Wznowienie prac na linii kolejowej między Lublinem a Dęblinem

Wznowiono pracę na linii kolejowej między Lublinem a Dęblinem

15 kwietnia 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej wznowienia prac na odcinkach Dęblin – Nałęczów i Nałęczów – Lublin, w ramach modernizacji linii nr 7 z Lublina do Warszawy.

– Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja jest oczekiwana zwłaszcza przez mieszkańców województwa lubelskiego. Chcemy, aby pasażerowie mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie podróżować pomiędzy stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny. Korzyści dla gospodarki przyniesie usprawnienie przewozów towarowych z Kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec i na wschodniej granicy z Ukrainą i Białorusią. Projekt doskonale wpisuje się w nasz program unowocześniania sieci polskiej kolei – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

W ubiegłym tygodniu PKP Polskie Linie Kolejowe SA przekazały plac budowy nowym wykonawcom, którzy zaczęli gromadzić niezbędny sprzęt i pracowników.

Efektem modernizacji linii nr 7 z Lublina do Warszawy będzie skrócenie czasu podróży do stolicy do 1,5 godz. oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa na 17 stacjach i przystankach. Dodatkowo budowa łącznicy usprawni ruch w lubelskim węźle kolejowym.

Modernizacja linii nr 7 Warszawa – Lublin jest największą w Polsce i szczególnie ważną inwestycją na terenie województwa lubelskiego. Za ponad 3,4 mld zł zmieni się standard 170 km linii kolejowej. Konkurencyjność kolei zwiększy się m.in. dzięki poprawie komfortu obsługi pasażerów na stacjach i przystankach oraz lepszej informacji.

Pod koniec marca PKP PLK podpisały 2 umowy na kontynuację prac modernizacyjnych na linii kolejowej Lublin – Dęblin: na odcinek Dęblin – Nałęczów razem ze stacją Nałęczów o wartości 616,4 mln zł oraz na odcinek Nałęczów – Lublin wraz ze stacją Lublin o wartości 627,7 mln zł. Umowy obejmują zakres wszystkich prac, które nie zostały zrealizowane, a znajdowały się w umowie z Astaldi, czyli roboty torowe, sieciowe i okołotorowe.

– Dokończenie kompleksowej modernizacji przyniesie nowe możliwości dla przewozów regionalnych i międzyregionalnych. Zyskają nie tylko mieszkańcy, ale cały region. Zwiększy się jego atrakcyjność, co przyciągnie nowych inwestorów i turystów. Linia do Warszawy stanowi główny szlak kolejowy łączący Lublin z ważnymi ośrodkami regionu oraz Polski – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

 

Podstawowym zadaniem nowych wykonawców jest budowa peronów, dojść dla pieszych, oświetlenia oraz ułożenie toru nr 2 na ok. 67 km odcinku między Lublinem a Dęblinem. Obecnie wykonawcy skupili się na prowadzeniu robót na 12 obiektach inżynieryjnych, takich jak wiadukty, mosty, przejścia podziemne, rozpoczęto również gromadzenie materiałów budowlanych.

Oprócz toru dokończona zostanie modernizacja 32 obiektów inżynieryjnych, w tym 11 mostów, 9 wiaduktów, 4  przepustów i 5 przejść podziemnych. Równocześnie dokończone zostaną roboty ziemne oraz prace odwodnieniowe. Wymieniona będzie sieć trakcyjna.

– W Krajowym Programie Kolejowym znajduje się ponad 220 projektów. Największy z nich to modernizacja trasy Warszawa – Lublin. Inwestycja realizowana przez PKP PLK  SA przyczyni się do poprawy standardu podróży w regionie i w połączeniach dalekobieżnych. Dodatkowo do zakresu prac obejmujących węzeł lubelski wprowadziliśmy łącznicę między linią ze Stalowej Woli i linią na Warszawę. Dzięki takiemu rozwiązaniu pociągi towarowe nie będą wjeżdżały na stację Lublin – stwierdził prezes PKP PLK SA Ireneusz Merchel.

 

Na koniec września planowane jest wznowienie ruchu pociągów po jednym torze na odcinku Lublin – Dęblin i dalej do Warszawy. Zapewnione będzie mijanie się pociągów na stacjach Motycz i Lublin. Dla pasażerów będzie gotowych 19 wygodnych peronów na 17 stacjach i przystankach. Perony będą wyposażone w nowe ławki, wiaty, informację pasażerską oraz udogodnienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Ruch pociągów po dwóch torach będzie wznowiony pod koniec 2020 r. Po zakończeniu prac składy pojadą z prędkością 160 km/h. Sprawniejsze przejazdy zapewni drugi tor między Otwockiem a Pilawą. Powstanie 77 nowych peronów i 11 nowych podziemnych przejść dla pieszych, które poprawią komfort obsługi.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://www.warszawa-lublin.pl

Peron kolejowy na stacji Lublin
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics