W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Premier wręczył akty powołań dla członków rady naukowej Instytutu De Republica i Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji

15.03.2021

Premier Mateusz Morawiecki wręczył akty powołań dla członków rady naukowej Instytutu De Republica. Instytut będzie stanowił nowoczesny ośrodek wydawniczo-badawczy, skupiający najzdolniejszych naukowców oraz ekspertów. Szef rządu wręczył także Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji sześciu wyróżnionym osobom.

Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wręczenia aktów powołań dla składu rady naukowej Instytutu De Republica i Odznak Honorowych za Zasługi dla Legislacji

Instytut De Republica – promocja nauki polskiej w kraju i za granicą

Instytut De Republica jest państwową jednostką podległą Prezesowi Rady Ministrów. To nie tylko wydawnictwo, ale również ośrodek badawczy, który ma za zadanie promować naukę polską w kraju i za granicą. Instytut będzie:

 • organizować i prowadzić konferencje międzynarodowe, seminaria oraz zespoły robocze;
 • prowadzić badania i analizy na tematy zlecone przez Prezesa Rady Ministrów;
 • organizować i prowadzić projekty edukacyjne i szkoleniowe.

Kluczowym celem funkcjonowania Instytutu jest wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości i działania na rzecz jego instytucji. Instytut pozwoli uwolnić potencjał polskiej nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, który bywa blokowany wskutek różnych zależności finansowo-osobowych na uniwersytetach oraz w wydawnictwach komercyjnych. Dyrektorem instytutu został dr hab. Bogumił Szmulik, a jego zastępcą Joanna Gepfert.

Akty powołań dla członków rady naukowej Instytutu De Republica

Premier Mateusz Morawiecki 15 marca 2021 r. wręczył akty powołań osobom wybranym do rady naukowej Instytutu, która będzie pełniła funkcje opiniodawcze i doradcze. W jej skład wchodzą uznani naukowcy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych – historii, socjologii, politologii, filozofii, psychologii społecznej oraz antropologii.

Skład rady naukowej:

 1. prof. Marek Szydło – przewodniczący  rady;
 2. prof. Piotr Borek;
 3. prof. Filip Ciepły;
 4. prof. Sabina Grabowska;
 5. prof. Jarosław Kłaczkow;
 6. prof. Marek Kornat;
 7. prof. Halina Lichocka;
 8. dr Piotr Mierzwa;
 9. ks. prof. Krzysztof Mikołajczuk;
 10. o. dr Michał Mrozek;
 11. dr Janusz Nowak;
 12. prof. Jadwiga Potrzeszcz;
 13. prof. Sebastian Ruciński;
 14. dr Krzysztof Łukasz Szczucki;
 15. prof. Bogdan Szlachta;
 16. prof. Anna Tarwacka;
 17. prof. Zygmunt Woźniczka;
 18. prof. Jacek Woźny.

 

Rolą rady naukowej będzie nie tylko dbanie o wysoki poziom naukowy i edytorski przygotowywanych i wydawanych przez Instytut książek, czasopism oraz periodyków. Naukowcy zorganizowani wokół Instytutu będą, służyli także Prezesowi Rady Ministrów eksperckim wsparciem przy tworzeniu polityk krótko i długookresowych. Będą także uczestniczyli w debacie publicznej.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Legislacji

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Legislacji jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz legislacji, w tym za osiągnięcia:

 • związane z wykonywaniem zadań legislacyjnych w urzędach administracji publicznej oraz urzędach organów władzy publicznej;
 • w pracy naukowej i badawczej dotyczącej zagadnień legislacji;
 • w działalności szkoleniowej w zakresie legislacji.

Osoby, którym premier wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Legislacji:

 1. Michał Frączkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 2. Arkadiusz Goławski – Dyrektor Biura Prezesa w Rządowym Centrum Legislacji;
 3. Rafał Gumowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Gospodarczego w Rządowym Centrum Legislacji;
 4. Piotr Mierzwa – Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 5. Krzysztof Olszak – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Społecznego i Infrastruktury w Rządowym Centrum Legislacji;
 6. Ewelina Smolińska – Naczelnik Wydziału Programowania Prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Legislacji może być nadana tej samej osobie tylko raz. Do 2020 r. nadano Odznakę 63 osobom.

W 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki nadał Odznakę Honorową za Zasługi dla Legislacji 122 osobom. W tej grupie osób znajdują się osoby bezpośrednio zaangażowane w obszarze legislacji rządowej w walkę z negatywnymi skutkami pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Zdjęcia (7)