Więcej pieniędzy na S16 Borki Wielkie – Mrągowo

Mapa S16 Borki Wielkie – Mrągowo

Minister Infrastruktury podpisał aneks do programu inwestycji dla budowy drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. Konieczność podpisania aneksu wynikła ze zwiększenia szacunkowego kosztu inwestycji o 120 mln zł. Spowodowane to zostało zmianą klasy drogi z GP na S, trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi, budową systemu zarządzania ruchem oraz budową pary MOP-ów i obwodu utrzymania drogowego.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie walczy z wykluczeniem komunikacyjnym Polski północno-wschodniej. Dziś dokładamy kwotę 120 mln zł, aby zrealizować w pełnym zakresie drogę ekspresową S16 i ponad 4 km obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59. Mieszkańcy północno-wschodniej Polski zasługują na bezpieczne i komfortowe drogi – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.


Dzięki zatwierdzeniu zwiększenia limitu środków do kwoty 687,330 mln zł możliwe będzie w najbliższym czasie ogłoszenie przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że latem 2019 roku będzie mogła podpisać umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest na grudzień 2020, zakończenie w marcu 2023.

Nowa droga będzie miała 17,1 km długości – 13,1 km w ciągu S16 oraz 4 km w ciągu dk 59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe  Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa w ciągu dk 59 będzie to droga o przekroju w większości jednojezdniowym (1x2).  Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy przez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to najkrótsza trasa tranzytowa między Berlinem a Państwami Bałtyckimi oraz główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda), z trasami układu południkowego.

Więcej informacji na stronie GDDKiA.

 

Navigation Menu

Metrics