów i Szefowi Kancelarii bieżącej informacji z zakresu spraw międzynarodowych;
 3. zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowywania korespondencji międzynarodowej Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:45 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Spraw Zagranicznych 9.0 05.10.2022 13:27 Anna Sadłocha
Departament Spraw Zagranicznych 8.0 01.08.2022 14:43 Michał Smolnik
Departament Spraw Zagranicznych 7.0 20.06.2022 14:31 Anna Sadłocha
Departament Spraw Zagranicznych 6.0 10.05.2022 08:34 Anna Sadłocha
Departament Spraw Zagranicznych 5.0 11.03.2021 07:10 Beata Żmijewska
Departament Spraw Zagranicznych 4.0 26.11.2020 10:41 Adam Nowakowski
Departament Spraw Zagranicznych 3.0 18.11.2020 16:16 Jolanta Przybył
Departament Spraw Zagranicznych 2.0 06.08.2020 08:17 Agnieszka Kowalska
Departament Spraw Zagranicznych 1.0 05.08.2020 15:45 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Studiów Strategicznych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Tomasz Godlewski
 • zastępca dyrektora - Paweł Zyzak
 • zastępca dyrektora - Rafał Więckiewicz

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 23
faks: (+48) 22 694 67 55

Departament Studiów Strategicznych realizuje zadania w zakresie:

 1. studiów strategicznych w sprawach wewnętrznych oraz w sprawach międzynarodowych;
 2. sporządzania analiz i prognoz na podstawie badań społecznych i w tym celu wnioskowania o zakup ich wyników, a także współpracy z placówkami badawczymi i ekspertami;
 3. wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Fundacją Centrum Badania Opinii Społecznej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:46 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Studiów Strategicznych 9.0 09.11.2022 08:47 Anna Sadłocha
Departament Studiów Strategicznych 8.0 05.08.2022 09:50 Michał Smolnik
Departament Studiów Strategicznych 7.0 24.11.2021 14:00 Anna Sadłocha
Departament Studiów Strategicznych 6.0 17.08.2021 13:13 Jolanta Przybył
Departament Studiów Strategicznych 5.0 11.03.2021 07:10 Beata Żmijewska
Departament Studiów Strategicznych 4.0 26.11.2020 10:42 Adam Nowakowski
Departament Studiów Strategicznych 3.0 18.11.2020 16:16 Jolanta Przybył
Departament Studiów Strategicznych 2.0 06.08.2020 08:17 Agnieszka Kowalska
Departament Studiów Strategicznych 1.0 05.08.2020 15:46 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Telekomunikacji

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Marzena Sawicka
 • zastępca dyrektora - Grzegorz Czwordon
 • zastępca dyrektora - Tomasz Opolski

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 18
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DT@mc.gov.pl

Departament Telekomunikacji realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia spraw dotyczących rozwoju i regulacji rynku telekomunikacyjnego, w tym spraw związanych z międzynarodową polityką telekomunikacyjną, z wyłączeniem spraw dotyczących cyberbezpieczeństwa;
 2. koordynowania działań związanych z realizacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;
 3. prowadzenia spraw związanych z sieciami szerokopasmowymi, w tym realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, oraz koordynacji budowy sieci szerokopasmowych w Polsce;
 4. sprawowania przez Ministra Cyfryzacji funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie 1. osi priorytetowej POPC oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także ze środków pochodzących ze wsparcia krajowego;
 5. prowadzenia spraw związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Telekomunikacji 12.0 20.10.2022 15:09 Anna Sadłocha
Departament Telekomunikacji 11.0 31.03.2022 16:20 Damian Rychlik
Departament Telekomunikacji 10.0 01.09.2021 12:08 Michał Smolnik
Departament Telekomunikacji 9.0 08.04.2021 09:06 Jolanta Przybył
Departament Telekomunikacji 8.0 29.03.2021 09:14 Jolanta Przybył
Departament Telekomunikacji 7.0 18.03.2021 16:34 Jolanta Przybył
Departament Telekomunikacji 6.0 29.12.2020 10:09 Jolanta Przybył
Departament Telekomunikacji 5.0 28.12.2020 13:17 Jolanta Przybył
Departament Telekomunikacji 4.0 28.12.2020 12:47 Jolanta Przybył
Departament Telekomunikacji 3.0 15.12.2020 12:08 Jolanta Przybył
Departament Telekomunikacji 2.0 26.11.2020 10:42 Adam Nowakowski
Departament Telekomunikacji 1.0 24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Tożsamości Cyfrowej

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Anna Weber
 • zastępca dyrektora - Anna Biała
 • zastępca dyrektora - Michał Kalinowski

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 245 58 52
e-mail do sekretariatu: sekretariat.DTC@mc.gov.pl

Departament Tożsamości Cyfrowej realizuje zadania w zakresie:

 1. kreowania polityki mającej na celu likwidację barier i luk prawnych powstrzymujących powszechne stosowanie rozwiązań opartych na nowych technologiach;
 2. inicjowania i koordynowania działań i projektów z zakresu nowych technologii, w szczególności technologii rozproszonych rejestrów (DLT, w tym blockchain), sztucznej inteligencji (AI), Internetu rzeczy (IoT) poprzez działania grup roboczych oraz innych ciał doradczych zajmujących się nowymi technologiami;
 3. prowadzenia działań na rzecz synchronizacji inicjatyw podejmowanych przez instytucje administracji publicznej w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, usług dla obywateli, cyfrowej tożsamości oraz popularyzacji dobrych praktyk w tym obszarze;
 4. prowadzenia repozytorium dotyczących współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym w obszarze nowych technologii;
 5. nadzoru nad kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania;
 6. współpracy z organizacjami branżowymi, środowiskami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się nowymi technologiami w celu zaangażowania producentów i integratorów rozwiązań wykorzystujących nowe technologie;
 7. pełnienia roli właściciela biznesowego dla systemów teleinformatycznych znajdujących się we właściwości Departamentu, ze szczególnym uwzględnieniem inicjowania zmian w tych systemach, dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, opracowywania i wdrażania strategii rozwoju tych systemów, nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych w tym systemie oraz udziału w projektach informatycznych dotyczących tych systemów. 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2022 10:15 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Tożsamości Cyfrowej 8.0 21.11.2022 07:16 Anna Sadłocha
Departament Tożsamości Cyfrowej 7.0 06.05.2022 14:18 Anna Sadłocha
Departament Tożsamości Cyfrowej 6.0 01.04.2022 14:44 Anna Sadłocha
Departament Tożsamości Cyfrowej 5.0 01.04.2022 11:06 Damian Rychlik
Departament Tożsamości Cyfrowej 4.0 25.02.2022 11:07 Anna Sadłocha
Departament Tożsamości Cyfrowej 3.0 15.02.2022 14:06 Anna Sadłocha
Departament Tożsamości Cyfrowej 2.0 11.02.2022 15:24 Anna Sadłocha
Departament Tożsamości Cyfrowej 1.0 11.02.2022 10:15 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Wsparcia Zewnętrznego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Piotr Woyke

Kontakt:

telefon do sekretariatu: 

Departament Wsparcia Zewnętrznego realizuje zadania w zakresie:

 1. realizacji zadań na rzecz projektów zagranicznych, w zakresie udzielania wsparcia państwom sąsiedzkim;
 2. zapewnienia Prezesowi Rady Ministrów i członkom Kierownictwa Kancelarii informacji i analiz w zakresie możliwości udzielania wsparcia państwom sąsiedzkim;
 3. formułowania rekomendacji i przygotowywania działań w zakresie udzielania wsparcia państwom sąsiedzkim;
 4. obsługi merytorycznej działań podejmowanych w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej, w zakresie udzielania wsparcia państwom sąsiedzkim.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.10.2022 14:37 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sadłocha Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Wsparcia Zewnętrznego 2.0 07.10.2022 08:55 Anna Sadłocha
Departament Wsparcia Zewnętrznego 1.0 05.10.2022 14:37 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Jan Badowski
 • zastępca dyrektora - Ewa Zamiar
 • zastępca dyrektora - Joanna Kozińska-Frybes

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 76 70

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej oraz organizacyjnej Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, w tym w szczególności opracowywania projektów pism, przygotowywania opinii, stanowisk, analiz, a także obsługi merytorycznej, koncepcyjnej oraz organizacyjno-technicznej wizyt i spotkań krajowych i zagranicznych Pełnomocnika;
 2. współpracy z ministerstwami i urzędami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie działań podejmowanych przez Pełnomocnika;
 3. apewnienia realizacji działań podejmowanych przez Pełnomocnika w zakresie pomocy Polonii i Polakom poza granicami kraju.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.08.2020 08:01 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 5.0 08.11.2021 14:52 Anna Sadłocha
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 4.0 08.11.2021 14:04 Anna Sadłocha
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 3.0 26.11.2020 10:44 Adam Nowakowski
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 2.0 18.11.2020 16:16 Jolanta Przybył
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 1.0 06.08.2020 08:01 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Współpracy z Samorządem

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrektor:

 • dyrektor - Radosław Podogrocki

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 61 85
e-mail: samorzad@kprm.gov.pl

Departament Współpracy z Samorządem realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynacji działań sprzyjających dialogowi i współpracy Prezesa Rady Ministrów z jednostkami samorządu terytorialnego;
 2. oceny funkcjinowania samorządu terytorialnego oraz organów nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym;
 3. monitorowania prac nad projektami aktów prawnych i programów rządowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego;
 4. koordynowania udziału Ministra – Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego w posiedzeniach Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego w posiedzeniach Rady Ministrów oraz właściwych komitetów.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.11.2020 15:56 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Współpracy z Samorządem 11.0 14.10.2022 10:09 Anna Sadłocha
Departament Współpracy z Samorządem 10.0 01.09.2022 11:04 Anna Sadłocha
Departament Współpracy z Samorządem 9.0 27.07.2022 11:31 Anna Sadłocha
Departament Współpracy z Samorządem 8.0 15.07.2022 12:18 Agnieszka Kowalska
Departament Współpracy z Samorządem 7.0 28.06.2022 15:11 Beata Żmijewska
Departament Współpracy z Samorządem 6.0 28.06.2022 15:11 Beata Żmijewska
Departament Współpracy z Samorządem 5.0 02.03.2021 12:29 Jolanta Przybył
Departament Współpracy z Samorządem 4.0 02.03.2021 12:05 Jolanta Przybył
Departament Współpracy z Samorządem 3.0 26.11.2020 10:45 Adam Nowakowski
Departament Współpracy z Samorządem 2.0 18.11.2020 16:16 Jolanta Przybył
Departament Współpracy z Samorządem 1.0 13.11.2020 15:56 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Zarządzania Danymi

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrektor:

 • dyrektor - Anna Gos
 • zastępca dyrektora - Agnieszka Kułakowska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 55 85
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DZD@mc.gov.pl

Departament Zarządzania Danymi realizuje zadania w zakresie:

 1. kreowania polityki otwartości danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz wymiany danych wewnątrz administracji oraz z podmiotami zewnętrznymi na potrzeby rozwoju technologii służących do analizy, wykorzystywania i przetwarzania danych;
 2. kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych;
 3. koordynowania działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej dane.gov.pl oraz wdrażania Programu Otwierania Danych;
 4. realizacji projektów dotyczących cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz projektów służących zwiększeniu dostępności i wykorzystywania danych w gospodarce i administracji w ramach perspektywy 2021–2027.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Zarządzania Danymi 6.0 31.03.2022 16:00 Damian Rychlik
Departament Zarządzania Danymi 5.0 29.12.2020 10:09 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Danymi 4.0 15.12.2020 11:53 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Danymi 3.0 07.12.2020 13:23 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Danymi 2.0 26.11.2020 10:46 Adam Nowakowski
Departament Zarządzania Danymi 1.0 24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Zarządzania Systemami

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Maciej Górski
 • zastępca dyrektora - Radosław Kałużniak
 • zastępca dyrektora - Katarzyna Kopytowska
 • zastępca dyrektora - Joanna Baranowska
 • zastępca dyrektora - Tomasz Kęsicki
 • zastępca dyrektora - Elżbieta Cegiełkowska-Koczy 

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 54 12
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DZS@mc.gov.pl

Departament Zarządzania Systemami realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia systemów, rejestrów i ewidencji państwowych znajdujących się we właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i wdrażania strategii rozwoju systemów, rejestrów i ewidencji, w tym inicjowania i realizacji spraw z zakresu ich rozwoju, w szczególności prowadzenia projektów informatycznych;
 2. wykonywania zadań dysponenta Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 3. funkcjonowania kontroli zarządczej na poziomie działu informatyzacja;
 4. nadzoru nad Infrastrukturą Klucza Publicznego (PKI);
 5. nadzoru nad instytucją gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Informatyki.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Zarządzania Systemami 23.0 14.07.2022 09:05 Anna Sadłocha
Departament Zarządzania Systemami 22.0 01.06.2022 11:30 Anna Sadłocha
Departament Zarządzania Systemami 21.0 01.06.2022 07:40 Anna Sadłocha
Departament Zarządzania Systemami 20.0 04.05.2022 06:50 Anna Sadłocha
Departament Zarządzania Systemami 19.0 05.04.2022 06:53 Anna Sadłocha
Departament Zarządzania Systemami 18.0 31.03.2022 16:00 Damian Rychlik
Departament Zarządzania Systemami 17.0 17.03.2022 15:06 Michał Smolnik
Departament Zarządzania Systemami 16.0 15.02.2022 11:14 Anna Sadłocha
Departament Zarządzania Systemami 15.0 15.02.2022 06:59 Anna Sadłocha
Departament Zarządzania Systemami 14.0 11.02.2022 15:30 Anna Sadłocha
Departament Zarządzania Systemami 13.0 14.09.2021 10:26 Michał Smolnik
Departament Zarządzania Systemami 12.0 13.09.2021 13:21 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 11.0 17.08.2021 10:59 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 10.0 03.08.2021 16:43 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 9.0 14.01.2021 10:25 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 8.0 14.01.2021 10:10 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 7.0 14.01.2021 09:54 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 6.0 29.12.2020 09:56 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 5.0 28.12.2020 13:05 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 4.0 28.12.2020 12:47 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 3.0 15.12.2020 11:53 Jolanta Przybył
Departament Zarządzania Systemami 2.0 26.11.2020 10:47 Adam Nowakowski
Departament Zarządzania Systemami 1.0 24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 16 i 23

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

NIP: 526 16 45 000
REGON: 012261725

Dyrekcja:

 • dyrektor - Monika Banaś

 • zastępca dyrektora I, główny księgowy KPRM I - Małgorzata Frankowska 

zadania związane z budżetem dysponenta III stopnia: cz.16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, cz. 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • zastępca dyrektora II, główny księgowy KPRM II - Małgorzata Maciejewska

zadania związane z budżetem dysponentów: cz.16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, cz. 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, realizacja zadań w zakresie planowania, sprawozdawczości budżetowej oraz rachunkowości, realizowanych przez jednostki podległe Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu do spraw Pożytku Publicznego, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie funduszy celowych będących w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w tym:

– Funduszu Inwestycji Kapitałowych (FIK),

– Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FWRSO).

 

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 32
faks: (+48) 22 694 61 50
e-mail do sekretariatu: bf@kprm.gov.pl
adres skrytki ePUAP:  /eKPRM/SkrytkaESP                                                                    

 

Biuro Budżetowo-Finansowe część 16 i 23 realizuje w szczególności zadania związane z:

 

 1. wykonywaniem funkcji dysponentów: części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, części budżetowej 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 2. opracowywaniem, analizowaniem, opiniowaniem planu finansowego, zmian planu finansowego dysponentów oraz podległych i nadzorowanych jednostek;
 3. sporządzaniem jednostkowych, łącznych i zbiorczych sprawozdań z wykonania planu finansowego wydatków i dochodów, sprawozdania finansowego, sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdań o stanie należności i zobowiązań, w tym podległych lub nadzorowanych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (m.in. agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych);
 4. prowadzeniem:
 • wspólnie z Biurem Budżetowo-Finansowym część 27, obsługi płacowej w zakresie rachuby płac pracowników Kancelarii oraz obsługi finansowej wypłat z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, obsługi finansowej członków komisji, rad i zespołów działających przy Prezesie Rady Ministrów, a także działalności finansowanej z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,
 • obsługi finansowej działalności finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.06.2022 13:44 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sadłocha, Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 16 i 23 3.0 24.11.2022 11:16 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 16 i 23 2.0 03.06.2022 13:51 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 16 i 23 1.0 03.06.2022 13:44 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

NIP: 526 16 45 000
REGON: 012261725

Dyrekcja:

 • dyrektor -  
   

 • zastępca dyrektora - Marcin Kaczmarek
   

 • zastępca dyrektora - Idalia Zdrodowska
   

zadania związane z opracowywaniem planów finansowych w zakresie dysponenta: cz.27 - informatyzacja, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, wnioskowaniem o uruchomienie środków pochodzących z rezerw, koordynacja przygotowania odpowiedzi na wnioski złożone w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej, interpelacje i wnioski posłów i senatorów oraz podmioty zewnętrzne, odpowiedzi dla kontroli i audytów przeprowadzanych w zakresie wykonania budżetu Kancelarii. 

 

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 32
faks: (+48) 22 694 61 50
e-mail do sekretariatu: bf@kprm.gov.pl
adres skrytki ePUAP:  /eKPRM/SkrytkaESP                                                                    

Biuro Budżetowo-Finansowe część 27 realizuje w szczególności zadania związane z:

 

 1. wykonywaniem funkcji dysponenta części budżetowej 27 – informatyzacja i prowadzeniem ksiąg rachunkowych tych dysponentów oraz realizacją procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, w tym środków europejskich w ramach realizowanych programów/projektów;
 2. opracowywaniem, analizowaniem, opiniowaniem planu finansowego, zmian planu finansowego dysponentów oraz podległych i nadzorowanych jednostek;
 3. sporządzaniem jednostkowych, łącznych i zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania planu finansowego wydatków i dochodów, sprawozdania finansowego, sprawozdań statystycznych, w tym podległych lub nadzorowanych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, m.in. agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej (w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdań statystycznych zadanie jest realizowane we współpracy z Biurem Budżetowo‑Finansowym część 16 i 23);
 4. prowadzeniem:
 • wspólnie z Biurem Budżetowo-Finansowym część 16 i 23, obsługi płacowej w zakresie rachuby płac pracowników Kancelarii oraz obsługi finansowej wypłat z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, obsługi finansowej członków komisji, rad i zespołów działających przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji, a także działalności finansowanej z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • obsługi finansowej działalności finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.06.2022 13:50 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sadłocha, Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 11.0 01.12.2022 08:46 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 10.0 24.11.2022 11:21 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 9.0 30.09.2022 10:45 Michał Smolnik
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 8.0 30.09.2022 10:41 Michał Smolnik
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 7.0 15.09.2022 07:13 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 6.0 01.09.2022 07:39 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 5.0 06.06.2022 12:49 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 4.0 03.06.2022 14:59 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 3.0 03.06.2022 14:58 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 2.0 03.06.2022 13:51 Anna Sadłocha
Biuro Budżetowo-Finansowe - cz. 27 1.0 03.06.2022 13:50 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Dyrektora Generalnego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

dyrektor - Tomasz Milewski 

telefon do sekretariatu: +48 22 694 72 79
faks: +48 22 694 76 30

zastępca dyrektora - Tomasz Szostak

telefon do sekretariatu: +48 22 245 59 17   

zastępca dyrektora - Sławomir Butkiewicz 

 

zastępca dyrektora - Anna Leks 

 

Kontakt:

e-mail do sekretariatu: bdg@kprm.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego realizuje zadania w zakresie:

 1. zarządzania majątkiem i nieruchomościami, w tym prowadzenia inwestycji budowlanych i remontów;
 2. obsługi administracyjnej i organizacyjnej urzędu oraz ciągłości dostaw i usług;
 3. nadzoru nad instytucją gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nad centralnym zamawiającym realizującym zadania na rzecz jednostek administracji rządowej;
 4. audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej, w szczególności samooceny kontroli zarządczej i podejścia procesowego w Kancelarii.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.08.2020 15:52 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Dyrektora Generalnego 23.0 21.06.2022 09:04 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 22.0 21.06.2022 09:01 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 21.0 21.06.2022 09:00 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 20.0 13.06.2022 09:25 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 19.0 08.06.2022 12:46 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 18.0 03.06.2022 13:36 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 17.0 07.04.2022 09:52 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 16.0 01.03.2022 07:14 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 15.0 28.02.2022 06:59 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 14.0 21.02.2022 07:03 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 13.0 08.02.2022 10:49 Anna Sadłocha
Biuro Dyrektora Generalnego 12.0 02.07.2021 10:25 Michał Smolnik
Biuro Dyrektora Generalnego 11.0 28.05.2021 07:31 Michał Smolnik
Biuro Dyrektora Generalnego 10.0 28.05.2021 07:16 Michał Smolnik
Biuro Dyrektora Generalnego 9.0 01.02.2021 09:45 Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego 8.0 14.01.2021 15:58 Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego 7.0 14.01.2021 14:26 Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego 6.0 08.01.2021 13:16 Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego 5.0 05.01.2021 14:11 Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego 4.0 28.12.2020 12:25 Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego 3.0 26.11.2020 10:49 Adam Nowakowski
Biuro Dyrektora Generalnego 2.0 18.11.2020 16:31 Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego 1.0 05.08.2020 15:52 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Informatyki

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Paweł Melon
 • zastępca dyrektora - Artur Wiśniewski

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 44
e-mail do sekretariatu: bi@kprm.gov.pl

Biuro Informatyki realizuje zadania w zakresie:

 1. planowania rozwoju i potrzeb Kancelarii w obszarze informatyki;
 2. zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych;
 3. wprowadzania nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Informatyki 13.0 17.05.2022 07:11 Anna Sadłocha
Biuro Informatyki 12.0 31.03.2022 15:59 Damian Rychlik
Biuro Informatyki 11.0 31.01.2022 08:49 Anna Sadłocha
Biuro Informatyki 10.0 24.01.2022 07:00 Anna Sadłocha
Biuro Informatyki 9.0 03.01.2022 07:22 Anna Sadłocha
Biuro Informatyki 8.0 17.08.2021 11:18 Jolanta Przybył
Biuro Informatyki 7.0 23.07.2021 11:31 Beata Żmijewska
Biuro Informatyki 6.0 01.02.2021 09:45 Jolanta Przybył
Biuro Informatyki 5.0 29.12.2020 10:09 Jolanta Przybył
Biuro Informatyki 4.0 28.12.2020 12:47 Jolanta Przybył
Biuro Informatyki 3.0 01.12.2020 11:02 Jolanta Przybył
Biuro Informatyki 2.0 26.11.2020 10:52 Adam Nowakowski
Biuro Informatyki 1.0 24.11.2020 10:20 Jolanta Przybył

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Magdalena Bednarz
 • zastępca dyrektora - Anna Grzejszczak-Kwiatkowska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 87
faks (+48) 22 694 72 65
e-mail do sekretariatu: bkrz@kprm.gov.pl

Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego realizuje zadania w zakresie:

 1. wykonywania zadań Dyrektora Generalnego z zakresu prawa pracy oraz polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Kancelarii;
 2. wykonywania zadań kierownika instytucji cywilnej wobec osób pełniących służbę w Kancelarii;
 3. organizowania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, staży i wolontariatu;
 4. wykonywania zadań inspektora ochrony danych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.08.2020 08:02 Agnieszka Kowalska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego 4.0 01.02.2021 09:59 Jolanta Przybył
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego 3.0 26.11.2020 10:50 Adam Nowakowski
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego 2.0 18.11.2020 16:31 Jolanta Przybył
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego 1.0 06.08.2020 08:02 Agnieszka Kowalska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Róża Tarkowska 

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 58
faks: (+48) 22 694 68 83

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców, w szczególności organizowania systemu ochrony informacji niejawnych w Kancelarii oraz prowadzenia Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych, Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej;
 2. spraw obronnych i zarządzania kryzysowego będących we właściwości Szefa Kancelarii, Ministra do spraw Unii Europejskiej oraz Kancelarii, a także spraw obronnych będących we właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 3. oświadczeń o stanie majątkowym, w tym monitorowania terminów składania, analizowania, ewidencji i przechowywania oświadczeń majątkowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zobowiązanych do ich złożenia Prezesowi Rady Ministrów oraz pracowników Kancelarii.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2022 10:21 Anna Sadłocha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 6.0 01.04.2022 14:45 Anna Sadłocha
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 5.0 01.04.2022 11:07 Damian Rychlik
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 4.0 15.02.2022 13:17 Anna Sadłocha
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 3.0 15.02.2022 13:16 Anna Sadłocha
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 2.0 11.02.2022 13:26 Anna Sadłocha
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 1.0 11.02.2022 10:21 Anna Sadłocha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}