Polsko-estońska współpraca przy projektach infrastrukturalnych

Spotkanie wiceministra Andrzeja Bittela z ambasadorem Republiki Estońskiej Martinem Rogerem

Regionalne projekty infrastrukturalne były tematem spotkania wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela z ambasadorem Republiki Estońskiej Martinem Rogerem, które odbyło się 14 grudnia 2018 r. w Warszawie.

- Polska jest świadoma znaczenia szlaku kolejowego Rail Baltica dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, państw bałtyckich oraz Unii Europejskiej, dlatego konsekwentnie i zgodnie ze swoim zobowiązaniem realizujemy kolejne zadania na tej trasie, dostosowując szlak do wymaganych standardów na sieci TEN-T – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Projekt Rail Baltica może stanowić skuteczną odpowiedź na marginalizację transportu kolejowego na osi północ-południe, spowodowaną wieloma zaszłościami historycznymi. Polsce zależy na przeniesieniu części transportu towarów na kolej, co pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska na szczególnie wrażliwych ekologicznie obszarach Polski północno-wschodniej, przez które szlak ten przebiega.

Delegacje Polski i Estonii rozmawiały też o wwspółpracy w zakresie szlaków drogowych Via Baltica i Via Carpatia. Wiceminister Bittel podkreślił, że w przypadku szlaku Via Baltica priorytetem strony polskiej jest dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad, aby osiągnąć zamierzony efekt sieciowy. Cały polski odcinek tego szlaku jest już oddany do użytku lub w realizacji.

 

Navigation Menu

Metrics