Rezerwa subwencji ogólnej

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie  ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.). Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 r. - załączniki do pobrania:

Pismo do prezydentów miast Pobierz plik: pdf Pismo do prezydentów miast

Rozmiar : 0.41MB

Pismo do zarządów województw Pobierz plik: pdf Pismo do zarządów województw

Rozmiar : 0.39MB

Pismo do zarządów powiatów Pobierz plik: pdf Pismo do zarządów powiatów

Rozmiar : 0.41MB

Wniosek 2019 Pobierz plik: xls Wniosek 2019

Rozmiar : 0.08MB

Podstawa prawna

Rezerwa subwencji ogólnej jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1530, z późn. zm.). (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1530/1 )