W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabory dedykowane w 2019 roku

Program Działanie/ Poddziałanie Obszar wsparcia Termin ogłoszenia o naborze Termin naboru Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków
Inteligentny Rozwój 2014-2020 3.2.1 Badania na rynek Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. Konkurs ogłoszony 20 lutego 2019 r. 25 marca - 8 maja 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Inteligentny Rozwój 2014-2020 3.2.1 Badania na rynek Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. Konkurs ogłoszony 30 sierpnia 2019 r. 1 października - 31 października 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Wschodnia 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu. Konkurs ogłoszony 28 marca 2019 r. 30 kwietnia - 14 czerwca 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: - przygotowanie szkół do prowadzenia kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń, - przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, - szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej, - doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Konkurs ogłoszony 30 kwietnia 2018 r.

Konkurs organizowany w rundach

XVII runda: od 29 marca do 11 kwietnia 2019 r.

XVII runda: od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r.

XIX runda: od 30 kwietnia do 16 maja 2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej jakości programy stażowe Konkurs ogłoszony 27 września 2019 r. 28 październik 2019 r.- 28 listopad 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Wdrażanie w w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia dzialalności gospodarczej: obsługa inwestora Konkurs ogłoszony 30 listopada 2018 r. 31 grudnia 2018 r. - 12 marca 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Wsparciem objęte są: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Konkurs ogłoszony 1 kwietnia 2019 r. 30 kwietnia 2019 r. - 28 czerwca 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 6.1 Rozwój transportu publicznego w miastach Wsparcie projektów taborowych obejmujących zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania oraz zakup nowych trolejbusów wyposażonych w w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą. Konkurs ogłoszony 4 czerwca 2018 r. 14 grudnia 2018 - 31 stycznia 2019 Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna. Nabory organizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.10.2019 09:47 Norbert Guliński
Pierwsza publikacja:
20.05.2019 07:46 Emilia Chmiel