W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamość zyska obwodnicę z Programu budowy 100 obwodnic

19.05.2020

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w obecności wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz wiceministra infrastruktury Rafała Webera, zatwierdził 19 maja 2020 r. Program inwestycji dla obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości 19 km. To kolejna inwestycja z województwa lubelskiego kierowana do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Dotychczas Minister Infrastruktury zatwierdził Programy inwestycji dla 4 obwodnic w ciągu DK74: Szczebrzeszyna, Janowa Lubelskiego, Dzwoli i Gorajca.

Obwodnica Zamościa - mapa
- Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim, Zamościem i polsko-ukraińską granicą w Zosinie. Obwodnica Zamościa będzie stanowić również uzupełnienie dojazdu do realizowanej trasy Via Carpatia - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu DK74

W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa droga klasy GP. Zbudowane zostaną obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, skrzyżowania jednopoziomowe), drogi niższych kategorii zapewniające obsługę terenów przyległych do DK74 oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto i odciążenie układu drogowego, prowadzącego do przejścia granicznego Zosin - Uściług, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych.

Obwodnica Zamościa to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Oznacza to, że dokładny przebieg drogi nie został jeszcze ustalony.

Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2021-2025, a realizacja inwestycji planowana jest w latach 2026-2029.

Budowa ronda w Krasnymstawie

Przebudowane zostanie ponadto skrzyżowanie drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812 w ciągu ulic Sokołowskiego i ul. Lwowskiej w Krasnymstawie.

- Inwestycje na drogach krajowych to zarówno wielkie projekty, jak drogi ekspresowe i autostrady, ale także te mniejsze, poprawiające poziom bezpieczeństwa drogowego. O budowę ronda mieszkańcy Krasnegostawu zabiegali od bardzo dawna. Odpowiadamy na te wezwania - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Inwestycja obejmuje budowę trzywlotowego ronda, chodników o łącznej długości ok. 120 metrów, zatoki autobusowej, oświetlenia oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Parametry drogi w obrębie ronda zostaną podniesione do nośności 115 kN/oś.

Z obliczeń wykonanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. wynika, że średni dobowy ruch na tym skrzyżowaniu wynosi ponad 13 tys. pojazdów na dobę. Przy dużym nasileniu ruchu w godzinach szczytu tworzą się tu zatory. Dotyczy to szczególnie samochodów czekających na włączenie się do ruchu z DW812, która jest drogą podporządkowaną. W ostatnich latach dochodziło tu także do kolizji i wypadków drogowych. Konieczność przebudowy skrzyżowania zgłaszały organy samorządowe, Policja, Straż Pożarna oraz służby ratownictwa medycznego. Dzięki budowie ronda zwiększy się płynność ruchu i bezpieczeństwo podróżnych.

Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa, przy udziale jednostek samorządu terytorialnego: Miasta Krasnystaw, Powiatu Krasnostawskiego oraz Zarządu Województwa Lubelskiego.

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2022.

Program budowy 100 obwodnic w województwie lubelskim

W ramach programu obwodnicowego w województwie lubelskim powstanie łącznie 7 obwodnic:

  • obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74,
  • obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74,
  • obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74,
  • obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82,
  • obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76,
  • obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74,
  • obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.

 

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

 

Zdjęcia (1)