Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018

ETZT

W najbliższy weekend rozpoczyna się kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2018. W dniach 16-22 września władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty w całej Europie, a także na świecie, wprowadzają i promują zrównoważone alternatywy transportowe, takie jak transport publiczny, rower czy ruch pieszy. Zwieńczeniem Tygodnia jest Dzień bez Samochodu, przypadający na 22 września.

Jeszcze przed rozpoczęciem ETZT swoje działania na stronie zarejestrowała rekordowa liczba 131 miast i gmin z Polski!  (http://www.mobilityweek.eu/2018-participants/?year=2018&country=PL)

W 2018 roku ETZT odbywa się pod hasłem „Przesiadaj się i jedź!”, związanym z tematem przewodnim kampanii, czyli „multimodalnością”. Multimodalność w praktycznym ujęciu oznacza wykorzystanie i łączenie różnych rodzajów transportu w podróżach miejskich, zarówno w odniesieniu do pasażerów, jak i towarów. Organizatorzy wydarzeń odbywających się w trakcie całego tygodnia starają się zachęcić ludzi do wypróbowania dostępnych w miastach rozwiązań mobilnościowych oraz poddania pod rozwagę powszechnego przekonania, że prywatne samochody osobowe są jedynym właściwym środkiem transportu.

Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do kampanii i rejestracji organizowanych wydarzeń i działań na stronie http://registration.mobilityweek.eu/login.php!

W Polsce kampania koordynowana jest na szczeblu krajowym przez Ministerstwo Infrastruktury, przy wsparciu Ministerstwa Środowiska. Dodatkowych informacji o kampanii udziela Maria Perkuszewska, Koordynator Krajowy ETZT w Ministerstwie Infrastruktury, tel. 22 630 12 09, e-mail: maria.perkuszewska@mi.gov.pl.

Navigation Menu

Metrics