Jak uzyskać informację publiczną

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku braku informacji na stronie internetowej udostępniamy ją na wniosek, który możesz:

  • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mi.gov.pl,

  • wysłać faxem na nr 22 630 11 99,

  • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

  • doręczyć osobiście do Kancelarii Głównej MI, przy ul. Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.04.2019 11:18
Osoba publikująca: Dawid Krzyżewski
Zmodyfikowano: 03.04.2019 11:18
Osoba modyfikująca: Dawid Krzyżewski