W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zapowiedź: Udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w szczycie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w Lublanie

08.07.2021

9 lipca 2021 r. w Lublanie odbędzie się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii. Szczyt jest pierwszym wydarzeniem na tym szczeblu organizowanym w ramach węgierskiej prezydencji w V4, która rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do 30 czerwca 2022 r. Natomiast od początku lipca 2021 r. Słowenia przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Premierzy Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Słowenii będą omawiać sprawy z agendy unijnej, dotyczące m.in. polityki klimatycznej, migracyjnej i azylowej.

Premier Mateusz Morawiecki i premier Słowenii Janez Jansa idą.

W programie szczytu zaplanowano sesję plenarną premierów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz sesję plenarną. Następnie odbędzie się wspólny lunch roboczy z udziałem premierów państw Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Słowenii.

Omówienie bieżących spraw z agendy unijnej

Spotkanie szefów rządów V4 w formacie poszerzonym o premiera Słowenii będzie stanowiło okazję do omówienia spraw z bieżącej agendy unijnej. Przeanalizowane zostaną priorytety słoweńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się 1 lipca 2021 r. Liderzy będą rozmawiać o możliwych obszarach i formach współpracy w okresie najbliższego półrocza.

Spośród priorytetów słoweńskiej prezydencji liderzy poświęcą szczególną uwagę:

 • kwestii odporności Unii Europejskiej na kryzysy, w tym te związane z pandemią COVID-19,
 • cyberprzestępczością i atakami na państwową infrastrukturę cyfrową oraz dezinformacją.

Ponadto wśród tematów rozmów znajdą się kwestie dotyczące polityki klimatycznej oraz planowanej reformy migracyjno-azylowej.

Polityka klimatyczna – redukcja emisji gazów cieplarnianych

W zakresie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w grudniu 2020 r. przywódcy państw UE zatwierdzili wiążący unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Chcąc zapewnić skuteczne osiągnięcie przyjętego celu, Komisja Europejska zaproponuje pakiet legislacyjny. Został on poprzedzony dogłębną analizą skutków środowiskowych, gospodarczych i społecznych na poziomie państw członkowskich. Pozwoli to na adekwatną ocenę kosztów i korzyści dla każdego państwa.

Pierwsza transza projektów prawnych ma być opublikowana w połowie lipca 2021 r. Polska konsekwentnie wskazuje, że przyjęte rozwiązania prawne nie mogą ustanawiać mechanizmów skutkujących nieproporcjonalnymi obciążeniami dla biedniejszych państw członkowskich. Stanowisko to jest podzielane przez grupę państw Europy Środkowej i Południowej. W maju 2021 r. osiągnięto kompromis, który zabezpiecza rolę państw członkowskich – poprzez kluczową rolę Rady Europejskiej – w pracach nad pakietem legislacyjnym, mającym za zadanie implementację unijnego celu redukcyjnego.

Polityka migracyjna i azylowa – ochrona zewnętrznych granic UE

Równolegle trwa debata dotycząca założeń kompleksowej reformy europejskiej polityki migracyjnej i azylowej. Polska wspiera odpowiedzialne podejście do zarządzania migracją i azylem, kładąc nacisk na zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej oraz ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Celem nowych rozwiązań powinno być zapewnienie większej skuteczności działań UE i państw członkowskich oraz rozwój współpracy z kluczowymi krajami pochodzenia i tranzytu. W ocenie Polski, Partnerstwo Wschodnie należy traktować jako region priorytetowy również w kontekście migracyjnym.

Słoweńska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Słowenia od 1 lipca sprawuje półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W ramach prezydencji Słowenia przewodniczy pracom Rady UE oraz pomaga zapewnić ciągłość prac całej Unii Europejskiej. Mottem prezydencji jest hasło: „Wspólna. Odporna. Europa”.

Program prezydencji słoweńskiej koncentruje się wokół czterech tematów:

 • odbudowy, odporności i strategicznej autonomii UE;
 • refleksji nad przyszłością Europy;
 • europejskiego stylu życia, praworządności i europejskich wartości;
 • większego bezpieczeństwa i stabilności w europejskim sąsiedztwie.

Jednym z głównych celów prezydencji Słowenii w Radzie UE jest wzmocnienie odporności UE na kryzysy:

 • zdrowotne,
 • gospodarcze,
 • energetyczne,
 • klimatyczne,
 • cyfrowe.

Przewodnictwo Węgier w Grupie Wyszehradzkiej

Węgry od 1 lipca przewodniczą pracom Grupy Wyszehradzkiej. Hasło węgierskiej prezydencji to „Recharge Europe” („Naładować Europę”) i nawiązuje do konieczności odbudowy po kryzysie spowodowanym przez pandemię COVID-19.

Priorytety przewodnictwa Węgier w V4 zostały podzielone na trzy główne części:

 • stabilność;
 • ponowne otwarcie;
 • partnerstwo.

Planowane są zwyczajowe spotkania koordynacyjne przed szczytami Rady Europejskiej, dotyczące w szczególności tematów związanych z Wieloletnimi Ramami Finansowymi i funduszem Next Generation EU. Przewiduje się także spotkania w ramach współpracy parlamentarnej oraz spotkania w formacie V4+, poszerzonym o wybrane kraje unijne i pozaeuropejskie.

Rzecznik Prasowy Rządu Piotr Müller