Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów

Część I. Kształtowanie konstrukcji” stanowi zbiór sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie mostów, wiaduktów, estakad oraz przepustów do projektowania na drogach publicznych wszystkich kategorii i klas.

Może być stosowany przez zarządców dróg publicznych, pełniących rolę inwestorów, projektantów i  wykonawców drogowych obiektów mostowych i przepustów.

Katalog, oprócz wskazania typowych rozwiązań konstrukcyjnych, zawiera także schematy postępowania, wskazujące w uporządkowany sposób ścieżkę wyboru optymalnego rozwiązania, wynikającego z przyjętych do projektowania założeń i typowych uwarunkowań.

Głównym celem Katalogu jest wspomaganie procesu decyzyjnego zarządców dróg oraz działających w ich imieniu projektantów. Katalog nie wyręcza projektanta z podejmowania decyzji i odpowiedzialności, ani nie zastępuję projektu budowlanego. Jednocześnie nie ogranicza możliwości stosowania innych, w tym nietypowych, rozwiązań.

Katalog nie stanowi przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i przeznaczony jest do dobrowolnego stosowania.

Uzupełnienie do rekomendowanego „Katalogu…” stanowią następujące opracowania:

  1. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część II. Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych”,
  2. „Charakterystyka katalogów krajowych”,
  3. „Charakterystyka katalogów zagranicznych”,
  4. „Charakterystyka obiektów mostowych wybudowanych w Polsce po 2008 roku”,
  5. „Oszacowanie potencjalnych oszczędności wynikających z zastosowania katalogu”.

pdf A1. Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część I. Kształtowanie konstrukcji

40.4MB

pdf A2. Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część II. Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych

10.79MB

pdf B1. Charakterystyka katalogów krajowych

30.46MB

pdf B2. Charakterystyka katalogów zagranicznych

26.95MB

pdf B3. Charakterystyka obiektów mostowych wybudowanych w Polsce po 2008 roku

5.75MB

pdf B4. Załącznik do Charakterystyki obiektów mostowych wybudowanych w Polsce po 2008 roku

23.96MB

pdf C. Oczacowanie potencjalnych oszczędności wynikających z zastosowania Katalogu

0.3MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.06.2019 14:00
Osoba publikująca: Dawid Krzyżewski
Zmodyfikowano: 13.06.2019 14:00
Osoba modyfikująca: Dawid Krzyżewski
Wytwarzający/ Odpowiadający: Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów 1.0 13.06.2019 14:00 Dawid Krzyżewski Dawid Krzyżewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP