Inne dokumenty strategiczne

Article List

Polityka Organu Państwa Członkowskiego – Polska

Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie”

Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” wraz z uzupełnieniem (Suplementem) jest jednym z narzędzi wdrożenia interoperacyjności kolei wspólnotowych.

Metrics