W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundusz Pomocy dla Ukrainy

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku to bezprecedensowe wydarzenie w historii Europy od zakończenia II wojny światowej. Codziennie giną niewinni ludzie, a wiele osób – w szczególności kobiety i dzieci – uciekło w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Znajdują je przede wszystkim w Polsce. 

Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwia legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych. 

Główne założenia 

Dzięki specjalnemu Funduszowi Pomocy zapewniamy finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny.  Ze środków programu mogą być finansowane działania realizowane na terytorium Polski, jak i poza nim. 

Źródła finansowania

Środki finansowe pochodzą m.in. z budżetu Polski, ale także i innych wpłat, w tym wpłat od darczyńców. 

 • Wpłaty z budżetu państwa.
 • Wpłaty jednostek sektora finansów publicznych (z wyłączeniem samorządowych osób prawnych), z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 • Środki, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań.
 • Wpływ ze skarbowych papierów wartościowych.
 • Środki z obligacji wyemitowanych przez BGK.
 • Inne przychody, w tym darowizny.

Kto może skorzystać z Funduszu Pomocy?

Ze środków Funduszu mogą skorzystać jednostki sektora finansów publicznych, a także jednostki spoza tego sektora.

Na co przeznaczane są środki z Funduszu Pomocy?

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.: 

 • wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, 
 • opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych
 • zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
 • zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
 • wypłata świadczeń pieniężnych,
 • wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Finansowanie tych działań odbywa się przez poszczególnych dysponentów Funduszu (ministrów, prezesa ZUS).

Informacje o Funduszu Pomocy

Niezbędne informacje odnośnie Funduszu Pomocy znajdują się na stronie BGK - www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-pomocy

Witryny dedykowane 

Dla tych, którzy szukają pomocy i dla tych, którzy chcą jej udzielić – powstał dedykowany portal. To zebrane w jednym miejscu informacje, o możliwościach pomocy. Niezwykle istotne jest, by pomoc udzielana przez różne jednostki była skoordynowana, stąd ta inicjatywa.

Zachęcamy do odwiedzenia – www.pomagamukrainie.gov.pl 

Dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę i chcą zostać u nas w kraju, powstała dedykowana witryna. Jak otrzymać numer PESEL i założyć profil zaufany? Jak skorzystać z publicznej opieki medycznej? Jak uzyskać jednorazową pomoc pieniężną? Jak kontynuować edukację w Polsce? Jak uzyskać pomoc prawną? Odpowiedzi na te i inne pytania w języku ukraińskim znajdują się na stronie. Portal to baza informacji na temat rozwiązań, które polski rząd wdrożył dla sąsiadów z Ukrainy. 

Dedykowana strona dla obywateli z Ukrainy – www.gov.pl/web/ua

{"register":{"columns":[]}}