W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Lotnictwa (DL)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Beata Mieleszkiewicz
Zastępca dyrektora: Łukasz Chaberski

Dane kontaktowe

tel. 22 630 13 39
fax 22 630 13 95
e-mail: sekretariatDL@mi.gov.pl

Zadania

1. Departament Lotnictwa (DL) odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego.
2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra funkcji wynikających ze zwierzchnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni powietrznej, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności państwa;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183), innych ustawach oraz umowach międzynarodowych;
 • realizacja strategii i programów związanych z żeglugą powietrzną w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w szczególności w zakresie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej oraz w pracach UE związanych z wdrażaniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających ze „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” oraz z innych rządowych dokumentów strategicznych
 • w zakresie rozwoju cywilnego transportu lotniczego;
 • monitorowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez zarządzających portami lotniczymi i państwowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną przewidzianych
 • do finansowania z udziałem środków publicznych;
 • realizacja zadań w zakresie funkcjonowania i rozwoju rynku transportu lotniczego w Polsce.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

 • Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 • Polską Agencją Żeglugi Powietrznej;
 • Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” w Warszawie.

4. Departament zapewnia obsługę Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.09.2018 10:40 Marcin Pyjek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Lotnictwa (DL) 2.0 12.09.2019 08:45 Dawid Krzyżewski
Departament Lotnictwa (DL) 1.0 19.09.2018 10:40 Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP