W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Drugie spotkanie warsztatowe w ramach projektu „nierówności w zdrowiu, a edukacja o zdrowiu”

16.09.2020

Spotkanie nierówności w zdrowiu

W piątek, 11 września br. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe ekspertów oraz naukowców zaproszonych przez Rzecznika Praw Pacjenta w ramach projektu „nierówności w zdrowiu, a edukacja o zdrowiu”. Tematem spotkania były nierówności w zdrowiu biorąc pod uwagę obszar polityki edukacyjnej i jej wpływ na realizację praw pacjenta. Eksperci poruszali problematykę edukacji o zdrowiu i jej realizacji w ramach powszechnej edukacji w Polsce oraz rozmawiali o wyzwaniach jakie czekają uczniów.

Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta – Pan Grzegorz Błażewicz na wstępie podkreślił: „w ubiegłym roku Rzecznik podjął działania zmierzające do wprowadzenia edukacji o zdrowiu jako osobnego przedmiotu do powszechnego programu nauczania w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych”.

Minister Edukacji wprowadził zmiany w tym zakresie i od obecnego roku szkolnego 2020/2021 obok treści dotyczących zdrowia już znajdujących się w programach nauczania znalazły się również tematy z zakresu edukacji o zdrowiu, które będą poruszane na lekcjach z wychowawcą – o co również postulował Rzecznik Praw Pacjenta.

Dzięki takim zajęciom uczniowie dowiedzą się w jaki sposób sprawnie poruszać się w systemie ochrony zdrowia. Udział w edukacji o zdrowiu to także zdobycie kompetencji pozwalających na podejmowanie decyzji związanych z własnym zdrowiem oraz umiejętności, które pozwolą uczniom na bycie partnerem w procesie leczenia.

W trakcie warsztatu zostały przedstawione szczegółowe analizy przeprowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta m.in. na podstawie sygnałów zgłaszanych do Biura przez pacjentów, prowadzonych przez niego spraw, raportu NIK dotyczącego systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz analizy międzynarodowych systemów edukacji w zakresie kształcenia kompetencji zdrowotnych uczniów. Eksperci zaprezentowali również badania obrazujące oczekiwania uczniów wobec przedmiotu wiedzy o zdrowiu, a także postrzegania problemów zdrowotnych przez dyrekcję szkół. W ramach warsztatu została podjęta problematyka procesu edukacji przez całe życie i jego wpływu na stan zdrowia, a także na niesprawiedliwości społeczne.

Warsztat zakończył się dyskusją, w ramach której zostały podjęte m.in. zagadnienia dotyczące kształcenia nauczycieli edukacji zdrowotnej, obszarów tematycznych jakie powinny zostać ujęte w podstawie programowej, a także modelu realizacji tej edukacji.