W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

CAF eTool - elektroniczne narzędzie w polskiej wersji językowej

27.10.2023

Europejskie Centrum Zasobów CAF (ang.: European CAF Resource Centre – CAF RC) przy Europejskim Instytucie Administracji Publicznej w Maastricht (ang.: European Institute of Public Administration – EIPA) udostępniło elektroniczne narzędzie CAF eTool. Ma ono wspierać użytkowników CAF w przeprowadzeniu procesu samooceny organizacji z wykorzystaniem tego właśnie modelu. Narzędzie jest dostępne nieodpłatnie, w angielskiej i polskiej wersji językowej.

Eletroniczne narzędzie do przeprowadzania samooceny z wykorystaniem modelu CAF

CAF eTool – jak to działa?

Celem narzędzia jest wsparcie użytkowników modelu w realizacji drugiej fazy zastosowania CAF, tj. w procesie samooceny.

CAF eTool pozwala na sprawne wprowadzanie danych (w tym dowodów na mocne strony organizacji i obszary do usprawnień oraz propozycji działań doskonalących) a także punktacji, w dogodnym dla użytkownika tempie.

Indywidualne oceny poszczególnych członków grupy samooceny są zanonimizowane. W ciągu pięciu dni od zakończenia samooceny, indywidualne oceny wszystkich członków grupy są podsumowywane w jednym raporcie. Jest on następnie przesyłany bezpośrednio do koordynatora samooceny CAF z danego urzędu. Koordynator wykorzystuje ten dokument w warsztatach, celem osiągnięcia konsensusu co do wyników samooceny, a w konsekwencji – wypracowania sprawozdania z wyników całego procesu.

Korzystanie z narzędzia jest proste i intuicyjne – niezależnie od tego, czy jest się nowym czy doświadczonym użytkownikiem modelu.

Jak korzystać z CAF eTool?

Pierwszy krok

Warunkiem, aby grupa samooceny mogła skorzystać z elektronicznego narzędzia jest wypełnienie formularza rejestracyjnego przez koordynatora CAF/ przewodniczącego grupy samooceny CAF. Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie CAF RC, w języku angielskim.

W formularzu koordynator CAF podaje:

 • tytuł (ang.: Title, tzn. zaznacza z rozwijanej listy Mr (Pan), Ms (Pani), Dr, Prof. Dr, albo Prof.),
 • imię (ang.: First name),
 • nazwisko (ang.: Last name),
 • kraj (ang. Country),
 • sektor (ang. Sector, tzn. wybiera z rozwijanej listy np. public administration and home affairs (administracja publiczna i sprawy wewnętrzne))
 • organizację (ang. Organisation),
 • poziom  (ang.: Level of Government, tzn. wybiera z rozwijanej listy np. regional or local level administration albo central level organization),
 • swój adres e-mail (ang.: Email Address),
 • planowany termin zakończenia indywidualnej oceny (ang.: What is the planned deadline for the assessment period?),
 • język (ang.: Please select the language used for the assessment). W tym miejscu zaznaczenie języka polskiego gwarantuje dostęp do polskiej wersji językowej narzędzia i w konsekwencji otrzymanie polskiej wersji raportu,
 • wskazuje łączna liczbę członków grupy samooceny, łacznie z koorynatorem (ang.: Indicate the number of the SAG Group members (including CAF Coordinator)),
 • wybiera rodzaj punktacji (ang.: Please select the scoring method). Obecnie wybór jest ograniczony; system pozwala na zastosowanie klasycznego systemu oceny punktowej (w skali od 0 do 100), docelowo możliwe będzie zastosowanie również tzw. „dostrojonej” punktacji,

i przesyła formularz.

Drugi krok

W ciągu trzech dni roboczych przedstawiciel CAF RC, na podany w formularzu adres e-mail, przesyła:

 • wewnętrzny numer identyfikacyjny organizacji przystępującej do samooceny CAF z wykorzystaniem CAF eTool,
 • dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące skutecznego korzystania z narzędzia,
 • link, którego członkowie grupy samooceny CAF mogą użyć, aby uzyskać dostęp do ankiety online.
 • szereg tokenów (haseł) umożliwiających zindywidualizowany dostęp do ankiety dla wszystkich członków grupy samooceny CAF.

Trzeci krok

Koordynator CAF rozsyła link i jeden z tokenów do każdego z członków grupy samooceny w organizacji. Po otrzymaniu informacji od koordynatora każdy może rozpocząć ocenę organizacji wg modelu CAF.

Czwarty krok

Po zakończeniu okresu oceny (określonego w formularzu zgłoszeniowym) zespół EIPA sporządzi zanonimizowany raport z oceny. Raport ten zostanie przekazany koordynatorowi CAF w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia okresu oceny.

Więcej inforamcji na stronie EIPA CAF RC

Jak powstał CAF eTool ?

Inicjatywa opracowania narzędzia przez Europejskie Centrum Zasobów CAF leżała po stronie Polski. Jest to pokłosie sygnałów o potrzebie dostępu do takiego narzędzia, zebranych od uczestników webinariów na temat CAF, organizowanych w ubiegłym roku przez Departament Służby Cywilnej we współpracy z Departamentem Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

To dlatego CAF eTool w pierwszej kolejności został opracowany w angielskiej i właśnie polskiej wersji językowej.

W testach narzędzia po stronie polskiej uczestniczyli pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (LUW). Bardzo dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie!

Cieszymy się, że nasza propozycja została przyjęta przez CAF RC i że dzięki wytężonej pracy ekspertów z EIPA oraz pracowników LUW urzędy w Polsce mogą korzystać z elektronicznego narzędzia do przeprowadzenia samooceny CAF w polskiej wersji językowej.

 

Zachęcamy do korzystania z tego przyjaznego użytkownikowi narzędzia w procesie samooceny CAF!

{"register":{"columns":[]}}