Dziecko z cukrzycą

Cukrzyca typu I to choroba przewlekła często występującą u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach nastąpił wzrost zachorowań na ten typ cukrzycy. Dotyczy to szczególnie dzieci najmłodszych. Choroba wiąże się z występowaniem wahań poziomu cukru we krwi. Dlatego u chorego dziecka konieczne jest:

  • stałe sprawdzanie poziomu cukru we krwi (przy pomocy glukometru),
  • podawanie insuliny,
  • obliczanie kaloryczności posiłków.

Niewłaściwa opieka może powodować powikłania groźne dla zdrowia i życia dziecka.

Sytuacja dzieci z cukrzycą w Polsce

Wiedza o cukrzycy w polskim społeczeństwie, również wśród pracowników oświaty,  jest niewystarczająca. Do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół przyjmuje się coraz młodsze dzieci chore na cukrzycę. Dzieci te przez większość dnia są pod opieką pracowników placówek oświatowych. Ważne, aby mieli oni wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą. Powinni też wiedzieć jak postępować w sytuacji zaburzenia zdrowia spowodowanego cukrzycą. Niski poziom wiedzy wśród tych osób powoduje trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Rodzi też obawy wśród rodziców dzieci chorych na cukrzycę oraz samych pracowników. Ostatecznie problem ten może wpływać negatywnie na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci chore na cukrzycę.

Szkolenia dotyczące cukrzycy u dzieci

Minister zdrowia dostrzegł potrzebę przekazania pracownikom przedszkoli i szkół wiedzy na temat cukrzycy. W latach 2014 – 2016 zainicjował ogólnopolskie szkolenia, które odbyły się we współpracy z wojewodami i wojewódzkimi kuratorami oświaty.

W szkoleniach udział wzięli:

  • wychowawcy przedszkoli,
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
  • wychowawcy świetlic szkolnych.

W szkoleniu uczestniczyło ogółem 4359 pracowników z 3179 placówek oświatowych (przedszkoli i szkół).

Planowane szkolenia dotyczące cukrzycy u dzieci

Od września do listopada 2017 roku prowadzone będzie ogólnopolskie szkolenie pt.: „Dziecko z cukrzycą w szkole”. Będzie ono przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych oraz wychowawców świetlic szkolnych. Tematyka obejmie wiedzę o cukrzycy, a także zasady pierwszej pomocy dla dziecka chorego na cukrzycę. Poruszone będą też aspekty psychologiczne i społeczne tej choroby ważne nie tylko dla chorych dzieci, ale również ich rodzin.

One są wśród nas - Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu Pobierz plik: pdf One są wśród nas - Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu

Rozmiar : 3.19MB

Dziecko z cukrzycą w szkole Pobierz plik: pdf Dziecko z cukrzycą w szkole

Rozmiar : 75.9MB

Informacje ogólne o cukrzycy Pobierz plik: pdf Informacje ogólne o cukrzycy

Rozmiar : 47.13MB

Jak Marcyś mały cukrzydło- męczydło okiełznał Pobierz plik: pdf Jak Marcyś mały cukrzydło- męczydło okiełznał

Rozmiar : 1.21MB

Broszura dla dzieci w wieku 12-16 lat Pobierz plik: pdf Broszura dla dzieci w wieku 12-16 lat

Rozmiar : 14.2MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.01.2018 13:19
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 16.01.2018 13:19
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj