W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Posiedzenie Komisji Zdrowia ws. projektu ustawy o Funduszu Medycznym

22.07.2020

Posiedzenie Komisji Zdrowia

W poniedziałek, 20 lipca br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Funduszu Medycznym. Swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, rządu, posłowie oraz zaproszeni goście.

Głos zabrał także Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. W pierwszej kolejności poinformował o uwagach, przedstawionych przez organizacje społeczne należące do Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku, a przekazanych wcześniej Komisji w formie pisemnej. Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił właściwy kierunek, jakim jest dążenie do zwiększania publicznych nakładów na ochronę zdrowia. Pozytywnie ocenił też wiele celów, opisanych w projekcie ustawy, jak np. bezlimitowe finansowanie świadczeń specjalistycznych i szpitalnych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Bartłomiej Chmielowiec podkreślił ponadto potrzebę wdrożenia rozwiązań, zwiększających dostęp do nowoczesnych terapii o wysokim poziomie innowacyjności, zwłaszcza w chorobach rzadkich i onkologicznych. W treści opinii organizacji pacjenckich zostały natomiast wyrażone wątpliwości, m.in. co do pogodzenia konkursowego trybu finansowania zadań realizowanych przez Fundusz z mapami potrzeb zdrowotnych oraz związane ze zmianami w zakresie refundacji produktów leczniczych. Rzecznik wyraził jednocześnie przekonanie, że w trakcie prac parlamentarnych uda się tym wątpliwościom wyjść na przeciw. Za te słowa dziękował minister Paweł Mucha, reprezentujący na posiedzeniu Prezydenta RP.

Komisja postanowiła o skierowaniu projektu do dalszych prac w podkomisji.

Założonym w projekcie ustawy celem Funduszu Medycznego jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania:

     1. profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich;
     2. infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
     3. dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej;
     4. rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;
     5. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia;
     6. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

 

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Funduszu Medycznym

 

Kontakt dla mediów: Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

tel: (22) 532 82 17

mail: prasa@rpp.gov.pl