Nasze patronaty

Jak uzyskać patronat

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministra Infrastruktury lub udział Ministra Infrastruktury w Komitecie Honorowym określone są w Regulaminie.

pdf Regulamin przyznawania patronatu honorowego Ministra Infrastruktury

0.13MB

Przyznanie patronatu lub udział w Komitecie stanowią wyróżnienia honorowe podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla rozwoju infrastruktury, obejmującej działy administracji rządowej: transport i łączność. które:

  • ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe,
  • ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla zakresu zadań Ministra.

Wniosek o przyznanie patronatu lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie organizator składa do Ministra za pośrednictwem Biura Ministra, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

pdf Wniosek o przyznanie patronatu lub udział w Komitecie Honorowym

0.19MB

doc Wniosek o przyznanie patronatu lub udział w Komitecie Honorowym

0.06MB

Organizator jest obowiązany dołączyć do wniosku szczegółowy program przedsięwzięcia,

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Ministra
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

lub złożyć w Kancelarii Głównej Ministerstwa, nie później niż na 50 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia oraz nie wcześniej niż 10 miesięcy przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Wykaz konferencji, seminariów, targów oraz innych wydarzeń objętych patronatem honorowym Ministra Infrastruktury

pdf Wykaz konferencji 2019 r.

0.35MB

Logotypy MI

ai LogotypMIpion.ai

0.99MB

pdf LogotypMIpion.pdf

0.23MB

ai LogotypMIpionEN.ai

3MB

pdf LogotypMIpionEN.pdf

0.18MB

ai LogotypMIpoziom

0.17MB

pdf LogotypMIpoziom.pdf

0.23MB

ai LogotypMIpoziomEN.ai

3.01MB

pdf LogotypMIpoziomEN.pdf

0.2MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.09.2018 10:18
Osoba publikująca: Marcin Pyjek
Zmodyfikowano: 19.07.2019 15:39
Osoba modyfikująca: Dawid Krzyżewski
Wytwarzający/ Odpowiadający: Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nasze patronaty 1.0 19.09.2018 10:18 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.1 14.11.2018 13:07 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.2 10.01.2019 14:11 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.3 15.01.2019 11:40 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.4 21.02.2019 07:21 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.5 21.02.2019 08:57 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.6 17.04.2019 12:53 Dawid Krzyżewski Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.7 05.06.2019 08:26 Dawid Krzyżewski Marcin Pyjek
Nasze patronaty 1.8 19.07.2019 15:38 Dawid Krzyżewski Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP