Zabierzów – kolejna zmodernizowana stacja między Krakowem a Katowicami

Minister A. Adamczyk na stacji w Zabierzowie

5 listopada 2018 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w oddaniu do użytku stacji kolejowej w Zabierzowie w województwie małopolskim. Stacja została całkowicie przebudowana w ramach modernizacji linii Kraków Mydlniki – Krzeszowice.

- Dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego podróżni na stacjach i przystankach zyskają wygodniejszy dostęp do pociągów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych. Zabierzów jest jedną ze stacji na trasie Kraków – Katowice, na których  widać już efekty prac. Podobnie zmienia się kolej w na wschodzie Polski i w Warszawie. Zależy nam na jak najlepszej dostępności do komunikacji we wszystkich regionach kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Stacja w Zabierzowie została całkowicie przebudowana. Perony z wiatami oraz czytelną informacją są dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych. W miejscu starych peronów wybudowano dwa wyższe, a dzięki temu pasażerowie mają łatwiejszy dostęp do pociągów. Peron wyspowy, umożliwiający obsługę pociągów z obu stron, oraz jednokrawędziowy obok dworca, są jasno oświetlone oraz wyposażone w szerokie wiaty i ławki. Podróże ułatwiają czytelne oznakowanie oraz tablice informacyjne.
Dodatkowym ułatwieniem dla klientów kolei jest przejście podziemne, które zastąpiło starą kładkę. Obiekt zapewnia bezpieczne dojście nie tylko do peronów, ale także na drugą stronę linii kolejowej. Dla osób o ograniczonej mobilności przewidziano windy i specjalne ścieżki dla niedowidzących.

- Modernizacja linii, m.in. trasy Kraków – Katowice, uwzględnia dostępność stacji i przystanków dla wszystkich podróżnych. Dlatego budujemy nowe, dobrze oznakowane i wyposażone perony, a przejścia podziemne wyposażamy w windy – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Nowe tory i urządzenia sterowania na stacji w Zabierzowie zapewnią  sprawną podroż na trasie Kraków - Katowice. W Małopolsce, dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu, powstaje kilkanaście komfortowych stacji i przystanków.
Komfortowe perony i wygodne przesiadki to nie jedyny efekt robót realizowanych przez PLK. Na linii kolejowej, pomiędzy Krzeszowicami a krakowską stacją w Mydlnikach, kończy się budowa nowych torów i sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. PLK planują przywrócenie ruchu dwutorowego jeszcze w tym roku. Obecnie przewoźnicy korzystają już z nowego toru, na sąsiednim kończą się prace. Oznacza to sprawniejsze przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych na trasie pomiędzy Śląskiem i Małopolską.
Wszystkie roboty budowlane na odcinku linii kolejowej E30, pomiędzy Krzeszowicami a Krakowem Mydlnikami, zakończą się w drugiej połowie przyszłego roku. Prócz stacji w Zabierzowie z nowych peronów będą mogli korzystać pasażerowie na przystankach w Rudawie i Krakowie Mydlnikach Wapienniku. W ramach inwestycji zmodernizowanych zostało 6 wiaduktów i 8 mostów. Wykonawca wybudował również 2 przejścia pod torami. Łączny koszt inwestycji na odcinku Kraków Mydlniki – Krzeszowice to 302 mln zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej we ramach programu CEF „Łącząc Europę”. Obecnie spółka PKP PLK prowadzi inwestycje na niemal całej długości trasy Kraków – Katowice. Wartość inwestycji to ok. 2 mld zł.

Stacja w Zabierzowie
Stacja w Zabierzowie
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics