W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022

08.06.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów jest zobowiązana do przedłożenia ich Radzie Dialogu Społecznego oraz ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej, w celu wyrażenia opinii.

 

 • Rada Ministrów proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. w wysokości 100,0% w ujęciu nominalnym.
 • Oznacza to, że wynagrodzenia w 2022 r., ustalone zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem.
 • Przewidywane wielkości makroekonomiczne w 2022 r. ukształtują się następująco:
 • dynamika realna produktu krajowego brutto – 104,3 %;
 • średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,8 %;
 • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej –  106,4%;
 • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 106,7%;
 • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 669 tys. etatów;
 • stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 5,8 %;
 • przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 565 tys. etatów
  (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania w rezerwach celowych na rok 2021).