W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”

08.06.2021

Rada Ministrów przyjęła dokument „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na 2022 r., polityka gospodarcza Polski będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych przepisów fiskalnych.

 

 • Wybuch epidemii COVID-19 doprowadził w Polsce do recesji, która wystąpiła w naszym kraju po raz pierwszy od początku lat 90. XX wieku. Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7%. Dzięki działaniom rządu, recesja ta była jednak łagodniejsza niż zakładano, a także wyraźnie płytsza niż w większości unijnych krajów.
 • Szybko podjęte działania antykryzysowe doprowadziły do poprawy sytuacji gospodarczej. Prognozujemy, że w 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB znacznie przyspieszy i osiągnie 3,8%.
 • Co nieuniknione, recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 7% PKB oraz wzrostu długu do 57,5% PKB.
  • Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w Polsce 2020 r. o niecałe 12 pkt. proc. W tej kwestii Polska znajduje się jednak poniżej średniej dla całej UE, która wynosi 13,2 pkt. proc. Nasz kraj znajduje się także znacząco poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o całkowite zadłużenie tego sektora do PKB.
 • Według Komisji Europejskiej, działania antykryzysowe powinny być kontynuowane i wszystkie państwa członkowskie w latach 2021-2022 powinny w dalszym ciągu mieć możliwość prowadzenia polityk budżetowych bez ograniczeń, jeśli chodzi o tempo wzrostu wydatków. W miarę postępów w walce z pandemią potrzebne będzie jednak w większym stopniu wspieranie ożywienia gospodarczego.

 

Najważniejsze założenia makroekonomiczne budżetu państwa w 2022 r.

 

Produkt Krajowy Brutto

 • Zakładamy, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala – co do wartości bezwzględnej – będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku i wyniesie 3,8%.
 • Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro.
 • Oczekujemy, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3%.

 

Konsumpcja prywatna

 • Zakładamy, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3% w 2021 r. oraz o 4,4% w 2022 r.
 • Realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,4% i 3,7%.

 

Export i import

 • Od czasu przystąpienia Polski do UE następuje systematyczne otwieranie się polskiej gospodarki na rynki zagraniczne, a proces ten był również kontynuowany w czasie pandemii.
 • Dzięki wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, udział eksportu w PKB osiągnął w 2020 r. rekordowy poziom 55,8%.
 • Wraz z przewidywaną poprawą dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8% i 7,3%, odpowiednio w latach 2021-2022.
 • Tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 9,4% oraz 7,8%.

 

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce

 • Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 r. będzie nieznacznie wyższe niż rok wcześniej (o 0,1%), a w 2022 r. utrzyma się na poziomie obecnego roku.

 

Stopa bezrobocia

 • Oczekujemy spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0% na koniec 2021 r. i 5,8% na koniec 2022 r.

 

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

 • Przewidujemy, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2% i 6,4%, odpowiednio w latach 2021-2022.

 

Inflacja

 • Oczekujemy, że inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1%, a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8%.

 

Ze względu na prace legislacyjne nad projektami „Polskiego Ładu” przedstawiona prognoza nie uwzględnia pozytywnych skutków tych projektów dla wzrostu gospodarczego.