W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Wsparcie rządu dla samorządów w realizacji inwestycji strategicznych

Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości
  • poprawa warunków życia obywateli
  • powstanie nowych miejsc pracy
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego

Zasady Programu

Szczegółowe informacje o Programie oraz poszczególnych edycjach Programu znajdują się na stronie internetowej BGK www.bgk.pl.

W całej Polsce wyznaczeni zostali opiekunowie Rządowego Funduszu Polski Ład dla Programu Inwestycji Strategicznych, którzy udzielają wszelkich informacji dotyczących Programu. Wykaz opiekunów znajduje się na stronach poszczególnych edycji Programu, zamieszczonych na stronie internetowej BGK www.bgk.pl, w zakładce Kontakt.

Wnioski składne w formie elektronicznej

Dofinansowanie z Programu udzielane jest na wniosek składany do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o dofinansowanie  składane są w formie elektronicznej przez aplikację BGK zamieszczoną na stronie internetowej www.bgk.pl.

Szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, określa Regulamin wydawany przez BGK i zatwierdzany przez Prezesa Rady Ministrów oraz ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz BGK.

Terminy naborów wniosków

Terminy naborów publikowane są na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.gov.pl/premier oraz BGK www.bgk.pl.

Kryteria oceny wniosków

Wnioski będą przyjmowane i weryfikowane pod względem prawidłowości formalnej przez BGK. Oceny wniosków dokona Komisja do spraw wsparcia Programu, która przekazuje swoją rekomendację do decyzji Prezesowi Rady Ministrów. Po decyzji Prezesa Rady Ministrów, Bank Gospodarstwa Krajowego wyda promesę wstępną, która umożliwi rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy. Po zakończeniu przetargu samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, która będzie podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu.

Działania informacyjne

Podmiot realizujący zadanie finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych podejmuje działania informacyjne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (ze zm.).

Informacje dotyczące działań informacyjnych znajdują się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.gov.pl/premier oraz na stronach poszczególnych edycji Programu, zamieszczonych na stronie internetowej BGK www.bgk.pl, w zakładce Materiały promocyjne dla JST.

Materiały

Projekt tablicy informacyjnej - 180 x 120
tablica​_180x120.pdf 0.44MB
Projekt tablicy informacyjnej - 180 x 120
tablica​_180x120.psd 4.94MB
Projekt tablicy informacyjnej - 90 x 60
tablica​_90x60.pdf 0.43MB
Projekt tablicy informacyjnej - 90 x 60
tablica​_90x60.psd 2.33MB
Projekt plakatu informacyjnego
plakat​_420x297​_pdf.pdf 0.43MB
Projekt plakatu informacyjnego
plakat​_420x297​_polski​_lad.psd 2.33MB
logo Polski Ład
polski​_lad.pdf 0.23MB
logo Polski Ład
pl​_lad​_.png 0.02MB
logo Polski Ład (wersja 2)
polski​_lad​_2(1).pdf 0.24MB
logo Polski Ład (wersja 2)
polski​_lad​_2.png 0.02MB
logo Programu
logo​_fundusz​_A-ai.pdf 0.01MB
logo Programu
logo​_fundusz​_A.png 0.06MB
logo Programu (wersja 2)
logo​_fundusz​_b-ai​_(1).pdf 0.01MB
logo Programu (wersja 2)
logo​_fundusz​_b.png 0.06MB

Pytania i odpowiedzi

Na stronach poszczególnych edycji Programu, zamieszczonych na stronie internetowej BGK www.bgk.pl, w zakładce Pytania i odpowiedzi znajdują się dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zasad, warunków i kryteriów Programu.

Zmiany w Programie Inwestycji Strategicznych

W związku z nowelizacją uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na stronach naborów wniosków w ramach poszczególnych edycji Programu udostępnione zostały zaktualizowane regulaminy naboru wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Materiały

uchwała nr 84/2021 z 1 lipca 2021 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Uchwala​_Rady​_Minsitrów​_nr​_84​_2021.pdf 0.54MB
Uchwała nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Uchwała​_Rady​_Ministrów​_nr​_176​_2021.pdf 0.31MB
Uchwała nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Uchwała​_Rady​_Ministrów​_nr​_87​_2022.DOCX 0.04MB
Uchwała nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego funduszu polski ład: programu inwestycji strategicznych
Uchwała​_Rady​_Ministrów​_nr​_205​_2022.pdf 0.27MB
{"register":{"columns":[]}}