W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

08.11.2019

Ministerstwo Energii przedstawia zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040). – Przedstawiamy zaktualizowany po konsultacjach społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Uwzględnia on wiele ze zgłoszonych uwag, a jego priorytetem jest zachowanie ewolucyjnego charakteru transformacji polskiej energetyki, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny dla ludzi i gospodarki – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Aktualizacja PEP2040

PEP2040 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze paliwowo-energetycznym, podzielonych na zadania wykonawcze.

Prezentowany dokument zawiera szereg zmian w stosunku do projektu opublikowanego w listopadzie 2018 r. Zaimplementowane zostały m.in. wnioski z konsultacji publicznych i międzyresortowych, zweryfikowano cele, wprowadzono nowe zadania, uzupełniono prognozy energetyczne.

Poza projektem dokumentu zasadniczego PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawia także trzy załączniki, które są jego nieodłącznymi częściami:

  • Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa – w dokumencie podsumowano realizację priorytetów wskazanych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku oraz kierunków wynikających ze Strategii „Bezpieczeństwa energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r.
  • Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznegow dokumencie zaprezentowano szereg prognoz dla sektora paliwowo-energetycznego przy założeniu realizacji działań, które przesądza PEP2040. W szczególności przedstawiono projekcje zużycia energii pierwotnej i finalnej w podziale na rodzaj paliwa i sektory, prognozy wytwarzania i mocy zainstalowanej energii elektrycznej oraz cen dla poszczególnych grup odbiorców. Uwzględniono także nakłady inwestycyjne niezbędne do poniesienia w sektorze elektroenergetycznym.
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ) – w dokumencie przedstawiono analizę możliwego pozytywnego i negatywnego wpływu realizacji PEP2040 na środowisko – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 29 listopada 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres polityka.energetyczna@me.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego szablonu formularza MS Word lub MS Excel.

Materiały

Formularz zgłaszania uwag do PEP2040 excel
Formularz​_zgłaszania​_uwag​_do​_PEP2040​_excel.xlsx 0.01MB
Formularz​_zgłaszania​_uwag​_do​_PEP2040​_word
Formularz​_zgłaszania​_uwag​_do​_PEP2040​_word.docx 0.01MB
Formularz​_zgłaszania​_uwag​_do​_PEP2040​_open
Formularz​_zgłaszania​_uwag​_do​_PEP2040​_open.odt 0.01MB
Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.
PEP2040​_projekt​_v21​_08-11-2019z.pdf 2.10MB
Załącznik 1 Ocena PEP2030
Załącznik​_1​_Ocena​_PEP2030​_2019-11-08.pdf 1.28MB
Załącznik 2 Wnioski z analiz prognostycznych
Załącznik​_2​_Wnioski​_z​_analiz​_prognostycznych​_2019-11-08.pdf 0.87MB
Załącznik 3 Prognoza OOŚ PEP2040
Załącznik​_3​_Prognoza​_OOŚ​_PEP2040​_08-11-2019v2.pdf 14.20MB
Załącznik ooś1 Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi
Załącznik​_ooś​_1​_Analiza​_zgodności​_z​_dokumentami​_strategticznymi​_06112019.pdf 1.26MB
Załącznik ooś2 Analizy szczegółowe - korekta
Załącznik​_ooś​_2​_ooś​_Analizy​_szczegółowe​_korekta​_06112019,.xlsx 0.16MB
Załącznik ooś3 streszczenie prognozy z wnioskami (EN)
Załącznik​_ooś​_3​_Streszczenie​_Prognozy​_z​_wnioskami​_(En)​_06112019.pdf 0.77MB
Załącznik ooś4 Strzeszczenie prognozy z wnioskami (DE)
Załącznik​_ooś​_4​_Streszczenie​_Prognozy​_z​_wnioskami​_(​_DE)​_06112019.pdf 0.86MB
Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.
PEP2040​_projekt​_v21​_08-11-2019.docx 2.06MB
Załącznik 1 Ocena PEP2030
Załącznik​_1​_Ocena​_PEP2030​_2019-11-08.docx 0.52MB
Załącznik 2 Wnioski z analiz prognostycznych
Załącznik​_2​_Wnioski​_z​_analiz​_prognostycznych​_2019-11-08.docx 0.97MB
Załącznik 3 Prognoza OOS PEP2040
Załącznik​_3​_Prognoza​_OOŚ​_PEP2040​_08-11-2019.docx 42.20MB
Załącznik ooś1 Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi
Załącznik​_ooś​_1​_Analiza​_zgodności​_z​_dokumentami​_strategticznymi​_06112019.docx 0.33MB
Załącznik ooś3 Streszczenie prognozy z wnioskami (EN)
Załącznik​_ooś​_3​_Streszczenie​_Prognozy​_z​_wnioskami​_(En)​_06112019.docx 0.10MB
Załącznik ooś4 Streszczenie prognozy z wnioskami (DE)
Załącznik​_ooś​_4​_Streszczenie​_Prognozy​_z​_wnioskami​_(​_DE)​_06112019.docx 0.10MB