Inne dokumenty strategiczne

Article List

Polityka Organu Państwa Członkowskiego – Polska

Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie”

Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” wraz z uzupełnieniem (Suplementem) jest jednym z narzędzi wdrożenia interoperacyjności kolei wspólnotowych.

Raport - mapa interesariuszy - konsultacje publiczne

Zapraszamy do zaopiniowania dokumentu Raport – mapa interesariuszy. Dokument ten stanowi kamień milowy w ramach prac nad projektem Program wspierający działania (PSA) - na rzecz wdrożenia ogólnounijnych multimodalnych usług informacji o podróżach w sieci TEN-T.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.09.2018 06:31
Osoba publikująca: Marcin Pyjek
Zmodyfikowano: 21.09.2018 06:31
Osoba modyfikująca: Marcin Pyjek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Inne dokumenty strategiczne 1.0 21.09.2018 06:31 Marcin Pyjek Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP