Usługi

Article List

Jak uzyskać prawo jazdy?

Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może już je masz i chcesz uzyskać pozwolenie na kolejną kategorię? Dowiedz się, jak wygląda cały proces - od złożenia wniosku, przez kurs i egzamin, po odbiór dokumentu. Jeśli chcesz złożyć wniosek o prawo jazdy przez Internet, kliknij na link "Przez Internet".

Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych w drogownictwie

Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy, na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.06.2018 14:03
Osoba publikująca: Katarzyna Kownacka – Złonkiewicz
Zmodyfikowano: 25.06.2018 14:03
Osoba modyfikująca: Katarzyna Kownacka – Złonkiewicz