W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Teraz zajmie się nim Sejm

13.10.2021

Stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej w system monitoringu oraz detekcji ruchu – to główny cel przyjętego projektu ustawy. Projekt określi też zasady realizacji budowy zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Ustawa stworzy podstawy prawne umożliwiające szybkie i efektywne zrealizowanie inwestycji.

Liczba podejmowanych prób przekroczenia polskiej granicy z Białorusią nie maleje

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Straż Graniczna odnotowuje zwiększoną presję migracyjną na granicy z Białorusią. Pomimo zapewnienia dodatkowego wsparcia kadrowego dla oddziałów Straży Granicznej, pomocy żołnierzy Sił Zbrojnych RP i Policji oraz zastosowania tymczasowych instalacji, liczba podejmowanych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej nie maleje.

W związku z tym, należy w trybie pilnym podjąć działania w zakresie budowy solidnego, wysokiego ogrodzenia, wyposażonego również w system monitoringu oraz detekcji ruchu. Takie zabezpieczenie techniczne granicy sprawdziło się już w innych krajach, jako skuteczne rozwiązanie w walce z nielegalną migracją.

Założenia projektu ustawy

Projekt ustawy zakłada stworzenie mechanizmów, które umożliwią wybudowanie bariery w możliwie najkrótszym czasie. W myśl projektu Komendant Główny Straży Granicznej będzie inwestorem budowy bariery wzdłuż granicy państwowej. Będzie też uprawniony do powołania pełnomocnika w tej sprawie. Zostanie także powołany zespół do spraw przygotowania i realizacji inwestycji.

Projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ze względu na wyjątkową pilność realizacji inwestycji w kontekście istniejących zagrożeń na granicy państwowej.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

W związku z masowymi próbami łamania integralności granicy i szeregu prowokacyjnych incydentów , konieczne było wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie części dwóch województw: podlaskiego i lubelskiego. Pas obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim.

Straż Graniczna i Wojsko Polskie stale patroluje ten teren i udaremnia kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy. Od 1 sierpnia br. odnotowano ponad 17 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Wyjątkowy charakter oraz nadzwyczajna skala presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej mają swoje źródło w zamierzonych i zaplanowanych działaniach służb białoruskich, ukierunkowanych na destabilizację sytuacji na granicy z Polską oraz innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tj. Litwą i Łotwą. Działania te przybierają postać „wojny hybrydowej” prowadzonej przez białoruski reżim.
Władze w Mińsku ułatwiają osobom, m.in. z Iraku czy Afganistanu, przybycie na terytorium Białorusi, a następnie podejmują skoordynowane działania zmierzające do ich masowego przerzucania na obszar przygraniczny.

{"register":{"columns":[]}}