Petycje

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję możesz:

  • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury

Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa;

  • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MI przy ul. Chałubińskiego 4/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;

  • przesłać w formie elektronicznej za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego);

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mi.gov.pl;

  • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1195/1 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.09.2018 10:23
Osoba publikująca: Marcin Pyjek
Zmodyfikowano: 19.09.2018 10:23
Osoba modyfikująca: Marcin Pyjek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Kontroli
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Petycje 1.0 19.09.2018 10:12 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Petycje 1.1 19.09.2018 10:23 Marcin Pyjek Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP