GDDKiA ogłosiła przetarg na kolejne elementy Krajowego Sytemu Zarządzania Ruchem

Krajowy System Zarządzania Ruchem

Postępowanie przetargowe obejmuje budowę czterech Regionalnych Projektów Wdrożeniowych, stanowiących elementy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T. Elementy zarządzania ruchem zostaną wdrożone na wybranych drogach krajowych sześciu województw (pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego) i zostaną zintegrowane z systemem centralnym KSZR, tj. Centralnym Projektem Wdrożeniowym.

Przetarg na Regionalne Projekty Wdrożeniowe prowadzi katowicki oddział GDDKiA, a termin otwarcia ofert to 4 kwietnia 2019 r. Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego jest planowane na 20 lutego 2019 r.

Zgodnie z założeniami kompleksowy Krajowy System Zarządzania Ruchem, a więc zarówno CPW (Centralny Projekt Wdrożeniowy) jak i RPW (Regionalne Projekty Wdrożeniowe) będzie funkcjonował w 2021 r.

Zamówienie na Regionalne Projekty Wdrożeniowe zostało podzielone na cztery części:

  • Część 1 – drogi S6 i S7 (oddziały GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie),
  • Część 2 – drogi A1 i A2 (oddział GDDKiA w Łodzi),
  • Część 3 – drogi A1, A4, S1 (oddział GDDKiA w Katowicach),
  • Część 4 – drogi A4 i A8 (oddziały GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu).

 
Zadaniem wykonawców poszczególnych części RPW będzie zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej ITS na ww. drogach, wraz z wykonaniem testów i podłączeniem do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem w Dworku (k. Gdańska), Strykowie (k. Łodzi), Kończycach (k. Zabrza) i Widawy (k. Wrocławia).
 
KSZR pozwoli na bieżący monitoring ruchu na objętych nim trasach. System da możliwość zarządzania ruchem poprzez dynamiczne zmiany ograniczeń prędkości, zmykanie wjazdów na zablokowane, np. w wyniku wypadku, odcinki dróg szybkiego ruchu, czy też kontrolę dopływu potoków ruchu do autostrad i tras ekspresowych. Będzie to możliwe np. przez sterowanie sygnalizacją świetlną na drogach dojazdowych. KSZR przełoży się na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfort podróży, także dzięki możliwości podejmowania działań prewencyjnych. Pozwoli na jeszcze sprawniejszą i szybszą realizację działań ratowniczych dzięki lepszemu i pełniejszemu przepływowi informacji między służbami ratowniczymi i nadzorem nad ruchem.

Więcej informacji na temat KSZR na stronie GDDKiA

Navigation Menu

Metrics