Lepszy dostęp mieszkańców Torunia do kolei

Porozumienie PKP Polskich Linii Kolejowych SA, PKP SA i miasta Toruń podpisane

9 lipca 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP SA i miasto Toruń, w obecności wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela, podpisały porozumienie w sprawie realizacji zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II”.

- BiT City II to ważne przedsięwzięcie dla Torunia. Dzięki jego realizacji poprawi się komunikacja pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Wkrótce dzięki wspólnym pracom zaangażowanych podmiotów pasażerowie będą mogli korzystać ze sprawniejszych przejazdów pociągami. Wyremontowane zostaną perony oraz dworce, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wspólny wysiłek spółek kolejowych oraz miasta sprawi, że Toruń uzyska nowoczesny i sprawny transport publiczny. Każda taka inwestycja przybliża nas do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej  – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Wartość podpisanego trójstronnego porozumienia to ponad 9 mln zł netto. Projekt jest przewidziany do dofinasowania z wykorzystaniem środków unijnych.

Zmodernizowane dworce Toruń Miasto i Toruń Wschodni

PKP SA w ramach projektu zmodernizuje także dwa dworce – Toruń Miasto i Toruń Wschodni. Dzięki pracom pasażerowie będą mogli korzystać z nowoczesnych i komfortowych przestrzeni dworcowych. Zarówno Toruń Miasto, jak i Toruń Wschodni będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Zachowane zostaną zabytkowe walory budynków.

Modernizacja odbywa się w ramach prowadzonego przez PKP SA Programu Inwestycji Dworcowych, którym objętych zostało około 200 obiektów w całej Polsce.

Wygodniejszy przystanek Toruń Miasto

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują większy komfort obsługi pasażerów na przystanku Toruń Miasto. Wyższy peron ułatwi pasażerom wsiadanie do pociągów. Zamontowane będą nowe ławki, system informacji pasażerskiej i funkcjonalne oświetlenie. Lepszy dostęp na peron zapewni przebicie się tunelem na drugą stronę torów do ul. Chłopickiego. Peron zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Szczegółowy zakres prac określi dokumentacja przedprojektowa.

Sprawne podróże koleją z Torunia do Kowalewa Pomorskiego i Jabłonowa Pomorskiego zapewni planowana dobudowa drugiego toru pod pl. Pokoju Toruńskiego. Zlikwiduje to „wąskie gardło” i zwiększy przepustowość linii. Umożliwi także jazdę większej liczby pociągów.

Pociągi, piesi i rowerzyści na historycznym moście

Roboty obejmą również historyczny most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego nad Wisłą. Pozwoli to na utrzymanie właściwych parametrów obiektu i zabezpieczenie go przed niszczeniem. Charakterystyczny most kratownicowy o pięciu łukach zostanie zabezpieczony przed korozją. Wyremontowane będą elementy konstrukcji oraz wymienione zostaną tory. Na kolejowym moście pojawi się chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa.

Sprawne podróże będą też możliwe dzięki remontowi torów oraz sieci trakcyjnej na odcinku Toruń Miasto – Toruń Wschodni.

Druga edycja programu

To kolejna edycja projektu BiT City. Służy on poprawie komunikacji – w tym kolejowej – w dwóch ważnych miastach (a także między nimi) w województwie kujawsko-pomorskim – Bydgoszczy i Toruniu. Już teraz pasażerowie jeżdżą sprawniej i wygodniej pociągami między tymi miastami. Umożliwiła to realizacja pierwszej edycji programu BiT City. Po modernizacji torów skrócił się czas przejazdu między Toruniem i Bydgoszczą.

 

Wiceminister Andrzej Bittel omawia przewidywane efekty modernizacji linii nr 353
Porozumienie PKP Polskich Linii Kolejowych SA, PKP SA i miasta Toruń podpisane
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics