Nasze patronaty

Jak uzyskać patronat

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministra Infrastruktury lub udział Ministra Infrastruktury w Komitecie Honorowym określone są w Regulaminie.

Regulamin przyznawania patronatu honorowego Ministra Infrastruktury Pobierz plik: pdf Regulamin przyznawania patronatu honorowego Ministra Infrastruktury

Rozmiar : 0.13MB

Przyznanie patronatu lub udział w Komitecie stanowią wyróżnienia honorowe podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla rozwoju infrastruktury, obejmującej działy administracji rządowej: transport i łączność. które:

  • ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe,
  • ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla zakresu zadań Ministra.

Wniosek o przyznanie patronatu lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie organizator składa do Ministra za pośrednictwem Biura Ministra, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Wniosek o przyznanie patronatu lub udział w Komitecie Honorowym Pobierz plik: pdf Wniosek o przyznanie patronatu lub udział w Komitecie Honorowym

Rozmiar : 0.19MB

Wniosek o przyznanie patronatu lub udział w Komitecie Honorowym Pobierz plik: doc Wniosek o przyznanie patronatu lub udział w Komitecie Honorowym

Rozmiar : 0.06MB

Organizator jest obowiązany dołączyć do wniosku szczegółowy program przedsięwzięcia,

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Ministra
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

lub złożyć w Kancelarii Głównej Ministerstwa, nie później niż na 50 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia oraz nie wcześniej niż 10 miesięcy przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Wykaz konferencji, seminariów, targów oraz innych wydarzeń objętych patronatem honorowym Ministra Infrastruktury

Wykaz konferencji 2018 r. Pobierz plik: pdf Wykaz konferencji 2018 r.

Rozmiar : 0.3MB

Wykaz konferencji 2019 r. Pobierz plik: pdf Wykaz konferencji 2019 r.

Rozmiar : 0.11MB

Logotypy MI

LogotypMIpion.ai Pobierz plik: ai LogotypMIpion.ai

Rozmiar : 0.99MB

LogotypMIpion.pdf Pobierz plik: pdf LogotypMIpion.pdf

Rozmiar : 0.23MB

LogotypMIpionEN.ai Pobierz plik: ai LogotypMIpionEN.ai

Rozmiar : 3MB

LogotypMIpionEN.pdf Pobierz plik: pdf LogotypMIpionEN.pdf

Rozmiar : 0.18MB

LogotypMIpoziom Pobierz plik: ai LogotypMIpoziom

Rozmiar : 0.17MB

LogotypMIpoziom.pdf Pobierz plik: pdf LogotypMIpoziom.pdf

Rozmiar : 0.23MB

LogotypMIpoziomEN.ai Pobierz plik: ai LogotypMIpoziomEN.ai

Rozmiar : 3.01MB

LogotypMIpoziomEN.pdf Pobierz plik: pdf LogotypMIpoziomEN.pdf

Rozmiar : 0.2MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.09.2018 10:18
Osoba publikująca: Marcin Pyjek
Zmodyfikowano: 15.01.2019 11:41
Osoba modyfikująca: Marcin Pyjek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nasze patronaty 1.0 19.09.2018 10:18 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.1 14.11.2018 13:07 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.2 10.01.2019 14:11 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.3 15.01.2019 11:40 Marcin Pyjek Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP