Minister Andrzej Adamczyk rozmawiał w Kijowie o transporcie

W dniach 4-5 grudnia 2018 r. w Kijowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Transportu. Delegacji ukraińskiej przewodniczył minister infrastruktury Volodymyr Omelyan. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej współpracy w zakresie transportu i infrastruktury.

- Rozumiem trudności polityczne i gospodarcze jakie przeżywa obecnie Ukraina i zapewniam o  wsparciu ze strony polskiego rządu. Cieszy mnie dążenie Ukrainy do integracji z Unią Europejską. Mam nadzieję, że Ukraina dobrze wykorzysta ten czas, również w zakresie infrastrukturalnym – powiedział minister A. Adamczyk.

Obroty towarowe między Polską a Ukrainą stale wzrastają, w pierwszej połowie tego roku odnotowano dwudziestoprocentowy wzrost. Ten pozytywny mechanizm, istotny dla przewozów drogowych oraz kolejowych, był impulsem do ożywionej dyskusji, która będzie kontynuowana. Już w przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie przewoźników drogowych polskich i ukraińskich z udziałem przedstawicieli kierownictw obu ministerstw.  

Zakończeniem pewnego etapu rozmów i wyznaczeniem kierunku dalszych prac w zakresie działań na rzecz połączeń Przemyśl – Malhowice – Niżankowice oraz Lublin – Lwów jest podpisany przez Ministrów Infrastruktury Polski i Ukrainy list intencyjny w sprawie projektów kolejowych.  

W czasie konferencji prasowej podkreślono znaczenie obecnej dobrej współpracy, która pozwala na szybkie i skuteczne realizowanie wspólnych projektów.

Dziękuję za konkretne i konstruktywne rozmowy. Mam nadzieję, że podejmowane działania i inwestycje po obu stronach pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału przewozów kolejowych i drogowych, w tym przejść granicznych i infrastruktury do nich prowadzącej – stwierdził minister A. Adamczyk.
Obrady z udziałem ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy
Podpisanie listu intencyjnego
Konferencja prasowa ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics