W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Umowa na koncepcję programową dla S12 Piaski – Dorohusk podpisana!

04.03.2019

4 marca 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisała dwie umowy na wykonanie koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S12 od Piask do węzła Chełm Zachód (34,6 km) oraz od węzła Chełm Wschód do Dorohuska (23 km). Od września 2018 roku projektanci pracują już nad koncepcją programową dla obwodnicy Chełma (17 km). Oznacza to, że opracowywana jest dokumentacja dla całego odcinka drogi ekspresowej S12 od Piask k. Lublina do granicy z Ukrainą w Dorohusku o długości 75 km.

S12 Piaski Dorohusk
- Budowa drogi ekspresowej S12 pozwoli na jeszcze lepszą integrację systemu komunikacyjnego Polski. Trasa ta będzie jednocześnie stanowiła połączenie międzynarodowej trasy Via Carpatia z Ukrainą i przyczyni się do rozwoju gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


Wykonawca obu umów, firma TPF, będzie miała 23 miesiące na realizację zadania. Łączny koszt opracowania dokumentacji ustalającej ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji oraz przeprowadzone rozpoznanie podłoża gruntowego to blisko 9,7 mln zł. Projektanci przygotują analizy i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. Wyniki ich pracy posłużą również do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj.

Przebieg przyszłej drogi ekspresowej S12 od Piask do Dorohuska jest już ustalony decyzją środowiskową i nie ulegnie zmianie. Projektanci przygotują propozycje rozwiązań obsługi ruchu lokalnego, dojazdów do pól i posesji. Rozwiązania te zostaną przedstawione mieszkańcom terenów, przez które poprowadzi przyszła S12, podczas spotkań informacyjnych, w czasie których będzie można zgłaszać ewentualne uwagi do projektu.