W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jak złożyć petycję

Petycje

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MI przy ul. Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mi.gov.pl;
 • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje miejsce zamieszkania,
 • nazwę organu, do którego składasz petycję,
 • przedmiot petycji,
 • swój podpis; jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym - dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy w niej zamieścić:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję, miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składacie petycję,
 • przedmiot petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję; jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym - dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która Was reprezentuje.

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
 • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu; w przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.

Uwaga!

 • Jeśli petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 • Jeśli petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu, do którego jest składana lub nie będzie z niej wynikać czego dotyczy, to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 • Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia podpisu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Inaczej pozostawimy petycję bez rozpoznania.
 • Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.
 • O tym. czy pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (tytuł) tego żądania.
 • Przepisy nie przewidują skargi gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu, w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.09.2018 14:48 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jak złożyć petycję 1.0 19.09.2018 14:48 administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}