Warszawa Zachodnia stanie się nowoczesnym węzłem przesiadkowym

Wizualizacja węzła przesiadkowego Warszawa Zachodnia

PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Tramwaje Warszawskie, w obecności wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela, podpisały 10 lipca 2018 r. porozumienie w sprawie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego Warszawa Zachodnia. Wspólna realizacja inwestycji obejmie budowę podziemnego przystanku tramwajowego oraz wykonanie konstrukcji dla przyszłego tunelu tramwajowego pod zmodernizowaną stacją Warszawa Zachodnia. Przystanek będzie jednym z głównych punktów przesiadkowych na nowej trasie tramwajowej z Woli do Wilanowa.

- Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia to realizacja potrzeb pasażerów i mieszkańców, tworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego, w którym szczególnie istotną rolę pełni kolej. Jednym z ważnych celów Krajowego Programu Kolejowego jest ułatwienie komunikacji w aglomeracjach m.in. przez lepsze łączenie różnych środków transportu. Takie rozwiązania uwzględniamy m.in. w Warszawie, Krakowie, Wałbrzychu, Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim – powiedział wiceminister Andrzej Bittel. 

Stacja otwarta na potrzeby pasażerów

Na stacji Warszawa Zachodnia powstaną nowe perony dostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Na każdym będą ruchome schody i windy, przystosowane do przewozu wózków i rowerów. PLK wybudują dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej. Całą halę peronową przykryje dach. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią obsługę na peronach. Całkowicie zmieni się przejście podziemne. Będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Świetliki umieszczone w konstrukcji peronów zapewnią naturalne światło.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w realizacji inwestycji uwzględniają potrzebę dogodnych połączeń kolei z komunikacją miejską. Nowa Warszawa Zachodnia zwiększy komfort podróżnych, przewozów aglomeracyjnych, regionalnych i międzyregionalnych, przesiadających się do autobusów i tramwajów. Pasażerowie skorzystają z wygodnych peronów oraz dogodnego dostępu do transportu miejskiego – powiedział prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel.

Pociągi pojadą częściej i sprawniej

Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce pod względem wielkości ruchu pasażerskiego. Obsługuje około 1000 pociągów na dobę. Nowa Zachodnia będzie dostosowana do rosnącego ruchu pasażerów. Zmienione zostaną tory oraz system sterowania ruchem kolejowym. W ramach modernizacji linii średnicowej trasa od Warszawy Zachodniej do Wschodniej będzie przystosowana do ruchu większej liczby pociągów. Stworzone zostaną także nowe możliwości połączeń na linii Piaseczno – Legionowo. Dzięki połączeniu linii kolejowej ze Służewca, Lotniska Chopina i Piaseczna z linią kolejową w stronę Warszawy Gdańskiej, po zachodniej stronie Warszawy powstanie dogodny przejazd północ – południe. Planowane jest dogodne przejście z peronu 9 Warszawy Zachodniej (obecny peron 8) do pozostałej części stacji.

Informacje o inwestycji

Projekt przebudowy stacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych za ponad 11 mln zł wykonuje firma Torprojekt sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac to pierwsza połowa 2019 r. W drugiej poł. 2019 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych. Prace zakończą się w  drugiej  połowie 2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej PKP PLK.

Porozumienie podpisane. Pierwszy z lewej wiceminister Andrzej Bittel, obok prezes PKP PLK Ireneusz Merchel
Wizualizacja węzła przesiadkowego Warszawa Zachodnia
Wizualizacja węzła przesiadkowego Warszawa Zachodnia
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics